tagi

AMD publikuje wyniki finansowe za trzeci kwarta 2018 roku

Adrian Kotowski 25.10.2018 64

Duy spadek cen akcji czerwonych. AMD opublikowao raport finansowy za trzeci kwarta tego roku, ktry wedug obserwatorw rynku jest nieco rozczarowujcy. Firma nie bya w stanie zanotowa przewidywanego przez siebie wyniku, a na dodatek zmniejszya oczekiwane przychody w czwartym kwartale. Jednym z powodw takiej decyzji jest sabsza kondycja segmentu ukadw graficznych.

Rynek samodzielnych kart graficznych w drugim kwartale 2018 roku

Adrian Kotowski 06.09.2018 29

AMD w odwrocie. Jon Peddie Reserach opublikowa raport na temat dostaw samodzielnych kart graficznych w drugim kwartale tego roku. By to okres bardzo dobry dla Nvidii, ktra odzyskaa utracone w poprzednich miesicach udziay i zbliya si do wyniku, jaki miaa rok wczeniej. By to take czas spadku sprzeday sprztu, wynikajcy m.in. z zaamania na rynku kryptowalut.

Statystyki rynku GPU w drugim kwartale 2018

Adrian Kotowski 31.08.2018 23

Intel zyskuje, AMD i Nvidia na minusie. Jon Peddie Research przedstawio raport dotyczcy dostaw ukadw graficznych w drugim kwartale tego roku. Jak ju zdylimy si przyzwyczai, ostatnie trzy miesice stay pod znakiem spadkw, ktre w niektrych przypadkach byy naprawd znaczce. Niemniej, s te wiadomoci troch bardziej optymistyczne.

Nvidia publikuje wyniki finansowe za drugi kwarta roku fiskalnego 2019

Adrian Kotowski 17.08.2018 14

Tak, zieloni znowu bij kolejny rekord. Nvidia udostpnia informacje na temat wynikw finansowych za drugi kwarta roku fiskalnego 2019 zakoczony 29 lipca tego roku. Przedsibiorstwo znowu ma powody do zadowolenia, bo w zasadzie bez adnych problemw udao si mu wyranie polepszy wszystkie najwaniejsze wskaniki w porwnaniu do danych finansowych z odpowiadajcego okresu ubiegego roku.

Intel publikuje wyniki finansowe za drugi kwarta 2018 roku

Adrian Kotowski 27.07.2018 41

Rekordw cig dalszy. Niedawno informowalimy o wietnych wynikach finansowych AMD, ale Intel te nie ma na co narzeka. Przedsibiorstwo zanotowao kolejny rekordowy kwarta pod wzgldem przychodw, a dodatkowo moe by zadowolone z wynikw waciwie wszystkich dziaw, ktre radz sobie zauwaalnie lepiej ni w ubiegym roku.

AMD przedstawia wyniki finansowe za drugi kwarta 2018 roku

Adrian Kotowski 26.07.2018 28

Wszystkie istotne wskaniki w gr. AMD jest ostatnio na fali, co doskonale wida po najnowszych wynikach finansowych firmy. Drugi kwarta 2018 roku by dla przedsibiorstwa kierowanego przez Lis Su bardzo udany, bo zauwaalnie wzrosy przychody, zysk, a nawet mara brutto. Podmiot jest w naprawd stabilnej kondycji, co powinno cieszy wszystkich uytkownikw, ktrym na sercu ley konkurencja na rynku pecetowym.

Nvidia publikuje najnowsze wyniki finansowe

Adrian Kotowski 11.08.2017 46

Podmiot bije kolejne rekordy. Nvidia opublikowaa wyniki finansowe za drugi kwarta roku fiskalnego 2018 zakoczony 30 lipca tego roku. Z publikacji wynika, e firma jest naprawd w wietnej kondycji, a jej dziay gier i rozwiza dla centrw danych wypadaj znakomicie. Inna sprawa, e wszystkie segmenty przedsibiorstwa zanotoway mniejszy lub wikszy wzrost.

