tagi
81

Gdzie s± Radeony HD 6970?

Michał Grzegorz Wójcik 10.09.2011
Brak układów Cayman XT powoduje problemy z dostępno¶ci± Radeonów HD 6970.