Internet i sieci
Artykuł
Łukasz Guziak, Środa, 25 kwietnia 2018, 12:30

Testy wydajności – kopiowanie plików

Ponieważ w poprzednim teście jedne karty lepiej sobie radziły w kopiowaniu danych, a inne w ich wysyłaniu, także ten został przeprowadzony w obu kierunkach we wszystkich pięciu lokalizacjach. Ponownie użyliśmy trzech zestawów plików o łącznym rozmiarze 1 GB: jednego dużego pliku, zbioru średnich, 4–60-megabajtowych (łącznie 145; były to pliki multimedialne: zdjęcia, muzyka i filmy), oraz zbioru małych, o wielkości do 4 MB (łącznie 3979). Każda próbka została przesłana trzykrotnie, a wynik pomiarów został uśredniony.

Lokalizacja 1. – pasmo 2,4 GHz

Test w paśmie 2,4 GHz zdominowały urządzenia marki Asus, a jego bezsprzecznym zwycięzcą został model PCE-AC88. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż potrafi on nawiązać połączenie z routerem o prędkości 1000 Mb/s. Tak duża prędkość połączenia jest możliwa dzięki technice NitroQAM, dostępnej w układach firmy Broadcom. W taki układ (BCM4366) była wyposażona zarówno karta, jak i router. Karta Asusa wygrała w pięciu z sześciu prób i tylko w teście szybkości wysyłania zestawu małych plików została o włos wyprzedzona przez bliźniaczy model Asus PCE-AC68. W teście szybkości odbierania zestawu średnich plików dwie wymienione karty zajęły ex aequo pierwsze miejsce.

W przeprowadzonych testach swoją obecność zaznaczył model TP-Link Archer T9E, który zajął trzecie miejsce w testach prędkości wysyłania/odbierania zestawu średnich plików oraz wysyłania jednego dużego pliku.

Wśród adapterów USB standardu AC1200, najliczniejszej grupy, szczególnie wyróżnił się Netgear A6210. W testach prędkości wysyłania/odbierania zestawu małych plików oraz odbierania zestawu średnich wyprzedził teoretycznie szybsze karty AC1900.

Niełatwo wyłonić zwycięzcę spośród najmniejszych kart. D-Link DWA-171 był najlepszy w testach prędkości odbierania jednego dużego pliku i zestawu średnich, lecz obie próbki szybciej przesłał Edimax EW-7822UTC. W kopiowaniu zestawu małych plików wygrał Linksys WUSB6100M.

Czas potrzebny zwycięzcom testu na skopiowanie jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wyniósł, odpowiednio, 22 s (wysyłanie), 25 s (odbieranie), 2 min (odbieranie).

Lokalizacja 1. – pasmo 5 GHz (kanał 44.)

Zastosowanie jako medium transmisyjnego fal radiowych o częstotliwości 5 GHz znacznie przyspiesza operację kopiowania plików. Prędkości połączenia pomiędzy routerem a kartą sieciową są wtedy większe. Z przesłaniem testowych zestawów plików ponownie najszybciej poradził sobie Asus PCE-AC88, choć przewaga nad innymi modelami nie jest już tak wyraźna jak w poprzednim teście, gdy dane były wysyłane przez połączenie 2,4 GHz. Karta Asusa zwyciężyła w teście prędkości wysyłania/odbierania jednego dużego pliku i odbierania zestawu małych.

Ten test pozwolił umocnić swoją pozycję karcie TP-Link Archer T9E. Wygrała ona w kopiowaniu zestawu średnich plików i wysyłaniu zestawu małych.

Spośród adapterów USB AC1900 na wyróżnienie zasługuje TP-Link T9UH, a spośród wolniejszych AC1200 – ponownie Netgear A6210.

Najlepszymi wynikami spośród adapterów nano może się poszczycić Edimax EW-7822UTC. Ta karta w wysyłaniu plików była szybsza niż w ich odbieraniu.

Czas potrzebny zwycięzcom testów na skopiowanie jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wyniósł, odpowiednio, 11 s (ten sam rezultat w teście prędkości wysyłania/odbierania), 19 s (ten sam rezultat w teście prędkości wysyłania/odbierania), 1 min 42 s (odbieranie).

Lokalizacja 1. – pasmo 5 GHz (kanał 104.)

Zestawy próbek najszybciej skopiowali zwycięzcy wcześniejszych testów, przy czym Asus PCE-ACE88 lepiej radził sobie z odbieraniem plików, a TP-Link Archer T9E – z ich wysyłaniem. W próbie, w której użyliśmy jednego dużego pliku (wysyłanie), testowane konstrukcje osiągnęły ten sam wynik.

