Poradnik
Marek Kowalski, Poniedziałek, 4 czerwca 2012, 10:19
Nadchodzą wakacje. Dla branży IT to raczej okres stagnacji, ale dla tysięcy użytkowników komputerów to czas wyjazdów. Wielu oprócz niezbędnego wakacyjnego ekwipunku zabierze ze sobą laptopa. Część dodatkowo wyposaży się w modem 3G/HSPA/LTE. Ci, gdy dojadą ze swoimi bliskimi na miejsce, z pewnością sprawdzą, czy jest zasięg. Bardzo prawdopodobne, że zasięg będzie. No i się zacznie: sprawdzanie mejli, komentarzy, wiadomości itd., przecież internet sam się nie przejrzy :)

Udostępnianie internetu

Skoro sieć bezprzewodowa, do której będą podłączać się inne urządzenia, jest już skonfigurowana, nie pozostaje nam nic innego, jak podłączyć do tej sieci rzeczywiste łącze internetowe. Narzędziem wykorzystywanym na tym etapie będzie Centrum sieci i udostępniania – składnik systemu Windows 7 dostępny poprzez panel sterowania i z pewnością doskonale znany każdemu, kto chociaż raz musiał dokonać jakiejkolwiek zmiany w ustawieniach sieciowych. Oczywiście, przed wykonaniem jakichkolwiek działań komputer, który ma pełnić rolę hotspota, należy połączyć z internetem.

 

 

Liczba i typ wyświetlanych w tym oknie sieci mogą być różne w zależności od typu połączenia internetowego, liczby interfejsów sieciowych w danym komputerze, tego, jak są skonfigurowane, itp. W naszym przypadku łącze Cyfrowego Polsatu, które chcieliśmy współdzielić, było widoczne pod postacią sieci o nazwie UnNamed. W powyższym oknie widoczne są jeszcze ustawienia związane z wirtualnymi interfejsami sieciowymi działającymi na maszynach wirtualnych, ale nie mają one znaczenia. Zasadą jest, że aby udostępnić poprzez utworzoną sieć bezprzewodową łącze internetowe, należy wybrać w powyższym oknie połączenie, dla którego parametr Typ dostępu ma wartość Internet. W widocznym na ilustracji przykładzie warunek ten spełnia połączenie o nazwie Mobile Broadband Connection 2.  

 

 

Nazwa danego połączenia jest zarazem odnośnikiem aktywującym okno z parametrami wybranego połączenia. Okno Stan pozwala przekonać się, że dane połączenie działa (można przy okazji sprawdzić teoretyczną maksymalną przepustowość danego interfejsu, która w przypadku użytego przez nas modemu Huawei E398 wynosiła 100 Mb/s). Dostęp do potrzebnych opcji pojawia się po kliknięciu przycisku Właściwości.

 

 

Właściwe ustawienia zawiera karta Udostępnianie. Jedyne, co trzeba zrobić, to zaznaczyć pierwsze z widocznych w oknie pól wyboru (drugie zaznaczone jest automatycznie) i wybrać z rozwijalnej listy połączenie, które będzie wykorzystywane przez utworzoną wcześniej sieć bezprzewodową. W widocznym na ilustracji przykładzie wybrane jest połączenie Wireless Network Connection 2. Dlaczego akurat to? Wyjaśnienie jest proste. Komputer może mieć wiele rzeczywistych interfejsów sieciowych różnego typu, jednak z zasady interfejsy wirtualne dodawane są jako ostatnie pozycje na liście dostępnych połączeń sieci domowej. Ponieważ utworzony za pomocą powłoki netsh wirtualny interfejs sieciowy jest interfejsem bezprzewodowym, można też kierować się następującą zasadą: dla n rzeczywistych interfejsów bezprzewodowych w danym komputerze interfejs wirtualny zawsze będzie miał numerację n+1. Na wykorzystywanej przez nas maszynie był tylko jeden rzeczywisty interfejs Wi-Fi, stąd wybór takiej, a nie innej pozycji z listy.

Po zaakceptowaniu wprowadzonych zmian pozostało wykonać jeszcze jedną operację. Ponownie posłużymy się wierszem polecenia i powłoką netsh.

 

To wszystko. Od tej pory każdy z komputerów, na którym wykonano opisane działania (i każde z urządzeń w jego zasięgu), będzie mógł używać połączenia internetowego, łącząc się z nowo utworzoną i włączoną powyższym poleceniem siecią bezprzewodową. 

Nowa sieć widoczna z komputera z systemem Windows Vista...

 

...i ta sama sieć widoczna z modułu konfiguracji sieci Wi-Fi w systemie iOS

Bez najmniejszych problemów udało się połączyć wszystkie pozostałe urządzenia. To koniec walk o modem. Każdy sprzęt zdolny do korzystania z jakiejkolwiek sieci bezprzewodowej może użyć tak utworzonego połączenia.

Co ważne, wszystkie opisane czynności poza wywołaniem ostatniego polecenia, netsh wlan start hostednetwork, wystarczy wykonać dla danego typu połączenia internetowego tylko raz. Zrozumiałe jest, że komputer pełniący rolę punktu dostępowego musi być cały czas włączony. Trzeba pamiętać również, że wyłączenie lub ponowne uruchomienie tego komputera powoduje automatyczne wyłączenie wirtualnego hotspota. Po ponownym uruchomieniu maszyny należy ponownie użyć polecenia netsh wlan start hostednetwork, ale nie trzeba ponownie konfigurować wirtualnej sieci.

Ocena poradnika:
Ocen: 11
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane