tagi

AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 - nowe sterowniki do obsugi profesjonalnych kart graficznych

Adrian Kotowski 10.05.2018 3

Jeszcze stabilniej i wydajniej. AMD udostpnio w sieci pakiet sterownikw Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2, oferujcy liczne usprawnienia dla uytkownikw kart z segmentu profesjonalnego. Firma z Santa Clara zapewnia, e drivery s w peni kompatybilne z kwietniow aktualizacja Windows 10, wic osoby planujce uaktualnienie systemu nie powinny mie problemu z dziaaniem sprztu i oprogramowania po przesiadce na now wersj OS-u.

Gigaset ma ju pierwszego smartfona

Piotr Gontarczyk 31.08.2015 5

W dawnych czasach, gdy na rynku krloway telefony komrkowe, a pierwsze smartfony z plastikowymi klawiaturami dopiero raczkoway, jednym z najwikszych producentw tych pierwszych urzdze by Siemens. Telefonami komrkowymi firma zajmowaa si do 2005 roku. Wtedy wanie cakowicie z niego zrezygnowaa, dzia "komrek" sprzedaa tajwaskiej firme BenQ, a do dzi skupia si m.in. na osprzcie medycznym, turbinach wiatrowych, systemach uzdatniania wody, itd.

NVIDIA 3D Vision znajduje zastosowanie w poonictwie

Piotr Gontarczyk 30.11.2009 10

NVIDIA i Siemens Healthcare poinformoway dzi o nowej technologii trjwymiarowego USG, pozwalajcej rodzicom oczekujcym dziecka oraz pracownikom suby zdrowia na przestrzenn obserwacj podu z najwyszymi szczegami przy uyciu okularw 3D.

Korzystajc z technologii, ktra ma swoje korzenie w filmach 3D, oprogramowanie Siemens fourSight Workplace sterujce wywietlaniem obrazw USG wykorzystuje technologi stereoskopowych okularw NVIDIA 3D Vision oraz rozwizanie graficzne NVIDIA Quadro FX do tworzenia zdj nienarodzonego dziecka, w trzech wymiarach.

Zdjcia kliniczne uzyskane z systemu USG S2000 Acuson, s nastpnie przetwarzane z uyciem stworzonej przez Siemensa technologii Amnioscopic Rendering, ktra generuje przestrzenne zdjcia podu.

Podczas gdy konwencjonalne technologie przestrzennego USG wykorzystuj dwuwymiarowe monitory do analizy obrazw 3D, technologia NVIDIA 3D Vision umoliwia generowanie obrazw 3D w rzeczywistym trjwymiarze, co ma poprawia ogln jako ultrasonografii.

Miejmy nadziej, e ju niebawem bdziemy mogli zobaczy pierwsze zdjcia Fermiego, zrobione przy uyciu tego rozwizania ;-) .

Nowe oprogramowanie Siemens SolidEdge z obsug manipulatorw 3Dconnexion

Piotr Gontarczyk 12.10.2008 3
Rodzina manipulatorw 3D firmy 3Dconnexion jest ju wspierana przez niedawno wydan wersj oprogramowania Siemens Solid Edge z technologi Synchronous Technology, zapewniajc zaawansowane moliwoci nawigacji w dokumentach Solid Edge Part, SheetMetal, Weldment, Assembly i Draft.

Nowe wydanie programu to pierwsza wersja Solid Edge umoliwiajca wczenie cyfrowej technologii projektowania produktu zapewnianej przez Synchronous Technology firmy Siemens PLM Software. Solid Edge with Synchronous Technology to kompletny system 2D/3D CAD, ktry czy w sobie szybko i elastyczno modelowania bezporedniego z precyzyjn kontrol w projektowaniu sterowanym wymiarami.

W przeciwiestwie do myszy umoliwiajcych jedynie ruch na paszczynie, manipulatory 3D firmy 3Dconnexion oferuj projektantom jednoczesny ruch we wszystkich trzech wymiarach z wykorzystaniem szeciu stopniach swobody. Manipulatory 3D firmy 3DConnexion pynnie integruj si w proces projektowania trjwymiarowego i oferuj uytkownikom Solid Edge szereg zaawansowanych moliwoci nawigacji i korzyci projektowych, w tym:

  • Pynne przejcie pomidzy trybami Object i Camera gwarantujce bardziej efektywne projektowanie
  • Dostpno do podstawowych funkcji i zada 3D dziki programowalnym przyciskom na urzdzeniach SpaceExplorer i SpacePilot
  • Precyzyjne sterowanie rodkiem lub osi obrotu
  • Moliwo przybliania i oddalania widoku w okrelonych przekrojach modelu w funkcji Zoom-to-Corsor poprzez ustawienie kursora w obszarze rysunku

Fujitsu-Siemens wprowadza monitory LCD serii ECO

Piotr Gontarczyk 14.08.2008 11

Po okoo roku od pierwszych zapowiedzi Fujitsu-Siemens wprowadza na rynek oszczdzajce energi monitory LCD. Nowa seria ECO zapocztkowana zostaa przez dwa modele monitorw: P20W-5 ECO i P22W-5 ECO. Pierwszy z nich ma matryc, o przektnej 20", a drugi 22".

S to pierwsze w historii monitory LCD, ktre w ogle nie pobieraj prdu, gdy s w stanie oczekiwania (Standby). Z chwil nacinicia przycisku "Power" na obudowie monitora, wbudowany w sekcj zasilania specjalny przecznik mechaniczny cakowicie odcina j od rda zasilania. W ten sposb monitor nie nabija licznika prdu.

Wspomniany przecznik przywraca zasilanie, uruchamiajc jednoczenie tryb oczekiwania z chwil, gdy uruchomimy komputer. Sygna kontrolny z karty graficznej suy tutaj do wywoania reakcji przecznika.

Dodatkowo oba monitory korzystaj z opracowanej przez Fujitsu-Siemens technologii DisplayView AutoBright. Dziki niej poswietlenie matrycy moe by regulowane automatycznie, zalenie od stale mierzonej jasnoci wiata, w pomieszczeniu. Take i w tym przypadku mona mwi o oszczdzaniu energii.

Oba modele monitorw ju trafiy do ofert w sklepach. Ju niebawem producent rozszerzy seri ECO, o modele z matrycami 24" i 26".