Aktualność
Agnieszka Serafinowicz, Sobota, 9 stycznia 2010, 00:00

Już wkrótce na mocy nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, wszystkie kierowane do urzędu skarbowego pisma, podania i wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej będzie można składać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.

Jedynym warunkiem, jaki będziemy musieli spełnić chcąc przesłać pismo do urzędu skarbowego drogą elektroniczną, będzie uwierzytelnienie, które będzie następowało przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu (elektronicznego znaku rozpoznawczego wiarygodnie potwierdzającego naszą tożsamość w sieci i umożliwiającego składanie podpisu elektronicznego) lub profilu zaufanego ePUAP.

Oczywiście wszyscy, którzy składając jakiekolwiek pismo do organu podatkowego nie zechcą skorzystać z elektronicznego kontaktu z fiskusem, nadal będą mogli to robić drogą tradycyjną.

Przyjęty dziś projekt nowelizacji ustawy rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów w niej zawartych.
Do stosowania przepisów ustawy, w szczególności do kontaktowania się z obywatelami  za pomocą środków komunikacji elektronicznej zobowiązane będą również jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, RPO, TK, SN, sądy administracyjne, NIK, KRRiTV, Krajowe Biuro Wyborcze, IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Projekt zakłada również ustalenie jednolitych podstaw prawnych zarządzania dokumentem elektronicznym (i danymi) w różnych rodzajach spraw.

Więcej szczegółów na stronie MSWiA.

Źródło: MF; GP; MSWiA
Ocena aktualności:
Ocen: 3
Zaloguj się, by móc oceniać
Mortiiss (2010.01.09, 02:02)
Ocena: 0

0%
Wreszcie!!! Czemu jeszcze nie ma komentarzy??
s.liponoga (2010.01.09, 02:37)
Ocena: 0

0%
Mortiiss @ 2010.01.09 02:02  Post: 335865
Wreszcie!!!

:o
Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwiają odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej (Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050), a platformą zabezpieczającą realizację tych zadań jest platforma elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP MSWiA. Stary niedźwiedź mocno śpi.
QBBA (2010.01.09, 02:49)
Ocena: 0

0%
s.liponoga @ 2010.01.09 02:37  Post: 335877
Mortiiss @ 2010.01.09 02:02  Post: 335865
Wreszcie!!!

:o
Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwiają odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej (Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050), a platformą zabezpieczającą realizację tych zadań jest platforma elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP MSWiA. Stary niedźwiedź mocno śpi.

tym razem chodzi o każdą osobę fizyczną
Agnieszka Serafinowicz (2010.01.09, 03:03)

0%
s.liponoga @ 2010.01.09 02:37  Post: 335877
Mortiiss @ 2010.01.09 02:02  Post: 335865
Wreszcie!!!

:o
Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwiają odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej (Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050), a platformą zabezpieczającą realizację tych zadań jest platforma elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP MSWiA. Stary niedźwiedź mocno śpi.

Szanowny Panie, pozwolę sobie zacytować do końca przytoczony przez Pan fragment Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050 art. 2 p.2
„2. W terminie do dnia 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej umożliwią
odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków
oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy
przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według
określonego wzoru.”
Różnica polega na tym, że uprzednio drogą elektroniczną można było wnosić tylko dokumenty, które miały zdefiniowane wzory, więc ich liczba była mocno ograniczona.Teraz - zgodnie z tytułem newsa - taką droga można będzie wnieść każde pismo, jakie sobie stworzymy, a nie tylko te z katalogu dokumentów o określonych wzorach.
s.liponoga (2010.01.09, 03:17)
Ocena: 0

0%
Agnieszka Serafinowicz @ 2010.01.09 03:03  Post: 335882

Różnica polega na tym, że uprzednio drogą elektroniczną można było wnosić tylko dokumenty, które miały zdefiniowane wzory, więc ich liczba była mocno ograniczona.Teraz - zgodnie z tytułem newsa - taką droga można będzie wnieść każde pismo, jakie sobie stworzymy, a nie tylko te z katalogu dokumentów o określonych wzorach.

Czyżby?

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 12)) wprowadza się następujące zmiany:
...
12) w art. 168:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”,
b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
㤠3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione w sposób określony w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.”


