artykuły

Mesh na sterydach

Test zestawu Asus ZenWiFi AX (XT8)

16
9 czerwca 2020, 18:22 Łukasz Guziak

Asus ZenWiFi AX (XT8) - testy wydajności

 

Test interfejsów przewodowych

W pierwszym teście przesyłu sprawdzaliśmy wydajność interfejsu WAN. Celem testu była symulacja wysyłania i pobierania danych z internetu. Dane były przesyłane pomiędzy dwiema platformami testowymi: jedna była ustawiona jako klient, druga – jako serwer. Testy przeprowadziliśmy w obie strony, a do zmierzenia prędkości użyliśmy narzędzia Iperf.

Pobieranie plików (download):

Wysyłanie plików (upload):

Asus ZenWiFi AX (XT8) w obu testach osiągnął bardzo wysoki wynik. W teście szybkości pobierania danych (download) osiągnął rezultat 941 Mb/s, a w teście szybkości wysyłania (upload) – 943 Mb/s. Dla jednostki Mesh to bez znaczenia czy pliki pobiera czy wysyła.

Na tle pozostałych zestawów Mesh wyniki testowanego urządzenia przedstawiają się następująco.

Pobieranie plików (download):

Wysyłanie plików (upload):

W teście pobierania plików zestaw Asus ZenWiFi AX (XT8) zajmuje drugie miejsce – o przysłowiowy włos przegrywa z modelem marki Linksys Velop (cena zestawu w sklepie x-kom), zaś w teście wysyłania plików zostaje liderem.

Wysoka sprawność interfejsów przewodowych potwierdziły próby, w których użyliśmy ich do skopiowania plików pomiędzy dwoma komputerami.

1 minuta 10 s (14,63 MB/s) to czas potrzebny na skopiowanie zestawu małych plików, 11 s i 10 s trwało kopiowanie kolejno zestawu średnich plików (93,09 MB/s) i jednego dużego pliku (102,4 MB/s).

Przeprowadzony test nie daje pełnego obrazu szybkości interfejsu WAN – nie zapominajmy, że wspiera on standard 2,5 Gigabit Ethernet. Ponieważ wbudowany switch jest zgodny jedynie z Gigabit Ethernet uzyskany wynik nie mógł być wyższy niż ponad to co ma on do zaoferowania. Wydajność portu WAN postanowiliśmy określić inaczej – Asus ZenWiFi AX po stronie sieci LAN został połączony z trzema komputerami tak jak to przedstawia schemat poniżej.

Zaś po stronie WAN zostało ustanowione łącze z NASem QNAP-TS-453Be wyposażonym w 10. gigabitową kartę sieciową QM2-2P10G1T1. Został trzykrotnie zmierzony czas zapisu jedno gigabajtowego pliku. Pierwsza próba polegała na skopiowaniu pliku z maszyny Komputer 1, próba druga to równoległe kopiowanie przy udziale dwóch komputerów zaś w próbie trzeciej udział wzięły wszystkie maszyny. Plik został zapisany na macierzy RAID 0 złożonej z dwóch dysków M.2 NVMe ADATA SX8200Pro 512GB (cena dysku w sklepie x-kom). Ustanowiona prędkość łącza pomiędzy urządzeniami to oczywiście 2,5 GB/s.

Pierwsza próba zakończyła się po 10 s – szybkość zapisu wyniosła 102,4 MB/s co daje wynik 819,2 Mb/s. Trzy sekundy dłużej trwało kopiowanie gdy ten sam plik równocześnie kopiowały dwa komputery – 157,54 MB/s (1260,32 Mb/s). 21 s trwał test gdy użyto wszystkich maszyn – 146,29 MB/s (1170,32 Mb/s).

Kolejny test kopiowania plików został przeprowadzony przy współudziale dwóch urządzeń. Użyte komputery z routerami Mesh komunikowały się za pośrednictwem standardu Ethernet, a jednostki Mesh przesyłały dane między sobą drogą radiową – użyty standard Wi-Fi 6 (802.11ax) w połączeniu z 160. MHz kanałem pozwolił ustanowić łącze radiowe o prędkości około 3500 Mb/s w obu kierunkach.

