tagi

AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 - nowe sterowniki do obsugi profesjonalnych kart graficznych

Adrian Kotowski 10.05.2018 3

Jeszcze stabilniej i wydajniej. AMD udostpnio w sieci pakiet sterownikw Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2, oferujcy liczne usprawnienia dla uytkownikw kart z segmentu profesjonalnego. Firma z Santa Clara zapewnia, e drivery s w peni kompatybilne z kwietniow aktualizacja Windows 10, wic osoby planujce uaktualnienie systemu nie powinny mie problemu z dziaaniem sprztu i oprogramowania po przesiadce na now wersj OS-u.

Myszki 3D firmy 3Dconnexion obsugiwane przez SolidWorks 2009

Piotr Gontarczyk 12.11.2008 4
3Dconnexion - A Logitech Company, ogosia, e jej grupa produktw zwanych myszkami 3D jest teraz obsugiwana przez SolidWorks 2009, najnowsz wersj popularnego programu 3D CAD. Myszki 3D firmy 3Dconnexion powikszaj znaczn ju szybko i wydajno programu SolidWorks 2009, oferujc inynierom CAD bardziej intuicyjn nawigacj i kontrol dla lepszych osigni projektowych.

"Nowe usprawnienia wprowadzone w SolidWorks 2009 bezporednio przekadaj si na korzyci z pracy z myszkami 3D firmy 3Dconnexion," mwi Dieter Neujahr, prezydent 3Dconnexion. „SolidWorks 2009 oferuje przejcie na nowe poziomy produktywnoci i jakoci projektw z wiksz szybkoci i usprawnieniami, ktre pozwalaj uytkownikom skupi si bardziej na projektowaniu ni na samej aplikacji. Usprawnienia te, wraz z udowodnionymi wzrostami produktywnoci i wikszymi koszyciami projektowania dostarczanymi przez myszki 3D, maj olbrzymi wpyw na proces rozwoju produktu, pozwalajc dzisiaj organizacjom tworzy wysokiej jakoci dobra szybciej i bardziej efektywnie."

"Po dokadnym przeanalizowaniu SolidWorks 2009 3Dconnexion odkryo obszary, w ktrych myszka 3D moe podnie efektywno aplikacji dla uytkownika," mwi Nick Iwaskow, Manager of Alliances w Dassault Systemes SolidWorks Corp. „Przede wszystkim za, nasi klienci zawsze szukaj takich korzyci i wzrostw produktywnoci, jakie zapewni mog myszki 3D firmy 3Dconnexion."

Myszki 3D firmy 3Dconnexion zapewniaj intuicyjn i wygodn prac przy projektowaniu komputerowym oraz zwikszon produktywno, co ma znaczenie dla inynierw aplikacyjnych, ktrzy wikszo czasu spdzaj na pracy z zaawansowanymi i zoonymi aplikacjami.

W odrnieniu od zwykych myszek przeznaczonych do ruchu na paskiej powierzchni, myszki 3D firmy 3Dconnexion umoliwiaj uytkownikom ruch we wszystkich trzech wymiarach rwnoczenie. Przez proste pociganie, pchanie i obracanie kontrolerem uytkownicy SolidWorks mog w prosty sposb przesuwa, przyblia, oddala i obraca obiektem bez koniecznoci przerywania pracy w celu wybrania komendy.