artykuły

Test Asus RT-AX88U: przełom w bezprzewodowym świecie?

Router na sterydach, 802.11ax w praktyce

26
20 lutego 2019, 14:01 Łukasz Guziak

Asus RT-AX88U − oprogramowanie alternatywne AsusWRT-Merlin

Asus RT-AX88U może działać również pod kontrolą alternatywnego oprogramowania, jakim jest AsusWRT-Merlin. Zamiana oryginalnego firmware'u jest niezwykle prosta, wystarczy pobrać odpowiedni plik ze strony projektu i wykonać aktualizację poprzez panel urządzenia. Cały proces trwa około 3 minut.

Szata graficzna AsusWRT-Merlin jest taka jak oryginalna, ma ten sam układ menu, a obie wersje różni zestaw opcji dostępnych w ramach kart.

Struktura menu routera po aktualizacji przedstawia się następująco:

Po zalogowaniu się do panelu zarządzania jedyną zmianą, jaką dostrzeżemy, jest rysunek routera z kapeluszem czarodzieja i umieszczonym obok napisem informującym, że urządzeniem zarządza oprogramowanie AsusWRT-Merlin. 

Pierwszą zmianą w opcjach routera jest karta Classification, która dostępna jest po włączeniu mechanizmu QoS. Karta nie umożliwia zmiany opcji routera, ale w sposób obrazowy informuje o typie ruchu sieciowego. Za jej pomocą sprawdzimy, z jakich usług sieciowych korzystają urządzenia klienckie. 

Poruszając się po menu w dół, kolejną zmianę odnajdziemy na karcie Udostępnienie miejsca sieciowego, gdzie zestaw opcji standardowych został poszerzony o nowe, m.in. wybór wersji protokołu SMB czy maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń.

Oprogramowanie Asuswrt-Merlin pozwala na udostępnienie zasobów za pośrednictwem protokołu NFS (ang. Network File System).

Całkowicie nową opcją w menu jest karta Tools, na której dostępne są dwie zakładki Sysinfo oraz Other Settings. Pierwsza z nich to zbiór informacji o wersji oprogramowania, wspieranych funkcjach, a także zasobach routera (CPU, pamięć). Umożliwia również wykonanie przeglądu sieci − stanu interfejsów przewodowych oraz liczby klientów Wi-Fi.

Zakładka Other Settings to ustawienia protokołu TCP w połączeniu z opcjami, które odpowiedzialne są za poinformowanie o nowej wersji oprogramowania (łącznie z wersją beta) oraz zdefiniowanie miejsca zapisu historii ruchu sieciowego.

Zakładka Radar Wi-Fi jest funkcją, która w oprogramowaniu alternatywnym spodobała się nam najbardziej (fabrycznie dostępna w modelu Asus GT-AC5300). Jest to zbiór narzędzi, które dostarczają bardzo dokładnych informacji o stanie sieci Wi-Fi.

Pierwszym narzędziem jest Wykrywanie sieci Wi-Fi. Za jego pomocą wykryjemy wszystkie okoliczne sieci. Funkcja w sposób graficzny przedstawia wykorzystanie kanałów, a także informuje o nazwach sieci, adresach MAC rozgłaszających je urządzeniach, sile sygnału, szerokości kanału, standardzie czy zabezpieczeniach.

Narzędzie Statystyki dotyczące kanału bezprzewodowego poinformuje o występujących zakłóceniach sygnału bezprzewodowego i dostępnej przepustowości.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów to wszelkiego rodzaju statystyki i liczniki.

Ustawienia to zestaw opcji konfigurujących działanie funkcji radaru Wi-Fi. Jedną z opcji jest harmonogram, który pozwala na ustalenie ram czasowych startu i zakończenia skanowania.

Zebrane dane można wyeksportować do zewnętrznego pliku celem dalszej analizy. Aby je przejrzeć, możemy posłużyć się np. programem DB Browser for SQLite. Ponieważ jest to baza danych, reprezentacja wyników odbywa się poprzez zdefiniowanie odpowiednich zapytań (niezbędna jest podstawowa wiedza na temat składni SQL).

Po przejściu na zakładkę Switch Control (karta LAN) odkryjemy kolejną nowość opcję włączenia/wyłączenia protokołu Spanning-Tree. STP wykrywa wystąpienie w sieci pętli i zapobiega mu. Protokół działa w warstwie drugiej modelu ISO/OSI i ściśle powiązany jest z nadmiarowością połączeń, tak aby w przypadku wystąpienia awarii nie nastąpił przestój sieci. Włączenie protokołu pozwoli na połączenie ze sobą dwóch przełączników (na obu protokół STP musi zostać uruchomiony) dwoma przewodami sieciowymi. STP zadba o zablokowanie jednego z połączeń, aktywacja go nastąpi wskutek awarii łącza wyznaczonego jako podstawowe. Połączenie ze sobą dwóch przełączników bez działającego protokołu STP doprowadzi do powstania pętli, a jej efektem jest burza rozgłoszeniowa (ang. broadcast storm). Przełączniki zostają przeciążone, sieć nie działa poprawnie.

Zmiany dotyczą również karty VPN. Możliwe jest uruchomienie dwóch odrębnych instancji serwera VPN działającego z wykorzystaniem protokołu OpenVPN. 

Nowością jest również zakładka Tor − zmiana opcji na włącz spowoduje przesłanie ruchu sieciowego poprzez węzły sieci TOR (ang. The Onion Router).  Sieć TOR zapewnia użytkownikom „anonimowy” dostęp do zasobów internetu. Słowo anonimowy nie przypadkowo znalazło się w cudzysłowie, gdyż przy dostępie do odpowiednio dużych środków technicznych wytropienie użytkownika korzystającego z sieci TOR jest możliwe. Widocznym dowodem włączenia funkcji jest zmiana adresu IP.

Na zakładce Odtworzenie (karta Administracja) zostały dodane dwie opcje: wykonanie kopii partycji JFFS oraz jej przywrócenie.

Dodatkowa zakładka Temperatura (karta Administracja) ukazuje bieżącą temperaturę podzespołów routera.

Reorganizacja dosięgła również zakładkę Wireless Log (po wybraniu Logi systemowe), która w bardzo przejrzysty sposób ukazuje wszystkich klientów sieci bezprzewodowej.

Większość z Was pewnie ciekawi wydajność routera i to, jak zmiana oprogramowania układowego wpłynęła na jego osiągi. Nie prezentujemy wszystkich cząstkowych wyników testów, a jedynie ich średnią.

AsusWRT vs AsusWRT-Merlin

Różnice pomiędzy wynikami są na tyle małe, że jednoznacznie trudno jest odpowiedzieć na pytanie: które oprogramowanie zapewni większą wydajność? Tym, co może skłonić do zamiany firmware'u na oprogramowanie alternatywne, są nowe funkcje. Osoby wykorzystujące sieć mesh zbudowaną z dwóch lub więcej routerów marki Asus muszą pozostać przy oprogramowaniu firmowym, gdyż AsusWRT-Merlin nie wspiera funkcji AiMesh.

4