tagi

AMD Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2 - nowe sterowniki do obsugi profesjonalnych kart graficznych

Adrian Kotowski 10.05.2018 3

Jeszcze stabilniej i wydajniej. AMD udostpnio w sieci pakiet sterownikw Radeon Pro Software Enterprise Edition 18.Q2, oferujcy liczne usprawnienia dla uytkownikw kart z segmentu profesjonalnego. Firma z Santa Clara zapewnia, e drivery s w peni kompatybilne z kwietniow aktualizacja Windows 10, wic osoby planujce uaktualnienie systemu nie powinny mie problemu z dziaaniem sprztu i oprogramowania po przesiadce na now wersj OS-u.

Myszki 3D firmy 3Dconnexion teraz obsugiwane take przez oprogramowanie CATIA V5R19 SP4

Piotr Gontarczyk 07.07.2009 11
Grupa produktw firmy 3Dconnexion, zwanych myszkami 3D, cznie z nowym, flagowym modelem SpacePilot PRO, jest ju obsugiwana przez aplikacj CATIA V5R15 SP4 firmy Dassault Systèmes.

Myszki 3D firmy 3Dconnexion oferuj uytkownikom aplikacji CATIA bardziej pynny proces projektowania, zwikszony komfort i lepsze osigi pracy. Najwaniejsze aspekty to:

  • Wiksza kontrola i bardziej intuicyjna nawigacja. W odrnieniu od zwykych myszek przeznaczonych do ruchu na paskiej powierzchni, myszki 3D firmy 3Dconnexion gwarantuj uytkownikom ruch we wszystkich trzech wymiarach rwnoczenie dziki uytej technologii szeciu stopni swobody ruchu. Przez delikanie pociganie, naciskanie i krcenie drkiem manipulatora projektanci mog rwnoczenie przesuwa, przyblia, oddala i obraca modele bez koniecznoci przerywania pracy w celu wybrania komendy. Korzystanie z myszki 3D rwnoczenie z tradycyjn myszk angauje obie rce w zrwnowaony i wsplny tok pracy.
  • Wicej czasu na tworzenie elementw projektu. Myszki 3D firmy 3Dconnexion s domylnie skonfigurowane dla najczciej uywanych komend programu CATIA, aczkolwiek inynierowie mog dowolnie konfigurowa programowalne klawisze by dostosowa je do swoich wymaga i toku pracy, z wykorzystaniem wbudowanego w aplikacji edytora mapowania klawiszy. Dziki redukcji pracy potrzebnej na przeczanie si midzy widokami i komendami programu CATIA, uytkownicy maj wicej czasu na tworzenie elementw projektu.
  • Wygodniejsze projektowanie i szybsze wykrywanie bdw. Myszki 3D firmy 3Dconnexion zapewniaj nie tylko wygodniejsze projektowanie, lecz rwnie pomagaj poprawi jako samych projektw poprzez umoliwienie szybszego wykrywania defektw; gwarantuj uytkownikom aplikacji CATIA pynny podgld obiektu z kadej strony dla lepszego przegldu, weryfikacji i prezentacji projektu.

CATIA V5R19 SP4 jest kompatybilna z ca lini produktow myszek 3D firmy 3Dconnexion: SpacePilot PRO (okoo 499 euro), SpacePilot (okoo 399 euro) i SpaceExplorer (okoo 299 euro) oraz SpaceNavigator (okoo 99 euro) i SpaceNavigator for Notebooks (okoo 129 euro).