tagi

Sony Vegas Pro 10 – pierwsze testy

Agnieszka Serafinowicz 12.10.2010 27
Przeznaczone do instalowania na pojedynczej stacji roboczej oprogramowanie do nieliniowej edycji wideo mona obecnie podzieli na dwie zasadnicze grupy: aplikacje typowo amatorskie, pozbawione wielu zaawansowanych funkcji istotnych w postprodukcji wideo (mona tu zaliczy np. Windows Live Movie Maker i Adobe Premiere Elements), oraz te, ktre pod wzgldem funkcjonalnoci znacznie wykraczaj poza powszechnie dostpne standardy wideo. Ostatnio zmierzylimy si z nowym produktem firmy Sony, oficjalnie wprowadzonym do sprzeday przed kilkunastoma godzinami – programem Vegas Pro 10. Pod wzgldem moliwoci zdecydowanie naley zaliczy go do tej drugiej, profesjonalnej kategorii.