tagi
9

Boltzmann Initiative, czyli m.in. kompilator , C++, CUDA dla procesorów grafiki AMD

Piotr Gontarczyk 17.11.2015
Firma AMD zapowiedziała Boltzmann Initiative, a więc plan maj±cy na celu zmianę podej¶cia do sektora rynku HPC (High Performance Computing), m.in....