tagi

Deadfall Adventures – polski Indiana Jones

Bartosz Woldaski 30.09.2013 5

Polscy producenci poczynaj sobie coraz mielej na rynku gier wideo. Powstaje nie tylko wicej nowych tytuw, ale co waniejsze – dua cz z nich nie ma czego si wstydzi pod wzgldem jakoci. Dowodem na to s produkcje m.in. 11 bit studios, Metropolis Software (wykupione pniej przez CDP), People Can Fly, CD Projekt RED czy Techlandu, ale do tego grona najwidoczniej chce doczy take studio The Farm 51, autorzy Necrovision czy Painkiller Hell & Damnation, za spraw Deadfall Adventures (wczeniej: The Adventurer).