tagi

Do koca 2021 roku na rynku pojawi si 140-warstwowe pamici 3D NAND Flash

Adrian Kotowski 15.05.2018 22

Wiksza pojemno, nisze koszty. Podczas imprezy International Memory Workshop Sean Kang z firmy Applied Materials zaprezentowa plany rozwoju dla pamici 3D NAND na najblisze trzy lata. Wedug niego, producenci koci bd dalej zwiksza liczb warstw w swoich ukadach, co przeoy si na zwikszenie ich pojemnoci.