tagi

NVIDIA CUDA 2.2 beta już jest

Piotr Gontarczyk 09.04.2009 8
Architektura CUDA umacnia pozycję wśród platform programistycznych pomocnych w rozwoju obliczeń na GPU, wspierających m.in. środowiska programistyczne C, OpenCL, DirectX, Fortran oraz inne języki programowania i API. W ostatniej wersji CUDA 2.2 Beta wprowadzono wiele znaczących, kluczowych elementów, w tym:

Twórcy oprogramowania korzystający ze środowiska systemu operacyjnego Linux mogą teraz używać debuggera CUDA zaprojektowanego do współpracy z GPU, oferującego interfejs znany z popularnego opensource'owego debuggera GDB, który pozwala na debuggowanie głównego kodu aplikacji wykonywanego na GPU.

Pracujący na GPU debugger posiada wszystkie funkcje, których twórcy oprogramowania oczekują od GDB, włączając w to możliwość ustawiania breakpointów, śledzenia zmiennych, kontroli stanów itp., również w wypadku specyficznych dla środowiska CUDA funkcji i właściwości.

Istotnym krokiem w dostrajaniu wydajności aplikacji jest ich profilowanie, a następnie modyfikowanie kodu. Visual Profiler 2.2 dla środowiska CUDA jest graficznym narzędziem pozwalającym na profilowanie aplikacji w języku C uruchomionych na GPU.

Ostatnia wersja CUDA Visual Profilera obsługuje w pełni pomiary przepustowości pamięci wewnątrz rdzenia układu dając tym samym programistom wgląd w jeden z najważniejszych, krytycznych obszarów pod względem wydajności obliczeń w środowisku CUDA.