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W sprawozdaniu KASW z dn. 15 grudnia 2009 r. (druk 2555), KASW wniosła o uchwalenie projektu ustawy. Nie uległy zmianie zaproponowane w projekcie zmiany (dotycząca zacytowanego fragmentu) do ustawy - Ordynacja podatkowa.
Agnieszka Serafinowicz (2010.01.09, 05:19)

0%
s.liponoga @ 2010.01.09 03:17  Post: 335883
Agnieszka Serafinowicz @ 2010.01.09 03:03  Post: 335882

Różnica polega na tym, że uprzednio drogą elektroniczną można było wnosić tylko dokumenty, które miały zdefiniowane wzory, więc ich liczba była mocno ograniczona.Teraz - zgodnie z tytułem newsa - taką droga można będzie wnieść każde pismo, jakie sobie stworzymy, a nie tylko te z katalogu dokumentów o określonych wzorach.

Czyżby?

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 12)) wprowadza się następujące zmiany:
...
12) w art. 168:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”,
b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
㤠3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione w sposób określony w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.”


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W sprawozdaniu KASW z dn. 15 grudnia 2009 r. (druk 2555), KASW wniosła o uchwalenie projektu ustawy. Nie uległy zmianie zaproponowane w projekcie zmiany (dotycząca zacytowanego fragmentu) do ustawy - Ordynacja podatkowa.


Tak szybko modyfikuje Pan swoje wpisy że trudno nadążyć z odpowiedziami.
Na wstępie zarzucił mi Pan „przespanie” tematu.
Wyjaśniam: głosowanie nad ustawą odbyło się 8 stycznia 2010r. o godz. 09:12 news ukazał się w okolicach północy, wiec chyba aż tak starym niedźwiedziem nie jestem.
Wyniki glosowania tutaj http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania...;6&58&1
Oficjalny komunikat MSWiA w tej sprawie:
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8116/K...ublicznych.html
Odnośnie Pańskiego cytatu - nie ma Pan wrażenia że kręcimy się w kółko?
art. 3 ustawy z dn.3 lipca 2006 r. (a więc powstałej po cytowanej przez Pana ustawie z 2005r) o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym wprowadza w/w ustawę z dniem 15 sierpnia 2006r, a jej art. 2 precyzuje, że podania i wnioski w określonej formie lub według określonego wzoru są składane wtedy , „gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru”. Można jeszcze przytoczyć koleje ustawy określające powstanie i sposoby udostępniania odpowiednich wzorów dokumentów, tylko po co? Są dokumenty, które wymagają zachowania odpowiedniej formy, ale już np. zapytanie możemy sformułować według własnego pomysłu - oczywiście pamiętając o podaniu wymaganych danych identyfikacyjnych i adresowych.

Nie musimy też sięgać do wielu kolejnych projektów czy śledzić zmian ustawy począwszy od roku 1997, bo zasadniczo obowiązuje ta przyjęta 8 stycznia 2010.
Temat uważam za wyczerpany.
s.liponoga (2010.01.09, 06:11)
Ocena: 0

0%
Agnieszka Serafinowicz @ 2010.01.09 05:19  Post: 335888

Na wstępie zarzucił mi Pan „przespanie” tematu.

Jeżeli jeszcze Pani nie zauważyła, moja wypowiedź z komentarza #2 odnosiła się do wypowiedzi użytkownika Mortiiss z komentarza #1. Czy wszystkie komentarze umieszczane w kontekście nowinek Pani autorstwa traktuje Pani jako skierowane do Pani osoby?
Agnieszka Serafinowicz @ 2010.01.09 05:19  Post: 335888

Odnośnie Pańskiego cytatu - nie ma Pan wrażenia że kręcimy się w kółko?

Jedyne wrażenie, jakie odnoszę dotyczy Pani błędnej interpretacji projektu ustawy. Celem MSWiA nie jest umożliwienie przesyłania jakichkolwiek pism do organów władzy publicznej, a wypełnienie luki do czasu wymiany dowodów osobistych na dowody osobiste zawierające certyfikat kwalifikowany. Wypełnienie luki polegać będzie na stosowaniu Zaufanego Profilu ePUAP oraz rozszerzeniu do ePUAP2. Odnosząc się do jakichkolwiek pism. Wręcz przeciwnie.
Projekt ustawy zakłada 'powołanie' do życia centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz zobowiązuje organy administracji publicznej do przekazywania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium, ewentualnie publikowania takich wzorów w BIP tychże organów.
simohayha (2010.01.09, 15:11)
Ocena: 0

0%
s.liponoga @ 2010.01.09 06:11  Post: 335889
Projekt ustawy zakłada 'powołanie' do życia centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz zobowiązuje organy administracji publicznej do przekazywania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium, ewentualnie publikowania takich wzorów w BIP tychże organów.