Intel publikuje wyniki finansowe za drugi kwarta 2017 roku

Adrian Kotowski 28.07.2017 45

Intel bije kolejne rekordy. Firma opublikowaa swj raport finansowy za drugi kwarta tego roku, z ktrego wynika, e podmiot radzi sobie naprawd bardzo dobrze. Wzrosy w zasadzie wszystkie najwaniejsze wskaniki, niektre zreszt naprawd znaczco. Dane potwierdzaj te, e wikszo segmentw przedsibiorstwa jest w bardzo dobrej kondycji.

AMD publikuje wyniki finansowe za drugi kwarta 2017 roku

Adrian Kotowski 26.07.2017 49

Sytuacja AMD wyranie si poprawia. Firma z Sunnyvale ujawnia wyniki finansowe za drugi kwarta tego roku. Podmiot znaczco zwikszy przychd, na co wpyw miaa dobra sprzeda procesorw Ryzen. Przedsibiorstwo nadal nie zanotowao zysku, ale jednoczenie strata jest tym razem naprawd niewielka, wic w kolejnych miesicach moe by ju tylko lepiej.

Wyniki finansowe Nintendo za Q2 2014

Adam Szymaski 02.08.2014 27

Nintendo opublikowao sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia - 30 czerwca 2014 roku. Nie wyglda on korzystnie dla akcjonariuszy firmy, poniewa zanotowaa ona niecae 97 milionw dolarw straty, mimo wyranego wzrostu sprzeday konsoli Wii U i bardzo dobrych wynikw gry Mario Kart 8.

AMD publikuje nowy raport finansowy

Adrian Kotowski 18.07.2014 28

Niedawno informowalimy o kondycji firmy Intel, teraz przyszed czas na AMD. Nowy raport finansowy, ktry pojawi si w sieci pokazuje, e przed gwnym konkurentem niebieskich jeszcze daleka droga do „wyjcia na prost”. Firma jest jednak na dobrej drodze do tego celu.

Intel: wysoka sprzeda procesorw dla PC, sabe wyniki dziau ukadw mobilnych

Adrian Kotowski 16.07.2014 22

Nowy raport kwartalny firmy Intel wskazuje na wzrost zapotrzebowania klientw na procesory niebieskich. Dzia CPU wygenerowa najwiksze zyski. W zdecydowanie gorszej sytuacji jest segment ukadw mobilnych, ktry ma si duo gorzej ni we wczeniejszych kwartaach.

AMD "Richland" w szeciu odmianach, na rynku w drugim kwartale roku

Eryk Napieraa 23.01.2013 41

Nastpcy procesorw "Trinity" (czy raczej "Virgo", gwoli cisoci) na papierze nie bd znacznie odrnia si od APU obecnej generacji. Mimo to nowe ukady AMD maj zapewnia oglnie wiksz wydajno przy jednoczenie niszym poborze energii (co uzyskano raczej nie dziki przejciu na nowy proces technologiczny, tylko dziki poprawieniu mechanizmw zarzdzania energi). Na drugi kwarta tego roku firma szykuje a sze desktopowych ukadw "Richland", tak przynajmniej twierdz nieoficjalne rda.

Intel chwali si zarobkami w drugim kwartale roku i zapowiada ryche wprowadzenie procesorw opartych na nowej architekturze

Eryk Napieraa 15.07.2010 19
Rzecznicy prasowi Intela nie bez przyjemnoci ogosili informacj o rekordowym wyniku finansowym firmy za drugi kwarta roku. Zysk netto wynis 2,9 miliarda dolarw i jest jednym z najwikszych, jakie firma uzyskaa w caej swojej 42-letniej historii. Przy okazji, rozentuzjazmowany prezes korporacji zapewni zwikszenie intensywnoci prac nad ukadami Sandy Bridge majcymi zadebiutowa pod koniec biecego roku.