artykuły

Wielki test adapterów Powerline

Gdzie Wi-Fi nie może, tam PLC pomoże

31
17 sierpnia 2018, 12:00 Łukasz Guziak

Testy wydajności – kopiowanie plików

Ponieważ w poprzednim teście jedne zestawy adapterów lepiej radziły sobie w pobieraniu danych, a inne w ich wysyłaniu, także ten został przeprowadzony w obu kierunkach we wszystkich sześciu lokalizacjach, a ponadto z wykorzystaniem 15-metrowego przewodu. Ponownie użyliśmy trzech zestawów plików o łącznym rozmiarze 1 GB: jednego dużego pliku, zbioru średnich, 4–60-megabajtowych (łącznie 145; były to pliki multimedialne: zdjęcia, muzyka i filmy), oraz zbioru małych, o wielkości do 4 MB (łącznie 3979). Każda próbka została przesłana trzykrotnie, a wynik pomiarów został uśredniony.

 

Przewód o długości 15 m

Ten test, tak jak wszystkie inne, został przeprowadzony w obu kierunkach, lecz wyniki w obu próbach nie odbiegały od siebie. Kierunek przesyłania plików nie miał znaczenia. Wyniki obu prób zostały uśrednione.

Wśród najszybszych adapterów standardu HomePlug AV2 szczególnie wyróżniły się dwa modele. D-Link COVR-P2502 (sprawdź ceny) okazał się najlepszy w testach prędkości kopiowania jednego dużego pliku oraz zestawu średnich. W próbie kopiowania zestawu małych plików poradził sobie nieco gorzej, bo zajął piątą lokatę. Drugim urządzeniem jest Asus PL-AC56, (sprawdź, ile kosztuje), który we wszystkich próbach zajął drugie miejsce.

W dwóch pierwszych próbach świetnie poradził sobie FRITZ!Powerline 1000E, który w teście prędkości odbierania zestawu małych plików uplasował się pośrodku tabeli.

Różnica w wynikach uzyskanych we wszystkich próbach przez adaptery standardu HomePlug AV nie przekracza 0,5 MB/s. Podczas kopiowania jednego dużego pliku i zestawu średnich dostępne pasmo, które zapewnia interfejs Fast Ethernet, zostało w pełni wykorzystane.

Rezultaty testu pokrywają się z wynikami uzyskanymi przy użyciu narzędzia iperf.

 

Lokalizacja A1

Ten test pozwolił umocnić swoją pozycję adapterowi D-Link COVR-P2502, który wygrał w czterech spośród sześciu prób. Wśród najszybszych adapterów znalazł się również FRITZ!Powerline 1240E.

W grupie transmiterów standardu HomePlug AV2 1000 Mb/s najbardziej wyróżnił się model Tenda PH3 (sprawdź ceny tego urządzenia).

Spośród najwolniejszych konstrukcji najlepsze wyniki osiągnął FRITZ!Powerline 510E.

Czas potrzebny zwycięzcom testów na skopiowanie jednego dużego pliku, zestawu średnich i zestawu małych wyniósł, odpowiednio, 27 s (wysyłanie), 31 s (wysyłanie), 1 min 50 s (odbieranie).

 

Lokalizacja A2

Spośród adapterów HomePlug AV2 1200/1300 Mb/s w testach prędkości odbierania jednego dużego pliku i zestawu średnich najlepiej wypadł Asus PL-AC56 (sprawdź ceny tego urządzenia), a w analogicznych próbach po zmianie kierunku wysyłania plików na pierwszych miejscach znalazł się FRITZ!Powerline 1240E. Ponownie na wysokich pozycjach uplasował się D-Link COVR-P2505.

Wyróżnić należy modele FRITZ!Powerline 1000E oraz Tenda PH3, bo zarówno w tym teście, jak też w poprzednich pokazały, że mogą kopiować pliki szybciej od teoretycznie wydajniejszych adapterów.

