tagi
16

Nvidia mówi o pomocy udzielonej studiu Rocksteady przy naprawie gry Batman: Arkham Knight

Adrian Kotowski 28.07.2015
Tom Petersen z firmy Nvidia wypowiedział się o pomocy, jak± udziela jego firma twórcom gry Batman: Arkham Knight, by doprowadzić pecetow± edycję do...