tagi

Nvidia zaprasza na GTC 2018

Adrian Kotowski 05.03.2018 9

Wszystko krci si wok sztucznej inteligencji. Nvidia zaprasza do ledzenia nadchodzcej imprezy GPU Technology Conference, ktra odbdzie si pod koniec marca tego roku. Tradycyjnie ju podczas jej trwania zieloni zaprezentuj swoje nowe produkty i techniki, a ich partnerzy poka, w jaki sposb mona je wykorzysta w konkretnych zastosowaniach.

GPU Technology Conference 2017 – Nvidia stawia na sztuczn inteligencj, roboty i samochody autonomiczne

Pawe Pilarczyk 30.10.2017 29

Kilkanacie dni temu w Monachium odbya si europejska edycja konferencji GPU Technology Conference (GTC), podczas ktrej Nvidia (organizator imprezy) zaprezentowaa zgromadzonym wyniki swoich najnowszych prac. Firma skupia si obecnie na rozwoju systemw sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a take rozwiza dla robotyki i samochodw autonomicznych, czyli jedcych samodzielnie.

NVIDIA i Laboratorium Narodowe Los Alamos wsplnie na Sympozjum Oblicze Wielkoskalowych

Piotr Gontarczyk 10.02.2011 3
Firma NVIDIA i Laboratorium Narodowe w Los Alamos organizuj Sympozjum Oblicze Wielkoskalowych odbywajce si podczas konferencji GTC 2011, ktra odbdzie si w San Jose, w dniach 11–14 padziernika biecego roku.

NVIDIA ujawnia plany dotyczce nowych ukadw graficznych

Eryk Napieraa 23.09.2010 56

Znane s imiona dwch kolejnych nastpcw Fermi. Podczas jednego z wystpie na konferencji GTC 2010, dyrektor generalny NVIDII – Jen-Hsun Huang, przedstawi "map drogow" majc prowadzi firm przez najblisze dwa lata ku dominacji na rynku kart graficznych. Znajdujce si na niej dwa kamienie milowe – sukcesorzy obecnych ukadw, maj oferowa coraz wiksz wydajno, ale przede wszystkim mie mniejsze zapotrzebowanie na energi.

NVIDIA GPU Technology Conference ruszy 30 wrzenia

Piotr Gontarczyk 08.07.2009 0

Firma NVIDIA Corporation poinformowaa, e Richard Kerris, naczelny dyrektor techniczny w firmie Lucasfilm, oraz Hanspeter Pfister, professor nauk informatycznych wydziau Inynierii i Nauk stosowanych uniwersytetu Harvarda docz do prezesa i wspzaoyciela firmy NVIDIA, Jen-Hsun Huang'a, jako gwni mwcy inauguracyjnej konferencji GPU Technology Conference.

Rozpocz si proces rejestracji chtnych do uczestnictwa w konferencji, ktra skupi si na najnowszych przeomowych dokonaniach twrcw oprogramowania, inynierw i naukowcw wykorzystujcych w swojej pracy procesory graficzne (GPU).

Wydarzenie bdzie miao miejsce w hotelu Fairmont Hotel w San Jose w Kalifornii, w dniach od 30-go wrzenia do 2-go padziernika 2009. Szczegy dotyczce rejestracji oraz samej konferencji, w tym tematw przewodnich, sesji, szkole, grup dyskusyjnych oraz skadania wnioskw mona znale pod adresem www.nvidia.com/gtc.

Konferencja obejmuje trzy rwnolege cykle seminariw:

  • Emerging Companies Summit – wydarzenie dedykowane instytucjom wykorzystujcym GPU w swojej gwnej dziaalnoci, umoliwiajce prezentacj tych firm pracodawcom oraz inwestorom skupionym wok ekosystemu oblicze na GPU.
  • GPU Developer Summit – seria prezentacji technicznych, szkole i sesji panelowych skierowanych do twrcw aplikacji konsumenckich, profesjonalnych i HTC, ktrzy poszukuj wikszych moliwoci wykorzystania mocy oblicze rwnolegych na GPU przy pomocy takich standardowych jzykw jak C/C++ z CUDA czy Fortran, jak rwnie standardw Direct3D, DirectX Compute, OpenCL i OpenGL.
  • NVIDIA Research Summit – szczyt opracowany przez badaczy i naukowcw akademicznych dla badaczy i naukowcw akademicznych. Sesje naukowe skierowane s do tych naukowcw, ktrzy wykorzystuj procesory graficzne w swoich badaniach naukowych i inynieryjnych oraz s spragnieni wiedzy na temat zwikszenia mocy obliczeniowej i skrcenia czasu bada dziki lepszemu wykorzystaniu GPU.