Średnia kopiowania jednego dużego pliku (10s, 102,4 MB/s) oraz zestawu złożonego z średnich (12s, 85,33 MB/s) i małych plików (2 min 14s, 7,64 MB/s) wyniosła 65,12 MB/s - wynik ten deklasuje zestawy działające w oparciu o standard Wi-Fi 5.

Mocny wynik to zasługa dwóch pierwszych prób, próba trzecia (małe pliki) wypadła poniżej oczekiwań – tu lepszymi okazały się zestawy marki D-Linki modele: COVR-C1203 i COVR-1102 oraz ZyXEL Multy U i z tej samej stajni zestaw Asus Lyra Trio.

Już na sam koniec sprawdziliśmy za pomocą narzędzia iperf jak wygląda przesył danych gdy urządzenia zostaną połączone szeregowo, tak jak na schemacie poniżej.

W ustawieniach możemy zauważyć, że kanałem dosyłowym jest Ethernet.

Pobieranie plików (download):

Wysyłanie plików (upload):

Uzyskane wyniki potwierdzają bardzo wysoką sprawność interfejsów przewodowych urządzenia.

 

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami (jedno urządzenie)

Poniżej znajdują się wyniki testu, w którym użyliśmy wyłącznie połączeń bezprzewodowych, a do kopiowania plików wykorzystano jedno urządzenie Mesh. Test miał za zadanie sprawdzić wydajność pojedynczej jednostki Mesh, a jego wyniki stanowią odniesienie do kolejnych, w których użyliśmy większej liczby urządzeń. Rozmieszczenie urządzeń przedstawia schemat, odległość obu komputerów od jednostki Mesh wyniosła około 4 m.

Kopiowanie plików – takie samo pasmo

Pierwsze trzy wykresy przedstawiają prędkość kopiowania zestawów plików w zależności od zestawionego pomiędzy komputerami łącza. Tekstem pogrubiony zostały zaznaczone połączenia w nowy standardzie W-Fi 6.

Najszybsze próby to te, w których kopiowany był jeden duży plik. Najkrótszy czas kopiowania wyniósł 16 s (64 MB/s) i został on osiągnięty na łączu o prędkości 2400 Mb/s. Do tego celu zostało wykorzystane drugie pasmo 5 GHz o szerokości kanału 160 MHz. Szybciej się już nie da gdyż to kres możliwości użytych kart sieciowych. Dwanaście sekund dłużej trwało przesłanie jednego dużego pliku przez łącze 867 Mb/s – 36,57 MB/s i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich przetestowanych urządzeń Mesh. Najszybszy do tej pory zestaw Linksys Veloop na wykonanie tego samego zadania potrzebował 33 s (31,03 MB/s).  

Piętą Achillesową Asusa ZenWiFi AX (XT8) są próby kopiowania małego zestawu plików (w pozostałych testach również). Uzyskane czasy i prędkości kopiowania plasują urządzenie u dołu stawki. Najszybsza próba to 2 min 36 s (6,56 Mb/s – standard 802.11ax, łącze 2400 Mb/s) a i tak nie udało pobić się zestawu marki Linksys, który to samo zadanie ale przy współudziale wolniejszego łącza (867 MB/s) wykonał w 2 min i 4 s (8,26 MB/s).

Kopiowanie plików - różne pasma

Kolejne trzy wykresy przedstawiają prędkość kopiowania testowych zestawów plików w zależności od zestawionego pomiędzy komputerami łącza ale przeciwnie do poprzedniego testu, w tym użyto obu częstotliwości - pierwszy komputer wykorzystuje pasmo 2,4 GHz zaś drugi 5 GHz.

Najkrótszy czas kopiowania uzyskano w próbie, w której użyto łącza w standardzie Wi-Fi 6 o prędkościach 574 i 2400 Mb/s. 29 s (35,31 MB/s) tyle potrzebowały komputery aby przesłać pomiędzy sobą jeden duży plik.

Średnia kopiowania plików

Trzy następne wykresy to porównanie Asusa ZenWiFi AX z wcześniej przetestowanymi konstrukcjami. Kolor szary to uśrednione wyniki prób, w których użyty został standard Wi-Fi 6. 

