tagi

Intel wybuduje w Irlandii now fabryk za 8 mld dolarw

Adrian Kotowski 11.02.2019 27

Nowy CEO i spka bior si do pracy. Jak podaje serwis The Irish Times, Intel zamierza wybudowa w Irlandii now fabryk, na co firma przeznaczy okoo 8 mld dolarw. Bdzie to druga, po budowie zakadu w Izraelu, ogromna inwestycja, ktra powinna znaczco poprawi moliwoci produkcyjne producenta procesorw. Zagadk jest na ten moment, co konkretnie bdzie produkowane w nowej fabryce.