tagi
48

Eksplorator Windows przechodzi ci±głe zmiany, zdaje się, że na lepsze

Eryk Napierała 01.02.2012
Ekipa tworz±ca system Windows 8 zdała kolejny raport o postępie prac. W ostatnim czasie doszlifowano pod kilkoma względami eksplorator plików w...