artykuły

Mały wojownik − ruter ZyXEL NBG6617

Test rutera ZyXEL NBG6617

8 4 marca 2019, 17:11 Łukasz Guziak

ZyXEL NBG6617 − oprogramowanie

 

Strukturę menu przedstawia schemat poniżej. Wszystkich ustawień nie będziemy omawiać, gdyż funkcje oprogramowania zostały dokładnie opisane w teście rutera ZyXEL NBG6604. Skupimy się tylko na różnicach. Użyta wersja firmware'u to: V1.00(ABCT.7)C0.

Możliwości oprogramowania zostały poszerzone o te funkcje, których zabrakło we wspomnianym modelu ZyXel NBG6604. Przede wszystkim są to ochrona rodzicielska, mechanizm sterowania przepustowością łącza (QoS) i obsługa protokołu IPv6, ale to nie wszystko.

Nowością jest funkcja ALG (ang. Application Layer Gateway), która steruje ruchem sieciowym. Jej zadaniem jest pozwolenie na nawiązanie połączenia ze znanymi portami wykorzystywanymi przez aplikacje/protokoły sieciowe. Komponent ALG upraszcza konfigurację firewalla. Bez niego skazani jesteśmy na ręczne definiowanie reguł zapory sieciowej, które pozwolą na połączenie z daną usługą. Mechanizm ALG wspiera: FTP (przesyłanie plików), H.323 (protokół komunikacyjny stosowany w systemach telekonferencyjnych), SIP (protokół używany przez VOIP), SNMP (protokół zarządzania siecią), RTSP (protokół wykorzystywany przez aplikacje przekazujące multimedia) oraz IRC (jedna ze starszych usług sieciowych pozwalająca na prowadzenie rozmów).

Kolejną nowością jest mechanizm Airtime Fairness, który odpowiada za optymalizację działania sieci Wi-Fi. Wykorzystywany jest w środowiskach mieszanych, w których klienci prowadzą z ruterem komunikację radiową przy użyciu standardów 802.11b/g oraz 802.11n/ac. Urządzenia nowszego typu są w stanie przesłać więcej danych w zadanym przedziale czasowym, dlatego są one promowane poprzez przydzielanie możliwości wysyłania kolejnych pakietów.

Użycie adresów IPv6 dla rutera nie stanowi problemu. Stosowne ustawienia znajdują się na zakładce IPv6 LAN.

Największe zmiany w porównaniu z modelem NBG6604 wprowadzono na karcie Application, a najbardziej widoczną z nich jest dostęp do konfiguracji takich usług, jak kontrola rodzicielska i QoS. Na tej karcie znajdziemy również opcje związane z udostępnianiem plików.

Zakładka Parental Control pozwala na wybranie komputera, na który będzie nałożone ograniczenie dostępu do internetu. Czas dostępu określamy za pomocą harmonogramu, interwał wynosi jedną godzinę.

Oprogramowanie po skonfigurowaniu adresu e-mail umożliwia wysłanie powiadomień o stanie działania usługi. Za całość ustawień odpowiada zakładka Notification.

Opcje odpowiadające za działanie mechanizmu QoS znajdziemy po wybraniu zakładki Bandwidth Management. Ruter pozwala na określenie prędkości pobierania/wysyłania danych oraz na ustalenie priorytetów ruchu sieciowego. 

DLNA jest standardem komunikacji umożliwiającym współdzielenie zasobów multimedialnych w ramach sieci domowej. Włączenie usługi następuje po wybraniu USB Media Sharing. Opcja dodatkowa Enable Shared Media Types pozwala na określenie typów udostępnianych mediów (zdjęcia, muzyka, wideo).

Kolejną zakładką, która bezpośrednio powiązana jest z interfejsem USB, jest File Sharing. Za jej pośrednictwem udostępnimy pliki w otoczeniu sieciowym, a także przy wykorzystaniu protokołu FTP.

Podobnie jak w przypadku modelu ZyXEL NBG6604 przejście na zakładkę ONE Connect pozwoli włączyć zarządzanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej. Po zeskanowaniu kodu QR automatycznie zostaniemy przeniesieni na stronę umożliwiającą jej pobranie i zainstalowanie. Omówienie funkcjonalności narzędzia zostało opisane w recenzji rutera ZyXEL NBG6604.

W przeciwieństwie jednak do swego młodszego brata omawiany ruter wspiera jeszcze jedno narzędzie. Opcjonalna aplikacja Zyxel Photo zapisuje zdjęcia z galerii urządzenia mobilnego na nośniku danych podłączonym do portu USB rutera. 

Kolejna nowość czeka po przejściu na zakładkę Firewall, gdzie opcje zapory sieciowej zostały poszerzone o protokół IPv6.

Zmiana zaszła również na zakładce Remote Management, na której ustalamy zasady dostępu zdalnego do urządzenia.

Nowością jest sekcja Wake on LAN. Za jej pomocą zdalnie uruchomimy komputer (karta sieciowa musi wspierać mechanizm WoL). Wysłanie pakietu wzbudzającego (magic packet) jest możliwe z poziomu sieci LAN i WAN.

Po uaktywnieniu zdalnego zarządzania ruter pozwoli na nawiązanie połączenia (protokół Telnet) z konsolą. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, firmware urządzenia został oparty na rozwiązaniu OpenWRT.

Znajomość poleceń pozwoli na konfigurację rutera. Poniżej mała próbka – zmiana adresu sieciowego urządzenia.

Dodatkowo tą drogą można uzyskać informacje o konfiguracji urządzenia czy podzespołach użytych do jego budowy. Poniżej dwa przykłady, które pokazują informacje o procesorze i ilości pamięci RAM.

Możliwości konfiguracyjne rutera są bogate. Szkoda tylko, że brakuje usługi VPN oraz że portu USB nie można wykorzystać do podłączenia modemu sieci GSM.

 

2