tagi

Nvidia ogłasza obsługę architektury ARM w segmencie HPC

Adrian Kotowski 17.06.2019 1

Podmiot szuka nowych możliwości rozwoju. Jensen Huang i jego podwładni doskonale zdają sobie sprawę, że w niedalekiej przyszłości będą musieli toczyć zacięty bój w segmencie superkomputerów z AMD i Intelem. Dlatego też zieloni postanowili rozszerzyć wsparcie swojej platformy obliczeniowej o procesory ARM. Dzięki takiej decyzji Nvidia wspiera już wszystkie najistotniejsze architektury CPU dostępne na rynku.

NVIDIA CUDA w kolejnych 34 ośrodkach badawczych i na uniwersytetach

Piotr Gontarczyk 05.05.2011 29
NVIDIA przedstawiła 34 Ośrodki Badań CUDA i Ośrodki Edukacji CUDA z 14 krajów, które przyczyniają się do rozwoju obliczeń na procesorach graficznych.

Główny specjalista naukowy w NVIDII, uznany za wizjonera

Piotr Gontarczyk 13.05.2010 33
Główny specjalista naukowy firmy NVIDIA, Bill Dally, otrzymał dziś nagrodę Eckerta-Mauchly'ego, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie, w dziedzinie architektury komputerowej. Nagroda została przyznana przez dwie największe organizacje w tej branży.

CUDA na ropę, CUDA na gaz

Piotr Gontarczyk 15.05.2009 14
Firma ffA, dostawca oprogramowania i usług służących do trójwymiarowej analizy danych sejsmicznych, przedstawiła najnowszą wersję swojego flagowego produktu SVI Pro, pierwszej komercyjnej aplikacji wykorzystującej procesory graficzne (GPU) do trójwymiarowej analizy sejsmicznej. Współpracując z firmą NVIDIA, ffA przystosowała swój program SVI Pro 2009 tak, by mógł on wykorzystać masowo równoległą architekturę procesorów graficznych NVIDIA Tesla, co doprowadziło do przyspieszenia pracy ponad 35 razy.

Procesory graficzne Tesla, wykorzystujące architekturę NVIDIA CUDA, udostępniają twórcom oprogramowania setki rdzeni obliczeniowych, wykonujących tak wymagające obliczeniowo zadania jak analizy sejsmiczne. Dzięki przeportowaniu swojej aplikacji tak, by wykorzystywała architekturę CUDA, ffA pozwala użytkownikom SVI Pro 2009 osiągnąć znaczący wzrost wydajności.

We współczesnym przemyśle naftowym trójwymiarowe dane sejsmiczne są głównym źródłem informacji podpowierzchniowych, koniecznych przy produkcji i odkrywaniu nowych zasobów węglowodorów. Tradycyjne metody obróbki danych sejsmicznych są pracochłonne, trwają długo i wykorzystują jedynie część informacji zawartych w trójwymiarowym obrazie sejsmicznym.

Dzięki oprogramowaniu stworzonemu do analizy sejsmicznej firmy ffA, geologowie mogą dokładniej i w szerszym zakresie wykorzystywać informacje zawarte w tych danych, co prowadzi do lepszego poznania wnętrza Ziemi, większej dokładności przy interpretacji danych sejsmicznych i skrócenia czasu ich analizy.

Wzrost produktywności uzyskiwany dzięki oprogramowaniu SVI Pro jest jeszcze większy dzięki zastosowaniu akceleracji GPU i pozwala na przeprowadzanie złożonych analiz danych sejsmicznych dotyczących tysięcy kilometrów kwadratowych na stacji roboczej zainstalowanej przy biurku, co zajmuje teraz kilka dni, a nie tygodni czy miesięcy.