Inne
Artykuł
Łukasz Guziak, Poniedziałek, 4 lutego 2019, 14:00
Edimax BR-6208AC v2
Cena od 99.90 zł do 144.80 zł

Edimax BR-6208AC v2

 

Model Edimax BR-6208AC v2 to router standardu 802.11n/ac. Osiąga prędkość do 300Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 433Mb/s w paśmie 5 GHz. BR-6208AC v2 jest urządzeniem wszechstronnym, gdyż może działać w jednym z pięciu trybów: jako router, ekspander, punkt dostępowy, most Wi-Fi lub WISP.

Podzespoły zamknięto w śnieżnobiałej obudowie z wyraźnie odstającymi trzema antenami, zamontowanymi na stałe. Na froncie umieszczono logo producenta wraz z diodami LED sygnalizującymi stan urządzenia. Diody dotyczą (od lewej): zasilania, połączenia z siecią internet, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, dostępności nowego oprogramowania, statusu połączenia VPN. Towarzyszy im dwufunkcyjny przycisk WPS/reset.

Podstawowe parametry urządzenia i obsługiwane przez nie funkcje przedstawia poniższa tabela:

Edimax BR-6208AC v2 – dane techniczne

SoC

MediaTek MT7620A 580 MHz
(jednordzeniowy)
procesor pomocniczy: MediaTek MT7610EN

RAM

64 MB

Flash

16 MB

Porty

3 porty LAN 10/100 Mb/s
1 port WAN 10/100 Mb/s

USB

Brak

Przyciski

dwufunkcyjny przycisk WPS/reset

Antena

3 zamontowane na stałe anteny zewnętrzne, rozchylane co 45 stopni

Zasilanie

5 V / 1,5 A

Wymiary (S × G × W)

160 mm × 115 mm × 31 mm

Waga

170 g

Standardy bezprzewodowe

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

Prędkość transmisji

2,4 GHz – do 300 Mb/s

5 GHz – do 433 Mb/s

Sieci bezprzewodowe

 • jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz sieci o prędkości 433 Mb/s w paśmie 5 GHz
 • funkcja sieci dla gości – po jednej sieci dla każdego pasma

Technika kształtowania wiązki

Nie

MU-MIMO

Nie

Funkcja Quality of Service

kontrola przepustowości według urządzenia bądź usługi

Sieć WAN

dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP

Zarządzanie

 • kontrola dostępu
 • zarządzanie lokalne
 • zarządzanie zdalne

DHCP

serwer, klient, lista klientów DHCP,
rezerwacja adresów

Przekierowanie portów

serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, UPnP

Dynamiczny DNS

3322(qdns), DHS, DynDNS, ODS, TZO, GnuDIP, DyNS, ZoneEdit, CyberGate, NS2GO, NO-IP

VPN (tylko serwer)

OpenVPN

Protokoły

IPv4

Kontrola dostępu

lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania

Firewall

zapora sieciowa SPI, filtrowanie adresów MAC, blokowanie URL

Funkcje portów USB

Nie dotyczy

Zawartość opakowania

 • router Edimax BR-6208AC
 • skrócona instrukcja obsługi
 • płyta CD (instrukcja/oprogramowanie/ wielojęzyczna instrukcja instalacji)
 • zasilacz sieciowy 5 V / 1,5 A
 • przewód Ethernet

Cena

ok. 130 zł

 

Jak wskazuje oznaczenie, to druga wersja urządzenia. Od pierwszej różni się wyglądem, zastosowanymi podzespołami, budową (wersja pierwsza ma dodatkowy przycisk wyłączający/włączający sieć Wi-Fi i rurkowe gniazdo zasilania) oraz liczbą interfejsów sieciowych (wersja V1 ma cztery porty LAN). W pierwszej użyto układów marki Realtek, w drugiej zaś – MediaTek. Możliwości oprogramowania i funkcjonalność są takie same.

Obie wersje przedstawia poniższe zdjęcie (po lewej znajduje się V1).

Z tyłu urządzenia znajdują się interfejsy sieciowe standardu Fast Ethernet (trzy porty sieci LAN i jeden WAN) oraz gniazdo zasilania. Podobnie jak w poprzednim modelu marki Edimax zastosowano gniazdo w formacie MicroUSB. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość użycia ogólnodostępnych ładowarek, powerbanku czy zasilenie sprzętu bezpośrednio z portu USB. 

Otwory wentylacyjne zostały umieszczone z przodu, po obu bokach oraz z tyłu. Edimax BR-6208AC (sprawdź jego ceny) spoczywa na czterech plastikowych nóżkach. Jest pozbawiony uchwytów montażowych.

