tagi

Jerry Shen nie jest ju CEO Asusa

Adrian Kotowski 14.12.2018 3

Firma zmienia model dziaalnoci. Asus ogosi odejcie swojego CEO, Jerry’ego Shena, co ma zwizek z kompleksow reorganizacj przedsibiorstwa. Tajwaski gigant brany elektronicznej bdzie teraz kierowany przez dwie osoby, ktre wsppracujc ze sob maj poprawi wyniki i pomc w rozwoju najwaniejszych gazi podmiotu. Po czci chodzi te o funkcj kontroln i wewntrzn rywalizacj, ktra ma pobudzi konkretne dziay do dziaania.