W grupie kart standardu AC1200 we wszystkich testach prędkości odbierania plików najwyższe noty dostał Netgear A6210. Z zadaniem wysłania jednego dużego pliku i zestawu średnich ponownie najszybciej poradziło sobie urządzenie Netgeara, lecz tym razem był to model A7000. W próbie, w której użyliśmy zestawu małych plików, zwyciężył TP-Link T2UH.

Zmiana wykorzystanego kanału najlepiej wpłynęła na najmniejsze karty. Spośród nich najszybszy okazał się D-Link DWA-171.

Po zmianie kanału najkrótsze czasy kopiowania jeszcze się skróciły: jeden duży plik – do 10 s (wysyłanie), zestaw średnich plików – do 14 s (wysyłanie), zestaw małych – do 1 min 41 s (odbieranie).

Lokalizacja 2. – pasmo 2,4 GHz

Zwiększenie odległości pomiędzy kartą a routerem skutkuje pogorszeniem wyników. Asus PCE-AC88, zwycięzca poprzedniej klasyfikacji, utrzymał pozycję lidera. Karta ta była bardzo szybka szczególnie w wysyłaniu jednego dużego pliku, prawie dwukrotnie szybsza od zdobywcy drugiego miejsca. Z grupy kart wykorzystujących interfejs PCI-E na wyróżnienie zasługuje D-Link DWA-582, który jeden duży plik odebrał najszybciej, a zestaw małych – wolniej tylko od zwycięzcy.

Z kopiowaniem plików spośród adapterów USB najlepiej poradził sobie Netgear A6210, który osiągnął bardzo dobre wyniki w odbieraniu danych. Prędkość wysyłania też plasuje tę kartę w czołówce zestawienia.

D-Link DWA-171 był najlepszy we wszystkich próbach, w których użyty został jeden duży plik i zestaw średnich. W kopiowaniu zestawu małych plików szybszy był Linksys WUSB6100M.

Najlepsze czasy kopiowania uzyskane podczas wysyłania jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wyniosły, odpowiednio, 20 s, 26 s, 2 min 31 s.

Lokalizacja 2. – pasmo 5 GHz (kanał 44.)

We wszystkich trzech testach prędkości odbierania danych karty PCI-E nie dają żadnych szans modelom USB. Swoją wyższość pokazały w próbach, w których został użyty jeden duży plik i zestaw średnich; były w nich co najmniej prawie dwukrotnie szybsze. Wyróżniły się obie konstrukcje Asusa.

Spośród kart USB w testach prędkości odbierania jednego dużego pliku i zestawu średnich najlepiej wypadł TP-Link T9UH. W próbie, w której został użyty zestaw małych plików, osiągnął jednak wynik poniżej oczekiwań.

Spośród „maluchów” to Edimax EW-7822UTC okazał się najszybszy w tej konkurencji. Osiągnął najlepsze wyniki we wszystkich testach prędkości wysyłania danych i w teście prędkości pobierania jednego dużego pliku. Jego wyniki w pozostałych próbach są nieznacznie gorsze od osiągów rywali.  

Czas potrzebny na skopiowanie jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wyniósł, odpowiednio, 11 s (ten sam rezultat w próbie wysyłanie/odbieranie), 14 s (odbieranie), 1 min 444 s (odbieranie).

Lokalizacja 2., pasmo 5 GHz (kanał 104.)

Zmiana kanału nie przyniosła zmian w prędkości odbierania plików; nadal bezkonkurencyjne były modele wykorzystujące magistralę PCI-E.

Ponownie jeden duży plik i zestaw średnich najszybciej odebrał model TP-Link T9UH. Z zestawem małych plików poradził sobie tak samo jak w poprzedniej próbie.

Wyróżnić należy model TP-Link T2UH, bo zarówno w tym teście, jak też w poprzednich pokazał, że w wysyłaniu małych plików może być szybszy od teoretycznie wydajniejszych kart.

Po zmianie kanału najkrótsze czasy kopiowania bardzo nieznacznie się wydłużyły: jeden duży plik – do 12 s (wysyłanie), zestaw średnich plików – do 15 s (odbieranie), zestaw małych – do 1 min 43 s (odbieranie).