 

Działaniem urządzenia, w tym komunikacją w standardzie 802.11 b/g/n, zarządza układ MediaTek MT7620A, przy czym za obsługę pasma 5 GHz odpowiedzialny jest MediaTek MT7610EN.

Router ma do dyspozycji 64 MB pamięci operacyjnej i 16 MB pamięci flash.

Największą zaletą tego urządzenia, jak i wcześniej opisanego modelu Edimax BR-6428nS jest pięć różnych trybów działania. Oba routery można dostosować do wybranej roli, a tym samym pokryć obszary, w których jakość sygnału radiowego jest niska. 

 

Oprogramowanie

Użyta w testach wersja oprogramowania układowego to 1.03.

Strukturę menu routera przedstawia grafika poniżej.

Po poprawnym zalogowaniu się zostaje wyświetlony ekran Stan, na którym zebrano podstawowe informacje o ustawieniach routera. Karta jest podzielona na cztery oddzielne sekcje: System (czas, model routera, wersja oprogramowania), LAN (użyta adresacja IP), Internet (status interfejsu WAN) oraz sieci bezprzewodowe (tryb, SSID, kanał sieci, typ użytego zabezpieczenia, adres MAC).

Tryb działania zmieniamy za pomocą kreatora dostępnego po wybraniu Narzędzie Konfiguracji. Procedura uruchamiana jest przyciskiem Uruchom Narzędzie.

Konfiguracja ustawień odbywa się w trzech krokach. Pierwszy to wykonanie kopii zapasowej bieżących ustawień routera. W drugim zostają przywrócone ustawienia fabryczne. W ostatnim uruchamiany jest następny kreator, który krok po kroku przeprowadzi przez proces konfiguracji urządzenia.

Poszczególne etapy konfiguracji zostały przedstawione na zdjęciach poniżej.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych i zrestartowaniu routera ponowne nawiązanie połączenia z komputerem spowoduje wyświetlenie ekranu kreatora.

Domyślnym trybem działania jest router. Tryb zmieniamy przez wybranie opcji Zmień tryb pracy na inny.

Każda z czterech dostępnych opcji dotyczących trybu działania została dokładnie opisana. Do każdego z opisów dołączono stosowne grafiki, ułatwiające zrozumienie sposobu działania i przeznaczenia każdego z trybów. Wybór docelowej funkcjonalności spowoduje uruchomienie odpowiedniego kreatora.

 

Grupa zakładek dostępna po wybraniu opcji Internet umożliwia konfigurację łącza dostępowego.

Pierwsza z nich, Ustawienia WAN, umożliwi wybranie trybu połączenia oraz jego konfigurację.

DDNS pozwala skonfigurować usługę zdalnego dostępu do routera.

Edimax BR-6208AC umożliwia nawiązanie połączenia VPN. Aby mogło ono dojść do skutku, w pierwszej kolejności należy skonfigurować funkcję DDNS. Całość ustawień jest dostępna po przejściu do zakładki VPN Serwer.

Karta LAN to ustawienia sieci lokalnej (adresacja IP, serwer DHCP, powiązanie adresu MAC z adresem IP).

Dwie następne karty zawierają opcje dotyczące działania sieci bezprzewodowych. Ponieważ przeznaczenie dostępnych w nich ustawień jest identyczne, dokonamy ich przeglądu na przykładzie karty 2,4GHz Sieć Bezprzewodowa.

Ustawienia podstawowe pozwalają skonfigurować nazwę sieci Wi-Fi, kanał pracy oraz zabezpieczenie. Dodatkowo zakładka dostarcza informacji o okolicznych sieciach bezprzewodowych i klientach podłączonych do routera.

Opcje sieci dla gości znajdują się w zakładce Gość.

Zakładka WPS umożliwia konfigurację mechanizmu podłączenia bez znajomości hasła lub przy wykorzystaniu PIN-u.

 Ramy czasowe działania sieci bezprzewodowych można ustalić po wybraniu Harmonogram.

Włączenie/wyłączenie zapory sieciowej SPI umożliwia zakładka Firewall.

Obie zakładki dostępne po rozwinięciu QoS umożliwiają zarządzanie parametrami transmisji danych. Pierwsza pozwala określić prędkość pobierania/wysyłania, druga zaś, iQoS, ustawić priorytety prowadzonego ruchu sieciowego.

 

Routing statyczny to pierwsza zakładka widoczna po rozwinięciu karty Ustawienia Zaawansowane. Zawarte w niej opcje pozwalają ustalić drogi, którymi podróżują pakiety.

Dwie następne zakładki, Przekierowanie portów oraz Serwer Wirtualny, zapewniają dostęp do usług uruchomionych w sieci lokalnej za pośrednictwem interfejsu WAN.

