artykuły

Test procesorów Ryzen 5 4500U i Ryzen 7 4700U – recenzja nowego Acer Swift 3

Acer Swift 3 SF314-42 – najlepszy laptop do 4000 złotych?

31
22 maja 2020, 16:30 Mariusz Kolmer

Acer Swift 3 SF314-42 – temperatury i throttling

Niestety nasze obawy związane z wyjątkowo ubogim układem chłodzenia znalazły potwierdzenie w testach obciążenia. Co prawda w obu urządzeniach procesory na początku intensywnego testu, np. kodowania wideo, potrafią się mocno nagrzać, nawet do 90 stopni Celsjusza, to jednak wcale nie temperatura jest głównym ograniczeniem wydajności podczas długotrwałych zadań.
Obciążenie zarówno CPU jak i zintegrowanego GPU przy wspólnym, niskim długotrwałym limicie energetycznym prowadzi do jednego – throttlingu energetycznego.  Doskonale przedstawiają to poniższe wykresy.

Acer Swift 3 SF314-42 – Ryzen 5 4500U i Radeon Graphics (Vega 6)

W przypadku Swifta z Ryzenem 5 wyższe taktowanie procesora utrzymywanie jest zaledwie przez niecałą minutę. Podczas limitu energetycznego poniesionego do 25W maksymalna zanotowana średnia częstotliwość działania wszystkich rdzeni to 3,9 GHz, a temperatura procesora szybko osiąga wtedy ponad 82 stopnie Celsjusza (warto zauważyć, że równie skokowo jak w Ryzenach serii H, choć tu skoki są częstsze i mniej widoczne na wykresie). Po tym krótkim czasie taktowanie jest drastycznie obniżane do 1,4 GHz dla wszystkich rdzeni, a temperatura ustala się po 20 minutach na poziomie około 71 stopni Celsjusza.

Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 5 4500U CPU GPU stress test

AMD Ryzen 5 4500U ─ Acer Swift 3 SF314-42
Taktowanie bazowe
[GHz]
Nominalne taktowanie turbo [GHz] Taktowanie CPU podczas testu [GHz] Wnioski
Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Maksymalna średnia Minimalna średnia Minimalne (jeden rdzeń) Średnie (5-30 min)

2,3

4,0 4,0 3,9 1,4 0,93 1,4 Taktowanie  dużo poniżej bazowego

W wymagających wydajność graficznej grach większość energii układu kierowana jest do iGPU. Na początku testu taktowanie układu graficznego to stałe, referencyjne 1500 MHz, a temperatura iGPU w tym okresie dochodzi do 85 stopni Celsjusza. Po upływie minuty taktowanie jest obniżane (choć w mniejszym stopniu niż w przypadku CPU) i waha się między 1062 MHz a 1500 MHz. Między 5. a 30. minutą obciążenia średnio taktowanie wynosi 1331 MHz, zaś średnia temperatura to 70,4 stopnia Celsjusza.

Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 5 4500U CPU GPU stress test

AMD Radeon Vega 6 ─ Acer Swift 3 SF314-42
Nominalne taktowanie GPU [MHz] Taktowanie GPU podczas testu [MHz] Wnioski
Bazowe
(referencyjne)
Boost (referencyjne) Maksymalne Minimalne Średnie
(5-30 min)

-
-

1500 MHz
(1500 MHz)

1500 MHz 1062 MHz 1331 MHz Taktowanie sporo poniżej maksymalnego

Oczywiście znaczne obniżenie częstotliwości pracy CPU i iGPU przełożyło się na spadek płynności animacji w grze. Początkowa, maksymalna średnia liczba klatek na sekundę to 28,9, zaś między 5. a 30. minutą średnio jest to 26,8 kl./s. To oznacza około 7%-owy spadek płynności.

Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 5 4500U CPU GPU stress test

Acer Swift 3 SF314-42 – Ryzen 7 4700U  i Radeon Graphics (Vega 7)

Bardzo podobnie wygląda wykres działania Ryzena 7 4700U, choć zaobserwowana na samym początku testu, najwyższa średnia częstotliwość wszystkich rdzeni, 3,3 GHz, jest dużo niższa niż w przypadku Ryzena 5, a maksymalna temperatura to 75 stopni Celsjusza. Po upływie okresu podniesionego TDP średnie taktowanie i w tym przypadku spada do 1,4 GHz, a temperatura stabilizuje się na poziomie średnio 65 stopni Celsjusza. To zauważalnie mniej, niż w przypadku Ryzena 5 dysponującego mniejszą liczbą rdzeni. To dość zaskakujący wynik, więc testy przeprowadziliśmy kilkukrotnie, zawsze w podobnym rezultatem. Dopiero analiza logów pokazała, że Ryzen 7 4700U podczas obciążenia działa na napięciu o 0,1 wolta niższym, niż Ryzen 5 4500U.

Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 7 4700U CPU GPU stress test

AMD Ryzen 7 4700U ─ Acer Swift 3 SF314-42
Taktowanie bazowe
[GHz]
Nominalne taktowanie turbo [GHz] Taktowanie CPU podczas testu [GHz] Wnioski
Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Maksymalna średnia Minimalna średnia Minimalne (jeden rdzeń) Średnie (5-30 min)

2,0

4,2 4,2 3,3 1,37 1,25 1,4 Taktowanie  dużo poniżej bazowego

Wyjątkowo dziwnie wygląda natomiast wykres działania układu graficznego. Tak jak w Ryzenie 5, przez początkowe kilkadziesiąt sekund pracuje on z maksymalnym taktowaniem, w tym przypadku 1600 MHz nagrzewając się do 76 stopni Celsjusza. Po tym czasie częstotliwość pracy jest obniżana i następują okresy znacznego wahania taktowania, od 1016 do 1600 MHz, przerywane krótkimi momentami relatywnie stabilnego działania. Mimo to temperatura iGPU między 5. a 30 minutą testu była dużo bardziej stała, niż w przypadku Ryzena 5, i średnio wynosiła 65 stopni Celsjusza.
Taki schemat powtarzał się w kilkukrotnie powtórzonych testach.

Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 7 4700U CPU GPU stress test

AMD Radeon Vega 7 ─ Acer Swift 3 SF314-42
Nominalne taktowanie GPU [MHz] Taktowanie GPU podczas testu [MHz] Wnioski
Bazowe
(referencyjne)
Boost (referencyjne) Maksymalne Minimalne Średnie
(5-30 min)

-
-

1600 MHz
(1600 MHz)

1600 MHz 1012 MHz 1338 MHz Taktowanie sporo poniżej maksymalnego

Takie działanie przekłada się na ilość generowanych przez układ graficzny klatek na sekundę. Początkowo jest to maksymalnie 31,4 kl./s, natomiast średnia między 5. a 30. minutą testu to 28,8 kl./s. Zatem w tym przypadku jest to zbliżony, 8%-owy spadek płynności.

Acer Swift 3 SF314-42 AMD Ryzen 7 4700U CPU GPU stress test

Acer Swift 3 SF314-42 – temperatury i throttling: wnioski

Takie działanie nowych Ryzenów jest sporym rozczarowaniem. Układy mogą zaledwie przez kilkadziesiąt sekund pracować z wysokim taktowaniem, zatem we wszystkich długotrwałym zastosowaniach, zwłaszcza tych wykorzystujących również zintegrowany układ graficzny, ich wydajność jest mocno ograniczana. Tak skonfigurowane limity energetyczne to duże niedopatrzenie, bo oba omawiane układy mają jeszcze zapas termiczny żeby działać z wyższym taktowaniem. Jesteśmy też przekonani, że spora część użytkowników oczekuje stałej wydajności, nawet jeżeli wiązałoby się to z nieznacznie większą wagą urządzenia.
Ponownie również zauważamy problem dobierania zbyt wysokich napięć, z jakim działają Ryzeny. Przykładem tego jest sześciordzeniowy 4500U, który przez większe napięcie zasilające osiąga wyższą temperaturę niż ośmiordzeniowy 4700U, mimo że po obniżeniu taktowania oba działają z taką samą częstotliwością i dysponują identycznym układem chłodzenia.
Od premiery pierwszego mobilnego Ryzena minęło już ponad pół roku, a użytkownicy, którzy wybrali laptopy z układami AMD dalej są pozbawieni możliwości dostosowania ich pracy. W tym przypadku AMD powinno wziąć przykład z Intela i udostępnić oprogramowanie do zarządzania mocą również układów mobilnych, co mogłoby rozwiązań wymienione wyżej problemy.

6