Uśrednione rezultaty wszystkich testów (standard 802.11ac) w paśmie 2,4 GHz dały pierwsze miejsce, uzyskany wynik pozwolił pokonać dotychczasowego lidera czyli zestaw Linksys Velop. W pozostałych dwóch zestawieniach Asus ZenWiFi AX (XT8) ląduje na drugim miejscu. Zabrakło niewiele aby móc osiągnąć podium – to konsekwencja słabych wyników w próbach kopiowania małego zestawu plików.

Użycie nowego standardu Wi-Fi 6 wyraźnie skróciło czas potrzebny na skopiowanie plików a wzrost prędkości kopiowania plików najbardziej widoczny jest w paśmie 2,4 GHz.

  

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami (dwa urządzenia)

Przechodzimy do omówienia wyników kolejnych testów. W próbach kopiowania uczestniczyły dwa sparowane ze sobą urządzenia. Komputery połączenie nawiązywały przy użyciu fal radiowych. Rozmieszczenie jednostek Mesh i komputerów pokazuje schemat. Zachowano około 4 m odległości między komputerami a poszczególnymi elementami systemu. Przy prezentacji wyników uwzględniliśmy również zestawy zbudowane w oparciu o router i repeater pracujące w trybie Mesh.

Kopiowanie plików – takie samo pasmo

Czasy kopiowania ulegają wydłużeniu, ale nie ma w tym nic dziwnego – testowe pliki aby osiągnąć cel muszą odbyć „podróż” przez dwa urządzenia. Ponownie wiele do życzenia pozostawiają wyniki, w których użyliśmy małego zestawu plików. Wyraźny wzrost prędkości kopiowania plików gdy do głosu zostaje dopuszczony nowy standard Wi-Fi 6. 

Kopiowanie plików – różne pasma

16,52 MB/s (łącze 802.11n 300 Mb/s – 802.11ac 867 Mb/s) to najlepszy uzyskany wynik spośród wszystkich zestawów Mesh, z którymi mieliśmy do czynienia (standard Wi-Fi 5) a gdy użyjemy nowego Wi-Fi 6 jest jeszcze lepiej. 24,38 MB/s to najwyższa uzyskana prędkość przesyłu – jeden duży plik, łącze 802.11ax 574 Mb/s - 802.11ax 2400 Mb/s

Średnia kopiowania plików

W przypadku użycia pasma 2,4 GHz i połączeń zestawianych w ramach standardu Wi-Fi 4 (802.11n) nie udało się pokonać zestawu Linksys Velop – Asus ZenWiFi AX (XT8) zdobywa srebro. Użycie nowego Wi-Fi 6 pozwoliło osiągnąć ponad dwa razy lepszy wynik. W paśmie 5 GHz i łącz zestawionych w ramach standardu Wi-Fi 5 oraz połączeń mieszanych (różne pasmo) Asus ZenWiFi AX bezkonkurencyjny – nowy lider obu testów. Użycie Wi-Fi 6 przewagę tą jeszcze zwiększa – zestawy Wi-Fi 5 nie mają szans nawiązać walki.

 

Test kopiowania plików pod obciążeniem

Zmierzyliśmy również prędkości przesyłania plików pod obciążeniem. W teście użyliśmy sześciu dodatkowych urządzeń (dwa smartfony, dwa tablety oraz dwa laptopy), których zadaniem było wygenerowanie dodatkowego ruchu sieciowego (streaming, pobieranie plików). Otrzymane wyniki zostały zestawione z wcześniej przetestowanymi zestawami trzy pasmowymi. Średnia prędkości kopiowania plików została wyliczona w oparciu o wyniki uzyskane w próbach, w których połączenia zostały nawiązane przy użyciu standardu Wi-Fi 4 bądź 5 lub obu. Próby Wi-Fi 6 nie wpłynęły na średni wynik. 

W teście tym Asus ZenWiFi AX (XT8) nie daje złudzeń, kto tu rządzi – ponownie najlepszy wynik. Mocna konfiguracja sprzętowa sprawia, że jednoczesna obsługa wielu klientów nie jest wymagającym wyzwaniem dla zestawu.

 

Test szybkości interfejsu USB

To co wyróżnia zestaw od wszystkich do tej pory przetestowanych to obecność portu USB. Dlatego też nie mogło zabraknąć testu, który sprawdzi jego wydajność. Test polegał na zapisie jednego dużego pliku o wielkości 1 GB na nośniku podłączonym do interfejsu USB. Została wykonana również próba odczytu. W teście użyliśmy zewnętrznego dysku SSD AData SD700.

Zapis pliku na nośniku USB

Odczyt pliku z nośnika USB

Jak wykazał test kierunek komunikacji nie jest bez znaczenia. Asus ZenWiFi AX (XT8) lepiej radzi sobie z odczytem niż zapisem pliku. Osiągnięty wynik zapisu 46,55 MB/s trochę rozczarowuje, spodziewaliśmy się lepszego rezultatu. Tym bardziej wynik zastanawia gdyż w próbie zapisu tego samego pliku za pomocą protokołu FTP (po udostępnieniu zasobu) prędkość tą udało się podwoić.

 

Skanowanie portów

Skanowanie portów – protokół TCP:

 • port TCP 23 – protokół Telnet;    
 • port TCP 53 – protokół DNS; port TCP jest odpowiedzialny za aktualizacje strefy;
 • port TCP 80 – obsługa WWW;
 • port TCP 515 – port wykorzystywany przez usługi Line Printer Daemon (LPD) oraz Line Printer Remote (LPR), które zapewniają funkcję drukowania;
 • port TCP 3394 – D2K Tapestry Server to Server;
 • port TCP 3838 – Scito Object Server;
 • port TCP 5473 – Apsolab secure dynamic tag protocol;
 • port TCP 7788 – podobnie jak w przypadku wcześniej testowanego modelu Asus RT-AX88U oraz Asus Lyra Trio rola portu nie została określona – najprawdopodobniej port wykorzystywany przez jednostki w trybie Mesh;
 • port TCP 8443 − domyślny port usługi SSL Apache Tomcat (serwer pozwalający na uruchamianie aplikacji webowych);
 • TCP 18017 − Asus wanduck Wan monitor – port odpowiedzialny za działanie usługi monitora portu WAN (przerwa w dostępie do internetu spowoduje wyświetlenie stosownego okna przeglądarki);
 • port TCP 35442 − protokół SIP − inicjuje sesje VoIP pomiędzy jednym lub wieloma klientami;
 • port TCP 35443 − najprawdopodobniej SIP over SSL/TLS;
 • port TCP 46297, 49152n– port usługi UPnP.

Skanowanie portów – protokół UDP:

 • port UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
 • port UDP 5351 – protokół NAT Port Mapping Protocol – protokół sieciowy odpowiedzialny za ustawienia translacji adresów (NAT) oraz konfigurację przekierowania portów;
 • port UDP 5353 – protokół mDNS ma na celu mapowanie nazw hostów na adresy IP w małych sieciach, które nie zawierają lokalnego serwera nazw.

 

Temperatura urządzenia

Wykonaliśmy zdjęcia kamerą termowizyjną - pierwsza seria w odstępie godziny od uruchomienia urządzenia i po zakończeniu testu pod obciążeniem.

Temperatura urządzenia po 1 godzinie pracy, obudowa góra: 32,8°C.

Temperatura urządzenia po 1 godzinie pracy, obudowa przód: 35,0°C.

Temperatura urządzenia po 1 godzinie pracy, obudowa spód: 33,0°C.

Temperatura urządzenia po 1 godzinie pracy, obudowa tył: 33,5°C.

Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa góra: 33,8°C.

Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa przód: 38,0°C.

Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa spód: 33,4°C.

Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem, obudowa tył: 34,1°C.

 Średnia temperatura urządzeń

Producent zadbał i o ten aspekt – dwustronny radiator okalający całą powierzchnię płytki PCB w połączeniu ze sporą liczbą wyciętych w obudowie otworów sprawia, że temperatura urządzenia pomimo zastosowania wydajnych komponentów nie jest wysoka.

 

Pobór energii

Zapotrzebowanie jednostki Mesh na energię zależy od liczby interfejsów, które w danym momencie prowadzą komunikację, a także od liczby aktywnych klientów sieci bezprzewodowych. Pobór energii mierzyliśmy w trybie oczekiwania − stand-by (router włączony, podłączony do internetu, brak klientów) i podczas testu pod obciążeniem.

Użycie szybkiego czterordzeniowego układu i dodatkowego dbającego o rozgłaszanie sieci radiowej w drugim paśmie 5 GHz nie pozostało bez konsekwencji – zestaw „konsumuje” sporo energii.

4