Jak pokazały wyniki testu iperf, duża odległość pomiędzy adapterami sprzyja urządzeniom standardu HomePlug AV. Z tym zadaniem najlepiej poradził sobie model TP-Link TL-WPA4220 (sprawdź, ile obecnie kosztuje), który osiągnął wyraźnie lepsze wyniki w odbieraniu plików.

Czas potrzebny na skopiowanie danych pomiędzy urządzeniami się wydłużył. Czasy uzyskane przez zwycięzców w kopiowaniu jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wynoszą, odpowiednio, 34 s (wysyłanie), 38 s (wysyłanie), 2 min 18 s (wysyłanie). Najwolniejszemu w każdej z prób adapterowi ta sama operacja zajęła: jeden duży plik – 2 min 15 s (odbieranie), zestaw plików średnich – 2 min 25 s (odbieranie), zestaw małych – 4 min 53 s (odbieranie).

Jak widać, dane szybciej były wysyłane, niż odbierane.

 

Lokalizacja A3

Wyniki tego testu potwierdzają znakomitą sprawność modelu D-Link COVR-P2502 (sprawdź ceny tego urządzenia), który wygrał trzy próby, a w pozostałych trzech uplasował się na drugim miejscu.

Z odbieraniem plików świetnie radziła sobie Tenda PH3. Nieco wolniej wysyłała dane, mimo to pozostała w czołówce.

Na tle rywali w próbach przeprowadzonych w lokalizacji A3 najlepiej poradziły sobie oba działające w standardzie HomePlug AV modele marki TP-Link (TL-PA4010, TL-WPA4220).

Najkrótszy czas potrzebny na wykonanie zadania wyniósł: jeden duży plik – 29 s (wysyłanie), zestaw średnich plików – 34 s (wysyłanie), zestaw małych – 1 min 56 s (odbieranie).

 

Lokalizacja B1

Zmiana lokalizacji z mieszkania na dom przysłużyła się, tak samo jak w teście iperf, adapterom marki TP-Link. We wszystkich testach z wyjątkiem testu szybkości odbierania zestawu małych plików zajęły trzy pierwsze miejsca. Najlepsze wyniki osiągnęły adaptery standardu HomePlug AV2 1000 Mb/s – bliźniacze konstrukcje TL-PA7010P, TL-PA7020P oraz TL-PA7020.

W odbieraniu danych wśród urządzeń HomePlug AV prym wiedzie TP-Link WPA4220. W testach prędkości wysyłania najlepiej poradził sobie Asus PL-N12.

Najlepsze czasy kopiowania testowane urządzenia osiągnęły, gdy dane były odbierane: jeden duży plik – 34 s, zestaw średnich plików – 36 s, zestaw małych –  1 min 24 s.

 

Lokalizacja B2

Ponownie przeważają urządzenia marki TP-Link, choć ich dominacja nie jest już tak wyraźna jak w poprzednich próbach. W testach prędkości odbierania jednego dużego pliku i zestawu średnich pierwsze miejsce zdobył TP-Link TL-PA7010P, a drugie – Tenda PH6. W analogicznych testach prędkości wysyłania po obu próbach skład podium był ten sam: złoto – D-Link COVR-P2502, srebro – TP-Link TL-PA7020P, brąz – TP-Link TL-PA7020. W testach, w których użyliśmy zestawu małych plików, niedościgły był TP-Link TL-PA8010P. Z bardzo dobrej strony pokazały się również Tenda PH3 oraz D-Link COVR-P2502.

Z grupy urządzeń HomePlug AV bezkonkurencyjny w odbieraniu danych pozostaje TP-Link TL-WPA4220.

Najkrótsze czasy kopiowania ponownie zmierzyliśmy podczas odbierania danych: jeden duży plik – 1 min 25 s, zestaw średnich plików – 1 min 32 s, zestaw małych  – 2 min 51 s.