Lokalizacja 3. – pasmo 2,4 GHz

Jak już pokazaliśmy, lokalizacja nr 3 jest bardzo wymagająca i dla niektórych kart nieosiągalna (wyniki 0,00 na wykresach). Test modeli: D-Link DWA-171, D-Link DWA-181, Tenda U12 i Zyxel NWD6605 udało się przeprowadzić z użyciem narzędzia iperf; niestety, w tym przypadku próby przesłania plików drogą radiową w paśmie 2,4 GHz kończyły się niepowodzeniem. Wymienione modele dołączają więc do grona pozostałych przegranych (Asus USB-AC53 nano, Edimax EW-822UTC, Linksys WUSB6100M, TP-Link T4U).

Z tym zadaniem po raz kolejny najlepiej poradziły sobie karty PCI-E, zwłaszcza D-Link DWA-582 i Asus PCE-AC88. Spośród kart USB we wszystkich próbach wyróżniły się modele: Asus USB-AC56, TP-Link T2UH oraz D-Link DWA-192.

Żaden z adapterów nano w tym paśmie nie podołał próbie.

Czas potrzebny na skopiowanie danych pomiędzy urządzeniami znacznie się wydłużył. Czasy uzyskane przez zwycięzców w kopiowaniu jednego dużego pliku, zestawu średnich plików i zestawu małych wynoszą, odpowiednio, 3 min 24 s (wysyłanie), 3 min 58 s (odbieranie), 5 min 51 s (odbieranie). Najwolniejszemu z adapterów (Edimax EW-7811DAC) ta sama operacja zajęła: jeden duży plik – 57 min 24 s (wysyłanie), zestaw plików średnich – 1 godz 46 s (wysyłanie), zestaw małych – 1 godz. 3 min 17 s (wysyłanie).

Lokalizacja 3. – pasmo 5 GHz (kanał 44.)

W paśmie 5 GHz (kanał 44.) test kopiowania zakończył się porażką pięciu modeli: Asus USB-AC53 nano, D-Link DWA-171, D-Link DWA-182, Edimax EW-822UTC oraz nieuwzględnionego w poprzednim teście TP-Link T1U.

W testach prędkości odbierania jednego dużego pliku i zestawu średnich spośród adapterów USB najwyższe wyniki uzyskał nieradzący sobie w paśmie 2,4 GHz TP-Link T4UH. W testach prędkości wysyłania danych wyróżniły się dwie karty: Asus USB-AC56 i Tenda U12.

Spośród najmniejszych urządzeń pliki udało się skopiować jedynie karcie Linksys WUSB6100M.

Najlepsze czasy w poszczególnych próbach były następujące: jeden duży plik – 2 min 4 s (odbieranie), zestaw średnich plików – 2 min 15 s (odbieranie), zestaw małych – 3 min 36 s (odbieranie).

Najwięcej czasu na skopiowanie plików potrzebowała „gwiazda śmierci”, czyli model D-Link DWA 192. Osiągnął on najsłabszy wynik we wszystkich próbach wysyłania danych. Czas poszczególnych operacji wyniósł: jeden duży plik – 45 min 20 s, zestaw średnich plików – 47 min 33 s, zestaw małych – 48 min 25 s.

Lokalizacja 3. – pasmo 5 GHz (kanał 104.)

Na zmianie kanału sieci WiFi najbardziej skorzystał TP-Link T9E. We wszystkich testach prędkości wysyłania i odbierania danych osiągnął doskonałe wyniki i zdeklasował rywali. Jego przewaga była szczególnie widoczna w próbach, w których użyliśmy jednego dużego pliku i zestawu średnich.

Zmiana kanału na wyższy przysłużyła się również adapterom USB. Z wysyłaniem danych najlepiej poradził sobie TP-Link T4U, z odbieraniem zaś Asus USB-AC56.

Zmiana kanału sieci 5 GHz przełożyła się na krótsze czasy kopiowania: jeden duży plik – 1 min 4 s, zestaw średnich plików – 1 min 9 s, zestaw małych – 2 min 32 s. Wszystkie przedstawione rezultaty dotyczą prób, w których karta sieciowa dane odbierała.

Na ostatnim miejscu ponownie uplasował się najwolniejszy we wszystkich testach wysyłania danych model D-Link DWA192, który osiągnął następujące rezultaty: jeden duży plik – 43 min 32 s, zestaw średnich plików – 46 min 4 s, zestaw małych – 52 min 12 s.

Lokalizacja 4. – pasmo 2,4 GHz

Pomiary w paśmie 2,4 GHz były pierwszymi w czwartej lokalizacji. We wszystkich testach prędkości odbierania danych i dwóch wysyłania pierwsze miejsce zajęła karta Asus PCE-AC-88. Także druga z kart PCI-E Asusa poradziła sobie bardzo dobrze na tej częstotliwości.

Najlepszymi adapterami USB okazały się Asus USB-AC68 i oba Netgeary (A6210 oraz A7000). Pomimo użycia anteny panelowej Edimax EW-7811DAC był najwolniejszy w teście.

Wyróżniającym się modelem wśród kart nano jest Edimax EW-7822UTC.

Czas potrzebny zwycięzcom testu na przesłanie danych wyniósł: jeden duży plik – 1 min 8 s (odbieranie), zestaw średnich plików – 1 min 25 s (odbieranie), zestaw małych – 2 min 58 s (wysyłanie).

Lokalizacja 4. – pasmo 5 GHz (kanał 44.)

Na połączeniu lokalizacji 4. z pasmem 5 GHz najbardziej skorzystał Asus PCE-AC88. W próbach, w których wykorzystaliśmy jeden duży plik i zestaw średnich, nie dał żadnych szans rywalom.

W grupie adapterów USB dominowały urządzenia Netgeara. Model A7000 lepszy był w wysyłaniu danych, a A6210 – w odbieraniu.

Z najmniejszych adapterów najszybciej kopiował dane D-Link DWA-171, nawet jeśli nie wygrał wszystkich prób.

Najlepsze czasy kopiowania zmierzyliśmy podczas odbierania danych: jeden duży plik – 21 s, zestaw średnich plików – 23 s, zestaw małych –  2 min 9 s.

Lokalizacja 4. – pasmo 5 GHz (kanał 104.)

Wyniki tego testu potwierdzają znakomitą sprawność modelu TP-Link T9E w zakresie wysokich częstotliwości pasma 5 GHz. Karta ta wyraźnie preferuje wyższe kanały. Zmiana parametrów sieci WiFi pozwoliła tej karcie wygrać w próbach, w których użyliśmy zestawu małych plików, a także w teście prędkości wysyłania jednego dużego pliku. We wszystkich pozostałych uplasowała się na drugiej pozycji.

Zmiana kanału przysłużyła się również modelom TP-Link T9UH i Asus USB-AC68. W odbieraniu jednego dużego pliku i zestawu średnich obie karty pokonały lidera poprzednich testów, model Netgear A6210. W testach prędkości wysyłania danych nadal królował Netgear A7000.

Spośród najmniejszych adapterów najszybszy ponownie był D-Link DWA-171.

Lokalizacja 5. – pasmo 2,4 GHz

W ostatnim teście w paśmie 2,4 GHz najszybciej odbierały dane karty PCI-E, zwłaszcza D-Link DWA-582. Wygrał on w próbach, w których użyliśmy jednego dużego pliku i zestawu średnich.

W testach prędkości wysyłania danych karty USB były lepsze od kart wykorzystujących szynę PCI-E. Ponownie najlepszy był Netgear A7000. Z bardzo dobrej strony pokazały się również: Asus USB-AC56, który bardzo dobrze poradził sobie w każdej z prób, oraz Edimax EW-7833UAC, który wyróżnił się podczas odbierania jednego dużego pliku i zestawu małych.

Najlepszy wśród najmniejszych kart WiFi ponownie był D-Link DWA 171. Edimax EW-7822UTC w tej próbie nie wziął udziału, gdyż nie wykrył sieci WiFi (stąd wynik 0,00).

Najkrótszy czas potrzebny na wykonanie zadania wyniósł: jeden duży plik – 46 s (wysyłanie), zestaw średnich plików – 51 s (wysyłanie), zestaw małych – 2 min 30 s (odbieranie).

Lokalizacja 5. – pasmo 5 GHz (kanał 44.)

Adaptery marki Netgear nie zostawiają złudzeń rywalom: we wszystkich próbach potwierdziły swoją dominację. Równorzędną walkę umiały z nimi nawiązać tylko Asus USB-AC56 i TP-Link T9UH.

Spośród kart PCI-E znów najlepszy był Asus PCE-AC88.

Użycie pasma 5 GHz przyniosło zmianę na pierwszym miejscu w kategorii „maluchów”. Zwycięzcą w tej konkurencji został Linksys WUSB6100M.

Najkrótsze czasy kopiowania danych wyniosły: jeden duży plik – 18 s (odbieranie), zestaw średnich plików (odbieranie) – 22 s, zestaw małych (odbieranie) – 1 min 56 s.

Lokalizacja 5. – pasmo 5 GHz (kanał 104.)

Zmiana kanału działania sieci bezprzewodowej na wyższy pozytywnie wpłynęła na wyniki modelu TP-Link T9E (ponownie), ale także D-Link DWA-192 (w odbieraniu danych). Obie karty poprawiły swoje osiągi w stosunku do poprzednich prób.

