artykuły

AMD Ryzen Threadripper 2970WX i 2920X – skrócony test i rzut oka na dynamiczny lokalny dostęp do pamięci

Tuzin czy dwa rdzeni

51
17 listopada 2018, 14:01 Mateusz Brzostek

Dodatkowe testy

OpenFOAM, XiFoam

Symulacja przepływu cieczy to jedno z zastosowań metody elementów skończonych (MES) – techniki matematycznej pozwalającej szybko otrzymać przybliżone rozwiązanie układu równań różniczkowych. MES jest podstawą symulacji fizycznych związanych z wytrzymałością materiałów i konstrukcji, przepływem cieczy i gazów, aerodynamiką, kinematyką maszyn. To podstawowa technika matematycznego modelowania w mechanice. Test symulacji przepływu cieczy wykonujemy w OpenFOAM – otwartoźródłowym pakiecie oprogramowania do modelowania i symulacji. To najpopularniejsza opcja alternatywna do płatnych zestawów oprogramowania, takich jak: Solidworks, PTC Creo, ANSYS Fluent.

W tym teście symulujemy spalanie gazu w zwężającej się dyszy (znany eksperyment R. Pitza i J. Daily'ego z 1983 roku, popularny jako tutorial do OpenFOAM) za pomocą solvera XiFoam. Ten test wykorzystuje ok. 7 GB pamięci operacyjnej i składa się z trzech etapów. Dwa pierwsze trwają kilkadziesiąt sekund i są jednowątkowe. Główną, najdłużej trwającą część symulacji można rozłożyć nawet na 64 wątki.

Duża symulacja w OpenFOAM wymaga oczywiście dużej mocy obliczeniowej, ale przede wszystkim zyskuje bardzo na dużej przepustowości pamięci operacyjnej. Procesory z czterokanałowym kontrolerem RAM-u są znacznie szybsze od tych z dwukanałowym, nawet jeśli nie mają znacznie więcej rdzeni.

Szachy – Stockfish 8

W teście w silniku szachowym pozwalamy maszynie wykonać optymalny, jej zdaniem, ruch w daleko posuniętej partii. Ten test trwa około kilkudziesięciu sekund, a czas trwania jest tylko częściowo zależny od mocy obliczeniowej procesora. Przez dużą część czasu trwania testu procesor może wykorzystywać maksymalny pułap trybu turbo (dotyczy to głównie układów Intela). Wyniki reprezentują wydajność procesorów w krótkich, intensywnych zadaniach.

Z pomocą czytelnika przygotowujemy nowy test, reprezentujący inną stronę komputerowych szachów. Będzie o wiele dłuższy niż przedział czasowy najszybszego trybu turbo w procesorach Intela i powinien reprezentować wydajność maszyn w stanie równowagi termicznej i energetycznej. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go przedstawić już w następnym artykule (również uwzględniającym Threadrippery drugiej generacji).

8