 

Lokalizacja B3

W ostatnim teście, najbardziej wymagającym, potwierdziły się wyniki uzyskane z wykorzystaniem narzędzia iperf. Teoretycznie najwolniejsze konstrukcje, standardu HomePlug AV, osiągają lepsze wyniki w testach prędkości odbierania danych od modeli HomePlug AV2 1000–1300 Mb/s. Na pochwałę zasługują dwa najbardziej wyróżniające się urządzenia marki TP-Link: TL-PA4010 (sprawdź ceny) oraz TL-WPA4220 (sprawdź ceny). W tych próbach z bardzo dobrej strony pokazały się także produkty marki Netgear: PL1000 oraz PLW1000.

W testach prędkości wysyłania danych, w których użyliśmy jednego dużego pliku i zestawu średnich, pierwsze miejsce zajęła Tenda PH3, drugie – Tenda PH6, a trzecie – TP-Link TL-PA7020P. Z wysłaniem zestawu małych plików najlepiej poradziły sobie adaptery marki Fritz!: 1000E i 1240E.

Najkrótszy czas potrzebny na skopiowanie jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wyniósł, odpowiednio, 3 min 6 s (odbieranie), 3 min 18 s (odbieranie), 4 min 38 s (odbieranie). Wszystkie te wyniki osiągnął TP-Link TL-PA4010.

Ostatni test miał na celu zweryfikowanie, jak brak przewodu ochronnego (PE) wpływa na wydajność adapterów obsługujących funkcję MIMO.

Jak widać, brak trzeciego przewodu znacznie pogorszył wyniki, szczególnie w próbach, w których był kopiowany jeden duży plik i zestaw średnich. Porównanie wyników z osiągami urządzeń, które nie wykorzystują trzeciego przewodu, prowadzi do wniosku, że adaptery MIMO w elektrycznych instalacjach dwużyłowych radzą sobie gorzej.

 

Podsumowanie

Na sam koniec umieściliśmy, jako podsumowanie całego testu, zestawienia ukazujące: średnią prędkość wysyłania oraz średnią prędkość odbierania danych w rozbiciu na obie lokalizacje, średnią prędkość wysyłania i średnią prędkość odbierania wyliczone na podstawie wszystkich testów, a także średnią prędkość kopiowania plików w obu lokalizacjach bez podziału na kierunek.

W lokalizacji A, gdzie instalacja była nowa i był dostępny przewód ochronny, lepiej radziły sobie adaptery z funkcją MIMO, co szczególnie jest zauważalne w testach prędkości wysyłania plików. Trzy pierwsze miejsca zajęły adaptery obsługujące ten mechanizm. W próbach odbierania tylko jeden przedstawiciel tej grupy urządzeń znalazł się na podium: D-Link COVR-P2502 (sprawdź, ile obecnie kosztuje). Z bardzo dobrej strony pokazały się adaptery marki Tenda: PH3 i PH5.

Adaptery MIMO po zmianie lokalizacji na pozbawioną przewodu ochronnego radziły sobie gorzej z odbieraniem i wysyłaniem plików niż urządzenia wykorzystujące tylko jedną parę przewodów. Spośród transmiterów z tej grupy najlepsze wyniki osiągnęły modele marki TP-Link.

Po zebraniu wyników wszystkich przeprowadzonych prób w jedną całość okazuje się, że najlepiej z przesyłaniem danych przez sieć elektryczną radził sobie D-Link COVR-P205. Minimalnie gorzej wypadł TP-Link TL-PA7010P (sprawdź ceny tego urządzenia), a trzecie miejsce zajął niepozorny maluch Tenda PH3.

Ostatni wykres przedstawia wydajność w stosunku do osiągów najszybszego w teście zestawu adapterów, D-Link COVR-P2502. Wyróżnione zostały urządzenia z wbudowanym modułem łączności bezprzewodowej.

26