Spośród kart USB ponownie najbardziej wyróżniały się modele Netgeara.

W ostatnim teście prędkości kopiowania pazur pokazał najmniejszy ze wszystkich TP-Link T1U, który najszybciej poradził sobie z zestawem małych plików.

Najkrótsze czasy kopiowania w poszczególnych próbach (wszystkie dotyczą odbierania danych) są następujące: jeden duży plik – 14 s, zestaw średnich plików – 19 s, zestaw małych – 1 min 44 s. Pliki zostały skopiowane szybciej niż za pośrednictwem sieci 5 GHz działającej na kanale 44.

Podsumowanie

Na sam koniec umieściliśmy, jako podsumowanie całego testu, zestawienia ukazujące średnią prędkość kopiowania danych i wydajność w stosunku do najszybszej karty w całym teście, modelu Asus PCE-AC88.

Na wykresach zostały uwzględnione 24 (8 lokalizacji razy 3 zestawy plików) próby kopiowania (ukończyły je wszystkie karty); jest też zestawienie kart, które przeszły całą procedurę testową (45 prób – 5 lokalizacji, 3 zestawy plików). Na wykresach zabrakło modelu TP-Link T1U, gdyż obsługuje tylko pasmo 5 GHz.

Ranking kart został podzielony na dwie kategorie: odbieranie danych i wysyłanie.

Czołówkę otwierają karty z interfejsem PCI-E, z tym że na drugim miejscu znalazł się model USB, Netgear A7000. Z pozostałych kart do złącza USB wysokie wyniki osiągnęły również Netgear A6210 oraz Edimax EW-7822UAC.

Z najmniejszych adapterów najszybszy był D-Link DWA-171.

W testach prędkości odbierania danych najszybsza w poprzednim zestawieniu karta USB musiała uznać wyższość konkurencyjnych rozwiązań. Netgear A7000 przegrał z teoretycznie wolniejszymi modelami: Netgear A6210, Tenda U12, TP-Link T2UH oraz TP-Link T4U.

W czołówce adapterów nano również nastąpiła zmiana, bo tym razem najlepsze wyniki osiągnął Edimax EW-7822UTC.

Konstrukcje wykorzystujące szynę PCI-E potwierdziły swoją znakomitą sprawność.

Spośród 23 przetestowanych kart bezprzewodowych tylko 12 przeszło całą procedurę. W rankingu znalazły się wszystkie karty PCI-E, część USB, ale zabrakło choćby jednego modelu nano. Było kilka różnych przyczyn takiego stanu rzeczy: karta w danej lokalizacji nie wykrywała sieci bezprzewodowej, pomimo dostępności sieci nie można było nawiązać z nią połączenia, wszystkie próby kopiowania zakończyły się niepowodzeniem, karta nie obsługiwała kanału 104. (jak niektóre modele Edimaxa i Tenda U12).

Z najliczniejszej w naszym zestawieniu grupy kart USB w skali całego testu wydajności z wysyłaniem danych najlepiej poradził sobie Asus USB-AC56, a tuż za nim znalazł się Netgear A7000.

W przypadku kart PCI-E nie było niespodzianki: największą średnią prędkość wysyłania plików osiągnął Asus PCE-AC88, a na drugim miejscu uplasował się inny model tej marki, PCE-AC68.

Lwia część przetestowanych modeli lepsze wyniki osiągnęła w wysyłaniu plików. Sześć kart lepiej sobie radziło z ich odbieraniem: Asus USB53-nano, Asus PCE-AC68, Asus PCE-AC88, Edimax EW-7811DAC, Linksys WUSB6100M oraz TP-Link T4U.

W ostatnim zestawieniu na trzech pierwszych miejscach uplasowały się karty PCI-E. Bezsprzecznie najszybszy w całym teście był Asus PCE-AC88.

Palmę pierwszeństwa wśród modeli USB dzierży Netgear A6210, a tuż za nim podąża Edimax EW-7822UAC.

Zmiana kanału działania sieci bezprzewodowej na wyższy w przypadku części kart  przyczyniła się do wzrostu prędkości wysyłania plików. Najbardziej na tej zmianie zyskały: TP-Link T2UH, TP-Link T9E, D-Link DWA-171, Netgear A7000 i Zyxel NWD6605.

Tak samo jak w teście przeprowadzonym z użyciem narzędzia iperf zmiana częstotliwości działania sieci na 5 GHz spowodowała wzrost prędkości odbierania plików. Przyspieszyły wszystkie karty z wyjątkiem Asusa USB-AC53 nano.

Ocena artykułu:
Ocen: 26
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane