tagi
81

TripWire: wszystko powyżej 30 kl./s nie ma wpływu na doświadczenia płynące z rozgrywki

Adrian Kotowski 29.12.2015
Według pracownika firmy TripWire, płynność gry na poziomie 30 kl./s jest wystarczająca, a każda wartość powyżej nie ma żadnego wpływu na doświadczenia...