komentarze
*Konto usunite*2016.08.20, 12:31
Mniam mniam czekam na dwj ale jeszcze bardziej czekam na TES VI.
C-traxxZobacz profil
Poziom ostrzeenia: 0%
C-traxx2016.08.20, 13:03
-3#2
Jedynka moze i byla dosyc dobra ale fizyka i grafika kwiczaly strasznie w tej grze. Oby to poprawili w dwojce.
D1822016.08.20, 13:44
RMS_84 @ 2016.08.20 12:31  Post: 999430
jeszcze bardziej czekam na TES VI.


Really?
BluFoxZobacz profil
Poziom ostrzeenia: 0%
BluFox2016.08.20, 21:44
Ja tylko tak sobie myl, co wyronie z modych ktrzy graja w takie brutalne gry?.Spoko ja tez graem ii nie zwichrowao mi to spojrzenia na ycie te prawdziwe, ale dzisiaj modzi maja duo lepszy sprzt, przesiaduj ju godzinami, wirtualny wiat wciga ale nie kady pracuje nad sob, nie kady ma przykad dobry w rodzinie, przerwy na prace, pomoc, zainteresowanie ze strony bliskich.. itp. Nie chc by le zrozumianym, ale wszdzie tej krwi nie mwic sexu za duo, na wycignicie reki.
Aucon2016.08.20, 22:55
BluFox @ 2016.08.20 21:44  Post: 999551
Ja tylko tak sobie myl, co wyronie z modych ktrzy graja w takie brutalne gry?.Spoko ja tez graem ii nie zwichrowao mi to spojrzenia na ycie te prawdziwe, ale dzisiaj modzi maja duo lepszy sprzt, przesiaduj ju godzinami, wirtualny wiat wciga ale nie kady pracuje nad sob, nie kady ma przykad dobry w rodzinie, przerwy na prace, pomoc, zainteresowanie ze strony bliskich.. itp. Nie chc by le zrozumianym, ale wszdzie tej krwi nie mwic sexu za duo, na wycignicie reki.

Gry i porno to moim zdaniem jest piku. Mylisz, e wszdzie jest tak kolorowo? Moim zdaniem, tu ma duo do rzeczy samo wychowanie, a jak nie to problemy psychiczne. Mylisz, e w szkole nie ma dostpu do narkotykw, alkoholu od starszych ziomkw, wanie ze towarzystwo jest najgorszym spaczeniem dla dziecka. Starsi duo wmawiaj, robisz to co oni by by cool. Tu powinni startowa rodzice. Jak ju jest za pno, to jak zmdrzejesz to potem od Ciebie zaley czy bdziesz punem, alkoholikiem czy zodziejem (czy oderwiesz si od nawykw i 'kumpli' ). Nie widziaem jeszcze, eby same gry i treci dla dorosych byy jedynym i gwnym czynnikiem do tego eby 'sta si zym'. To jak kto nie odrnia wiata realnego od wirtualnego to jest to choroba, a uzaleni mona si od praktycznie wszystkiego, z umiarem po prostu.
nietopyrzZobacz profil
Poziom ostrzeenia: 0%
nietopyrz2016.08.21, 18:09
Ekstra! Dishonored 1 byo t gr, ktra od pocztku do koca mnie oczarowaa. Pewnego rodzaju ponowne odkrycie, e to medium moe mnie czym zaskoczy i wcigajco bawi.
BluFoxZobacz profil
Poziom ostrzeenia: 0%
BluFox2016.08.22, 22:02
Aucon @ 2016.08.20 22:55  Post: 999574
BluFox @ 2016.08.20 21:44  Post: 999551
Ja tylko tak sobie myl, co wyronie z modych ktrzy graja w takie brutalne gry?.Spoko ja tez graem ii nie zwichrowao mi to spojrzenia na ycie te prawdziwe, ale dzisiaj modzi maja duo lepszy sprzt, przesiaduj ju godzinami, wirtualny wiat wciga ale nie kady pracuje nad sob, nie kady ma przykad dobry w rodzinie, przerwy na prace, pomoc, zainteresowanie ze strony bliskich.. itp. Nie chc by le zrozumianym, ale wszdzie tej krwi nie mwic sexu za duo, na wycignicie reki.

Gry i porno to moim zdaniem jest piku. Mylisz, e wszdzie jest tak kolorowo? Moim zdaniem, tu ma duo do rzeczy samo wychowanie, a jak nie to problemy psychiczne. Mylisz, e w szkole nie ma dostpu do narkotykw, alkoholu od starszych ziomkw, wanie ze towarzystwo jest najgorszym spaczeniem dla dziecka. Starsi duo wmawiaj, robisz to co oni by by cool. Tu powinni startowa rodzice. Jak ju jest za pno, to jak zmdrzejesz to potem od Ciebie zaley czy bdziesz punem, alkoholikiem czy zodziejem (czy oderwiesz si od nawykw i 'kumpli' ). Nie widziaem jeszcze, eby same gry i treci dla dorosych byy jedynym i gwnym czynnikiem do tego eby 'sta si zym'. To jak kto nie odrnia wiata realnego od wirtualnego to jest to choroba, a uzaleni mona si od praktycznie wszystkiego, z umiarem po prostu.


Ja si odwoaem tylko do gier, nie musisz wyjeda z innymi uywkami, bo wiem jak jest. Ale jak mylisz skd bierze si zo w innych starszych kolegach, czy tylko dlatego e nie maj wzorcw w zyciu coidziennym?. Czy nie czerpi ich z wirtualnego wiata?.
Dzisiejszy wiat jest nieprzyjazny w wychowywaniu modego pokolenia. Peen lku i osamotnienia. Warto si zastanawia co czuje wspczesny mody czowiek, jak przeywa rzeczywisto, w ktrej wzrasta?. Czego oczekuje? Kolorowe czasopisma, filmy, gona muzyka, teledyski, gry komputerowe. Nie jest to wiat rzeczywisty ale jednak bardzo bliski modemu pokoleniu. yje on yciem bohaterw ze swoich ulubionych seriali, gier komputerowych, idoli estrady. Kiedy jednak z tego wirtualnego wiata wychodzi, moe w nim pozosta tylko pustka. Nagromadzenie w psychice modego czowieka silnych negatywnych wrae, dozna powoduje lk przed wiatem rzeczywistym. A niekiedy budzi agresj lub otpienie i ulego. Niejednokrotnie po grze komputerowej mody czowiek czuje si samotny i opuszczony, nie wie co ze sob zrobi - oczekuje wtedy obecnoci obok siebie, kogo kto bdzie przy nim czuwa, kto nie pozwoli aby staa si mu jaka krzywda. Jest to wielki problem natury etycznej i wychowawczej.
Gry komputerowe obecnie s najczstszym sposobem spdzania wolnego czasu. Z dotychczasowych bada i obserwacji wynika, e ze wzgldu na du plastyczno i tempo rozwoju dzieci i modziey gry komputerowe i Internet mog mie znaczny wpyw na zachowanie pozytywne jak i negatywne. Jednak tych drugich jest o wiele wicej. Komputer zawadn czas wolny modziey, wypar inne sposoby wykorzystywania czasu. Atakujc najwaniejsze zmysy czowieka (wzrok, such), zaciera rnic midzy wyobrani odbiorcy a rzeczywistoci. Gry komputerowe przedstawiaj osobie grajcej pewnych modeli, wzorw, ktrych postpowanie wywouje w niej ch naladowania. Jest to szczeglnie niepokojce, gdy modele te s agresywne. Jak to ma miejsce w niektrych filmach i grach komputerowych. Okazuje si, e dzieci i modzie obserwujca agresywne modele, nie tylko naladuje ich zachowanie lecz wymyla take inne formy agresywnego zachowania. A jeli agresywny model by nagradzany za agresywne zachowanie to te osoby staj si bardziej agresywne...
Oddziaywanie wychowawcze to wprowadzenie modego czowieka w wiat wartoci, ksztatowanie w nim okrelonych potrzeb i upodoba, pobudzanie do poszukiwania prawdy. Umiejtno odrnienia rzeczy dobrych od zych oraz rozwijanie wraliwoci i dyspozycji twrczych. Rozwijanie wzoru osobowego, ksztatowanie postawy aksjologicznej, ktra polega na umiejtnoci wyboru midzy wartociami w oparciu o przyjty system wartoci. Wzr osobowy bdcy jednoczenie autorytetem moralnym jest nosicielem wartoci, ktry pragnie nieustannie rozwoju wychowanka, ksztatowanie jego osobowoci, ukazywanie mu wiata wartoci z ktrych tworzy mona treci, cele i ideay wychowania. W cigu ycia czowiek tworzy realny i idealny obraz siebie. Obraz realny dotyczy cech, ktre osoba posiada; natomiast obraz idealny odnosi si do tego jak chciaby by, ujmuje cechy stanowice dla niej najwysz warto. Tym samym skania do cigego przekraczania samego siebie, sprzyja rozwojowi. Nieprawidowo uksztatowany obraz siebie prowadzi do rnych zaburze, gwnie natury emocjonalnej. Korzystanie z gier komputerowych, zwaszcza tych, ktre zawieraj agresj i przemoc, moe w znacznym stopniu wpyn na postrzeganie siebie, a w konsekwencji rwnie na zachowanie graczy.

edit: porno to nie aden piku.
https://www.youtube.com/watch?v=eD_vQW2kOAs
Zaloguj si, by mc komentowa