Bzdury kolego piszesz, zanim zarzucisz komuś błędną interpretację sam to sprawdź.
Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych zostało stworzone w ramach rządowego programu na lata 2003-06 (http://www.e-gospodarka.net.pl ,
str.15 dokumentu http://www.e-gospodarka.net.pl/bad/program...go_w_polsce.pdf
a mamy 2010.

Poza tym, poczytaj sobie wiadomość na portalu prawnym (http://e-prawnik.pl/wiadomosci/przeglad-pr...roniczna.html), oni też się mylą?
s.liponoga (2010.01.09, 15:44)
Ocena: 0

0%
simohayha @ 2010.01.09 15:11  Post: 336017

Bzdury kolego piszesz, zanim zarzucisz komuś błędną interpretację sam to sprawdź.
Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych zostało stworzone w ramach rządowego programu na lata 2003-06 a mamy 2010.

:lol2:
Centralne repozytorium wzorów pism w formie elektronicznej zostało powołane na mocy rozporządzenia MSWiA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664). W związku z faktem, że do tej pory funkcjonowanie centralnego repozytorium usankcjonowane było jedynie rozporządzeniem MSWiA, projekt rządowy zakładał wprowadzienie rozwiązania systemowego, a zgodnie z zasadą porządku legislacyjnego postanowiono przetransponować dotychczasowe rozwiązania z poziomu rozporządzeń na poziom ustawowy. Dlaczego? Dlatego, że organy władzy publicznej nie wywiązywały się z obowiązku dostarczania wzorów dokumentów elektronicznych do repozytorium, o czym świadczy raport kontroli NIK dotyczący wdrożenia ePUAP, a sytuację tę ma zmienić rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych przetwarzania danych i doręczania dokumentów elektronicznych jako akt wykonawczy do projektu nowelizacji. Nowe rozwiązanie systemowe znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 1 ust. 18 ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 2) wprowadza się zmianę:

dodaje się art. 19a i 19b w brzmieniu:
...
Art. 19b.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, zwane dalej „centralnym repozytorium”.
...

simohayha @ 2010.01.09 15:11  Post: 336017

Poza tym, poczytaj sobie wiadomość na portalu prawnym, oni też się mylą?

Jedyną osobą, która się myli, jesteś Ty simohayha.
simohayha (2010.01.09, 16:01)
Ocena: 0

0%
Co widzę, MSWiA i MSWiA. Zaciętość godna najmądrzejszego urzędasa najniższego szczebla. Nie chciałbym być twoim interesantem.
Zaloguj się, by móc komentować
Aktualności
Szukamy osoby do pracy w laboratorium redakcyjnym. 126
Dobra wiadomość dla osób, które chcą kupić hybrydowego laptopa Microsoftu. 13
Niedrogi sprzęt do domu i pracy. W portfolio marki Prestigio pojawił się nowy notebook Smartbook 133S. 9
Samodzielnie ucząca się SI ma stać się standardem w grach. 24
To najdroższy smartfon w portfolio południowokoreańskiego producenta. 6
Nasze procesory są "epyckie." Na targach Cloudfest odbywają się prezentacje, zapowiedzi oraz konferencje prasowe związane z całą branżą usług chmurowych, w tym także sprzętu. 36
To może być bardzo drogie "ups!". 73
Szukamy osoby do pracy w laboratorium redakcyjnym. 126
Amerykanie i Rosjanie największymi piratami. 34
Trochę taniej niż u konkurencji, ale wciąż trudno mówić o atrakcyjnych cenach. 16
Posiadacze GeForce’ów mogą zacierać ręce. 34
Kolejna gra do biblioteki. Humble Store rozdaje graczom pecetowym kolejną darmową grę. 13
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane