artykuły

D-Link DIR-1960: test routera z funkcją Mesh i ochroną antywirusową

Sprawdziliśmy, jak działa funkcja Mesh we współpracy z repeaterem DAP-1620

15
11 września 2019, 14:01 Łukasz Guziak

D-Link DIR-1960 − testy wydajności

Procedura testowa wyglądała podobnie jak w przypadku wszystkich wcześniej testowanych modeli routerów. Obejmowała trzy zestawy plików, wszystkie o rozmiarze 1 GB: jeden duży plik, zbiór średnich, czyli 4–60-megabajtowych (łącznie 145 plików multimedialnych: zdjęcia, muzyka i filmy) oraz zbiór małych plików o wielkości do 4 MB (łącznie 3979). Każda próbka została przesłana trzykrotnie, a wynik pomiarów został uśredniony.

Przeprowadziliśmy następujące testy:

 • pomiar mocy sygnału z wykorzystaniem dwóch kart sieciowych: karty z obsługą techniki kształtowania wiązki (Asus PCE-AC88) oraz adaptera sieciowego podłączonego do portu USB (Linksys WUSB600N). Test został przeprowadzony z 5-sekundowym przerwami, a czas całego pomiaru to 5 minut. Test objął pięć punktów pomiarowych (lokalizacja A). Przyjęta numeracja poszczególnych punktów została przedstawiona na rysunku poniżej;
 • dodatkowo wykorzystaliśmy narzędzie, które umożliwiło utworzenie rysunków rozkładu mocy sygnału sieci bezprzewodowej dla routera umieszczonego w lokalizacji A (mieszkanie o powierzchni 50 m2) oraz B (dom jednorodzinny o powierzchni 120 m2);

 • test LAN/WAN przy użyciu bezpłatnego narzędzia iperf, opartego na modelu klient−serwer, które służy do testów wydajności sieci i jest dostępne w wersji zarówno dla systemów Windows, jak i Linux; test polegał na uruchomieniu programu na komputerze po stronie interfejsu WAN w trybie serwera oraz zmierzeniu prędkości transmisji w obu kierunkach; w próbie upload dane były przesyłane w kierunku od klienta do serwera, a w próbie download – na odwrót;
 • zapis plików na zewnętrznym dysku SSD (ADATA SD700) podłączonym do portu USB 3.0; użyty system plików to NTFS i FAT32;
 • kopiowanie plików pomiędzy dwoma komputerami; test obejmował połączenia: przewodowe, mieszane oraz bezprzewodowe, przy czym test wydajności połączeń wykorzystujących tylko sygnał radiowy został rozdzielony na testy, w których karty pracowały w tym samym paśmie (na przykład tylko 2,4 GHz bądź 5 GHz), i testy, w których użyte zostały różne pasma (na przykład 2,4 GHz w połączeniu z 5 GHz);
 • kopiowanie plików pomiędzy dwoma komputerami w sieci, w której działało wiele urządzeń; test obejmował połączenia bezprzewodowe, przy czym tak samo jak w poprzednim przypadku rozdzieliliśmy go na testy, w których połączenie Wi-Fi pomiędzy oboma hostami wykorzystywało tę samą częstotliwość, i testy, w których w użyciu były odrębne częstotliwości;
 • pomiar poboru energii podczas testu pod obciążeniem oraz w stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do sieci internet, brak klientów);
 • pomiar temperatury wykonywany podczas testów kopiowania plików w odstępie godzinnym i dodatkowo zdjęcie zrobione kamerą termowizyjną (FLIR E60) po teście pod obciążeniem.

Osiągi D-Link DIR-1960 zostały zestawione z wynikami przetestowanych do tej pory routerów. Ponieważ modele te należą do różnych kategorii cenowych, oferują różną wydajność i funkcjonalność, w zestawieniach dysproporcja ta została uwzględniona. Routery w cenie do 200 złotych zostały zaznaczone kolorem jasnozielonym; przedział od 200 złotych do 500 złotych to kolor zielony, powyżej 500 złotych − niebieski, a czarny to bohater testu.

Korzystaliśmy z wielu urządzeń, ale bazę stanowiły dwa komputery, pomiędzy którymi przesyłaliśmy dane w ramach testów. Pierwsza konfiguracja to: Intel Core i7-3820, Asus P9X79, 64 GB RAM DDR3 2400 MHz, a druga to: Intel Core i3-7100, Asus Strix B250I Gaming, 32 GB RAM DDR4 2400 MHz. Do weryfikacji wyników posłużył laptop Lenovo G510, Intel Core i7-4700MQ, 16 GB DDR3, SSD 250 GB Samsung 850 Pro.

Wszystkie komputery działały pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji 1903.

Zasięg i moc sygnału

Lokalizacja A1

Lokalizacja A2

Lokalizacja A3

Lokalizacja A4

Lokalizacja A5

Wyniki średnie − karta Asus PCE-AC88

Wyniki średnie − karta Linksys WUSB600N

Wyniki średnie w porównaniu z wynikami innych routerów: kolorem żółtym zaznaczyliśmy wynik najwyższy, czerwonym – najniższy. Wynik 100 oznacza niedostępność sieci bezprzewodowej w danej lokalizacji.

W teście zasięgu D-Link DIR-1960 w obu pasmach plasuje się w środku stawki. W paśmie 2,4 GHz osiągnął średni wynik -61 dBm, a w paśmie 5 GHz również -61 dBm. Osiągnięty wynik jest bardzo zbliżony do wyniku bliźniaczej konstrukcji, jaką jest model D-Link DIR-882.

Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej

Lokalizacja A

Rozkład mocy sygnału w lokalizacji B został przedstawiony w części poświęconej funkcji Mesh.

 

Test WAN

W pierwszym teście przesyłu sprawdzaliśmy wydajność WAN. Celem testu była symulacja wysyłania i pobierania danych z internetu. Dane były przesyłane pomiędzy dwiema platformami testowymi: jedna była ustawiona jako klient, druga – jako serwer. Testy przeprowadziliśmy w obie strony, a do zmierzenia prędkości użyliśmy narzędzia iperf.

Pobieranie plików (download):

Wysyłanie plików (upload):

D-Link DIR-1960 w teście szybkości pobierania danych (download) osiągnął wynik 832 Mb/s, a w teście szybkości wysyłania (upload) – 942 Mb/s.

Na tle pozostałych routerów (tylko standard Gigabit Ethernet) wyniki testowanego urządzenia przedstawiają się następująco:

Wynik uzyskany w teście upload dał testowanemu urządzeniu trzecie miejsce. Różnica prędkości pomiędzy testem download a upload jest wyraźna, router lepiej radzi sobie z wysyłaniem plików niż z ich pobieraniem.

 

Test szybkości zapisu/odczytu USB

Następnie wykonaliśmy test prędkości zapisywania plików na zewnętrznym nośniku podłączonym do portu USB routera.

Test polegał na trzykrotnym skopiowaniu każdej z przygotowanych próbek z wykorzystaniem zewnętrznego nośnika SSD (ADATA SD700 o pojemności 256 GB) i platformy: Intel i7-3820, 64 GB RAM, 256-gigabajtowy SSD M2 Samsung MZHPV256HDGL.

Wyniki testów syntetycznych z użyciem narzędzia CrystalDiskMark zaprezentowano poniżej. Dysk został podłączony do portu USB routera. Pierwsza grafika prezentuje test dla systemu FAT32 (po lewej), a druga dla NTFS (po prawej). System plików exFAT nie jest obsługiwany.

Test objął połączenie przewodowe 1 Gb/s oraz połączenia bezprzewodowe o prędkościach 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 433 Mb/s, 867 Mb/s i 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz.

Zapis plików na nośniku USB:

Odczyt plików z nośnika USB:

D-Link w próbach zapisu i odczytu danych poradził sobie bardzo dobrze. Najlepszy rezultat osiągnięto przy połączeniu przewodowym. W przypadku zapisu preferowanym systemem plików jest NTFS − średnia prędkość zapisu/odczytu danych dla tego systemu wyniosła 18,84 MB/s oraz 21,79 MB/s. FAT32 okazał się lepszy w próbach odczytu danych. Średnia prób zapisu i odczytu dla tego systemu plików wyniosła kolejno: 17,45 MB/s oraz 22,53 MB/s. Czas potrzebny na wykonanie operacji zapisu/odczytu testowych zestawów plików wyniósł: mały zestaw plików − 2 min 37 s / 1 min 58 s, średni zestaw plików – 29 s / 23 s, jeden duży plik – 25 s / 18 s. 

W przypadku komunikacji radiowej najwyższy wynik osiągnięto przy połączeniu o prędkości 1300 Mb/s, 5 GHz. Najszybsze czasy zapisu zestawów małych i średnich plików oraz jednego dużego pliku to: 3 min 52 s (NTFS), 40 s (FAT32), 33 s (NTFS). W przypadku odczytu czas dla poszczególnych prób wyniósł kolejno: 2 min 31 s (NTFS), 33 s (FAT32) oraz 29 s (FAT32).

Kolejne sześć wykresów przedstawia średnie wyniki w próbach zapisu i odczytu plików osiągnięte przez D-Link DIR-1960 w zestawieniu z wcześniej przetestowanymi modelami mającymi interfejs USB. Średnia została wyliczona dla połączeń przewodowych oraz bezprzewodowych (AC750 – 300 Mb/s 2,4 GHz, 433 Mb/s 5 GHz oraz AC1200 − 300 Mb/s 2,4 GHz, 433 Mb/s 5 GHz, 867 Mb/s 5 GHz).

We wszystkich próbach odczytu i zapisu plików drogą radiową D-Link DIR-1960 uplasował się na drugim miejscu, niedościgniony nadal pozostaje model Asus RT-AX88U. W próbach przewodowych produkt marki D-Link zajmuje miejsce trzecie, lepsze okazały się urządzenia Asus RT-AX88U (ponownie) oraz TP-Link Archer C5400.

Na szybkość działania interfejsu USB nie można narzekać, producent wyposażył router w jeden port tego typu. Jeśli porównamy ten router z wcześniej testowanym modelem D-Link DIR-882, to udało się poprawić szybkość jego działania. Producent zrezygnował z interfejsu USB 2.0, który był piętą achillesową urządzenia (niska wydajność prądowa portu USB 2.0 dosyć mocno ograniczała jego wykorzystanie). Interfejs USB może zostać wykorzystany jedynie do podłączenia zewnętrznych nośników danych, zabrakło wsparcia dla modemów sieci GSM i funkcji serwera druku.

 

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami

Przedstawione poniżej wyniki obejmują kopiowanie próbek pomiędzy komputerami łączem przewodowym, bezprzewodowym oraz mieszanym.

W teście wykorzystaliśmy dwie konfiguracje: Intel i7-3820, Asus P9X79, 64 GB RAM, SSD M2 Samsung MZHPV256HDGL o pojemności 256 GB oraz Intel i3-7100, Asus STRIX B250I GAMING, 32 GB RAM, SSD Samsung 850 Pro o pojemności 256 GB. Do połączeń bezprzewodowych użyliśmy następujących kart sieciowych: Netgear A6200, Linksys WUSB600N, Asus PCE-AC88, Asus PCE-AC66 oraz Asus USB-AC68.

Ostatni wykres to uśredniony wynik wszystkich prób przewodowych. W przypadku routerów standardu Gigabit Ethernet na średnią miały wpływ próby kopiowania, w których użyty został Fast Ethernet.

Uzyskane prędkości kopiowania plików nie zachwycają, wynik jest daleki od oczekiwanego. Wśród urządzeń wykorzystujących Gigabit Ethernet bohater testu okazał się lepszy jedynie od Edimaxa RG21S, którego konstrukcja została również oparta na układach Mediatek i Netisa WF2780.

Kopiowanie plików – połączenia mieszane

Kolejne trzy wykresy przedstawiają prędkości kopiowania plików poprzez połączenie mieszane (1 Gb/s – Wi-Fi).

Najwyższe szybkości kopiowania uzyskano podczas prób, w których użyta została częstotliwość 5 GHz. Łącze o prędkości 1300 Mb/s we wszystkich trzech testach okazało się najszybsze. W przypadku pasma 2,4 GHz najlepsze wyniki uzyskano przy połączeniu o prędkości 600 Mb/s.

Najlepsze czasy w poszczególnych próbach (w rozbiciu na pasmo 2,4 GHz i 5 GHz) przedstawiają się następująco: zestaw małych plików – 1 min 44 s / 1 min 14 s, zestaw średnich plików – 41 s / 15 s, jeden duży plik – 39 s / 13 s.

Podsumowaniem testu są dwa kolejne wykresy, które zestawiają D-Linka z innymi modelami. Średnia objęła połączenia nawiązywane w ramach standardu AC750 (300 Mb/s 2,4 GHz, 433 Mb/s 5 GHz) oraz AC1200 (300 Mb/s 2,4 GHz, 433 Mb/s 5 GHz, 867 Mb/s 5 GHz).

Poniżej znajdują się wyniki prób, w których użyliśmy wyłącznie połączeń bezprzewodowych. Rozpoczynamy od częstotliwości 2,4 GHz.

Kopiowanie plików – połączenia bezprzewodowe, pasmo 2,4 GHz

Połączenie o prędkości 600 Mb/s – 600 Mb/s to łącze, które we wszystkich trzech próbach okazało się najszybsze. Czas potrzebny na skopiowanie zestawu małych plików, zestawu średnich i jednego dużego pliku wyniósł kolejno: 2 min 39 s, 1 min 33 s i 1 min 27 s.

Kopiowanie plików – połączenia bezprzewodowe, pasmo 5 GHz

Sprawdźmy, jak urządzenie poradziło sobie w paśmie 5 GHz.

Zmiana pasma przyniosła wzrost prędkości przesyłania plików. Wykorzystane karty sieciowe pozwoliły na zestawienie połączenia o prędkości: 1300 Mb/s – 1300 Mb/s. To najszybsze bezprzewodowe łącze w całym teście.

Czas potrzebny na skopiowanie zestawu małych plików, zestawu średnich i jednego dużego pliku wyniósł kolejno: 1 min 45 s, 29 s i 22 s.

Kopiowanie plików – połączenia bezprzewodowe, 2,4 GHz − 5 GHz

Żeby sprawdzić, jak testowane urządzenie radzi sobie podczas przesyłania danych z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego działającego w dwóch odrębnych pasmach, wykonaliśmy cztery testy. Oto ich wyniki.

Najkrótszy czas potrzeby na wykonanie zadania wyniósł: zestaw małych plików – 1 min 41 s, zestaw średnich plików – 32 s, jeden duży plik – 30 s. Uzyskane wyniki dotyczą łącza o prędkości 1000 Mb/s, 2,4 GHz – 1300 Mb/s, 5 GHz i są najlepsze spośród wszystkich prób bezprzewodowych.

Test pod obciążeniem − połączenia bezprzewodowe, 2,4 GHz

Oprócz dwóch komputerów testowych wykorzystaliśmy osiem dodatkowych urządzeń: laptop, Raspberry Pi, trzy telefony komórkowe, dwa tablety oraz serwer NAS (wszystkie z wyjątkiem serwera NAS zostały połączone bezprzewodowo). Celem testu był pomiar szybkości kopiowania plików w sytuacji, w której z routera korzystają także inne urządzenia. Usługi uruchomione na urządzeniach dodatkowych to między innymi strumieniowanie wideo i audio, pobieranie dużego pliku oraz archiwizacja plików na serwerze NAS.

Pierwsze sześć wykresów przedstawia osiągi routera, gdy do skopiowania plików posłużono się łączem wykorzystującym tę samą częstotliwość: 2,4 GHz lub 5 GHz. Ostatnie trzy dotyczą połączeń nawiązanych za pośrednictwem obu pasm.

Test pod obciążeniem − połączenia bezprzewodowe, 5 GHz

Test pod obciążeniem − połączenie Wi-Fi, 2,4 GHz – 5 GHz

Średnia prędkość dla wszystkich prób (bez obciążenia) w paśmie 2,4 GHz wyniosła 6,84 MB/s, a po obciążeniu routera spadła do 4,1 MB/s.

W przypadku połączeń radiowych 5 GHz różnica pomiędzy oboma testami wynosi 12,49 MB/s – średnia prędkość w próbach, w których z routera korzystały tylko dwie testowe maszyny, wyniosła 22,24 MB/s, a w teście obciążeniowym – 9,75 MB/s.

Dla połączeń nawiązywanych w ramach dwóch pasm średnia prędkość dla prób nieobciążeniowych z 16,29 MB/s zmniejszyła się do 9,18 MB/s (przy obciążeniu).

Kopiowanie plików − porównanie routerów

Tak jak w przypadku poprzednich testów zamieszczone poniżej wykresy to podsumowanie prób bezprzewodowych. Przy wyliczeniu średnich uwzględniono wyniki uzyskane w próbach obciążeniowych.

Wykres poniżej to zestawienie wyników obejmujących połączenia w paśmie 2,4 GHz.

D-Link DIR-1960 w paśmie 2,4 GHz zdobywa brąz, niedościgniony nadal pozostaje Asus RT-AX88U, na miejscu drugim jest model tego samego producenta, czyli D-Link DIR-882.

Dwa kolejne wykresy to wyniki uzyskane w paśmie 5 GHz. Pierwszy obejmuje próby o prędkości połączenia 433 Mb/s, a drugi dodatkowo uwzględnia łącza o szybkości 867 Mb/s. Tak samo jak w przypadku częstotliwości 2,4 GHz uwzględnione zostały wyniki z prób obciążeniowych.

W próbach obejmujących prędkość połączenia 433 Mb/s router uplasował się na 5. miejscu, po zwiększeniu prędkości do 867 Mb/s uzyskany wynik, podobnie jak w paśmie 2,4 GHz, dał 3. lokatę.

 

Skanowanie portów

Skanowanie portów wykryło następujące otwarte porty.

Skanowanie portów – protokół TCP:

 • port TCP 1 − multiplekser usług portu TCP;
 • port TCP 53 – protokół DNS; port TCP jest odpowiedzialny za aktualizacje strefy;
 • port TCP 80 – obsługa WWW;
 • port TCP 443 – szyfrowana wersja protokołu HTTP;
 • port TCP 2601, 2602 – obsługa protokołów routingu; 
 • port TCP 8080  – alternatywny port HTTP używany między innymi przez Apache Tomcat.

Trzy porty podczas skanowania TCP nie zostały zidentyfikowane, jednakże po wykonaniu dokładniejszego skanu udało się określić ich przeznaczenie:

 • port TCP 6352 – port usługi UPnP;
 • port TCP 49152 – usługa zidentyfikowana jako lighttpd, odpowiedzialna za działanie serwera WWW;
 • port TCP 53674 – wykryta usługa to SSL (przeznaczenie portu nie zostało do końca ustalone).

 Skanowanie portów – protokół UDP:

 • port UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
 • port UDP 67 – protokół BOOTP, umożliwiający komputerom w sieci uzyskanie adresu IP, zastąpiony przez DHCP;
 • port UDP 137 – usługa NetBIOS Name, odpowiedzialna za przypisanie hostowi nazwy, która jest widoczna na przykład w trakcie przeglądania otoczenia sieciowego;
 • port UDP 520 – protokół routingu dynamicznego RIP;
 • port UDP 1900 – usługa UPnP, wykorzystywana najczęściej do nawiązywania komunikacji z urządzeniami multimedialnymi;
 • port UDP 3130 – oprogramowanie serwera pośredniczącego Squid;
 • port UDP 5353 – usługa Zero Configuration Networking (Zeroconfig), odpowiedzialna za przypisywanie adresu IP kartom sieciowym bez użycia usług zewnętrznych;
 • port UDP 5355 – LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) – protokół, który umożliwia hostom IPv4 i IPv6 rozwiązywanie nazw hostów.

 

Pobór energii

W stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do sieci internet, brak klientów) średnie zużycie energii wyniosło 6,6 W. Podczas testu pod obciążeniem zwiększyło się do 10,3 W.

Wyniki poboru energii przez testowany router na tle pozostałych urządzeń:

 

Temperatura urządzenia

 • 1 godz., obudowa góra/przód: 31,2°C
 • 1 godz., obudowa dół/tył: 31,6°C
 • 2 godz., obudowa góra/przód: 33,3°C
 • 2 godz., obudowa dół/tył: 33,9°C
 • 3 godz., obudowa góra/przód: 35,4°C
 • 3 godz., obudowa dół/tył: 36,7°C

Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem:

Przód:

 

Tył:

Średnia pomiarów temperatury routera na tle pozostałych przetestowanych urządzeń:

3