 

Zaawansowane ustawienia obu rozgłaszanych sieci bezprzewodowych znajdują się w zakładkach 2.4GHz Sieć Bezprzewodowa oraz 5GHz Sieć Bezprzewodowa. Opcje te pozwolą m.in. na ustalenie prędkości transmisji, szerokości użytego kanału i mocy transmisji.

 

Do zarządzania przepływem pakietów multicast jest przeznaczona zakładka IGMP.

Wybranie UPnP pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję, której zadaniem jest automatyczna konfiguracja komputera bądź oprogramowania do pracy w sieci.

Do zarządzania podstawowymi ustawieniami routera służą opcje dostępne po rozwinięciu karty Ustawienia Zarządzania.

Pierwszy zestaw opcji dotyczy ustawienia czasu.

Hasło dostępowe do panelu zarządzania routerem zmienimy w zakładce Hasło.

Routerem można zarządzać nie tylko z poziomu sieci lokalnej; zakładka Zdalny Dostęp pozwoli nawiązywać połączenia zdalne.

Wykonanie takich operacji, jak: utworzenie kopii zapasowej ustawień, przywrócenie ich, powrót do ustawień fabrycznych, jest możliwe po wybraniu zakładki Kopia Zapasowa/Przywracanie.

Aktualizacja oprogramowania układowego routera może zostać wykonana automatycznie (router sam odnajdzie i pobierze odpowiednie pliki) lub ręcznie. Można to zrobić po wybraniu zakładki Aktualizacja.

Użycie opcji Restart spowoduje ponowne uruchomienie routera.

Logi pozwalają przejrzeć zdarzenia mające wpływ na działanie urządzenia.

Tabela Aktywny Klient DHCP dostarcza informacji o klientach routera.

Przegląd statystyk ruchu sieciowego w rozbiciu na sieci bezprzewodowe, sieć lokalną i WAN przedstawia następna tabela, która znajduje się w zakładce Statystyki.

 

Test WAN-LAN

Download:

Upload:

 

Test mocy i stabilności sygnału Wi-Fi

Lokalizacja 1:

Lokalizacja 2:

Lokalizacja 3:

Lokalizacja 4:

Lokalizacja 5:

Wyniki średnie

Karta Asus PCE-AC88:

Adapter sieciowy Linksys WUSB600N:

 

Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej

 

Skanowanie portów

Skanowanie portów wykryło następujące otwarte porty.

Skanowanie portów – protokół TCP:

 • port TCP 80 – obsługa protokołu HTTP.

Dwa porty podczas skanowania TCP nie zostały zidentyfikowane, jednakże po wykonaniu dokładniejszego skanu udało się określić ich przeznaczenie:

 • port TCP 49152 – port usługi UPnP,
 • port TCP 49153 – port usługi UPnP.

Skanowanie portów – protokół UDP:

 • port UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw;
 • port UDP 67 – protokół BOOTP, umożliwiający komputerom w sieci uzyskanie adresu IP, zastąpiony przez DHCP;
 • port UDP 1900 – UPnP.

Pobór energii

W stanie bezczynności (urządzenie włączone, podłączone do sieci internet, brak klientów) średnie zużycie energii wyniosło 2,6 W. Podczas testu pod obciążeniem zwiększyło się do 3,6 W.

Temperatura urządzenia

 • 1 godz., obudowa góra/przód: 36,1°C
 • 1 godz., obudowa dół/tył: 43,8°C
 • 2 godz., obudowa góra/przód: 37,8°C
 • 2 godz., obudowa dół/tył: 44,5°C
 • 3 godz., obudowa góra/przód: 38,2°C
 • 3 godz., obudowa dół/tył: 44,9°C

Temperatura urządzenia po teście pod obciążeniem:

Przód:

Tył:

Edimax BR-6208AC v2
Zalety
 • dobry zasięg w paśmie 2,4 GHz
 • wiele trybów działania
 • gniazdo zasilania w formacie MicroUSB
 • serwer VPN (OpenVPN)
 • bogata lista serwisów DDNS
 • zasilanie przez złącze MicroUSB
Wady
 • tylko trzy interfejsy LAN
 • brak IPv6
 • standard Fast Ethernet
Do testów dostarczył:Edimax
Cena w dniu publikacji (z VAT):130 zł
Zobacz bieżące oferty w Skapiec.pl już od 99 zł:
Komputronik
99 zł
proshop.pl
121 zł
RGC s.c. otoSklep24.pl
133 zł
RTV EURO AGD
139 zł
OleOle!
139 zł
Amazon.de
55 €
* cena przybliżona, według aktualnego kursu euro
Spis treści
Ocena artykułu:
Ocen: 13
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane