Nośniki danych: SSD, HDD i inne
Artykuł
Tomasz Kurzak, Poniedziałek, 4 grudnia 2017, 22:00

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja

Konfiguracja macierzy nie jest bardzo skomplikowana, ale jest kilka momentów, które mogą zaskoczyć użytkowników. Niestety, AMD nie udostępniło szczegółowej dokumentacji dotyczącej tego procesu, więc może się skończyć poszukiwaniem w internecie rozwiązania napotkanych problemów. Dlatego konfigurację macierzy AMD NVMe RAID0 opiszemy krok po kroku.

Pierwszym krokiem będzie aktualizacja BIOS-u. Ci, którzy nie korzystają z najnowszej wersji, będą musieli udać się na stronę internetową producenta płyty głównej i stamtąd pobrać uaktualnienie. Przed pobraniem pliku należy sprawdzić w opisie, czy dodaje obsługę AMD NVMe RAID na danej płycie głównej. Wszystkie kompatybilne modele powinny już otrzymać odpowiednie uaktualnienia BIOS-u, jednak mogą zdarzyć się wyjątki.

Tworzenie macierzy AMD NVMe RAID

Kiedy na płycie głównej jest już zainstalowany najnowszy BIOS, można przejść do konfiguracji macierzy. Jeśli macierz była skonfigurowana już wcześniej (np. programowa w systemach Windows), należy zabezpieczyć przechowywane w niej dane i ją rozłączyć. Następnie trzeba zrestartować komputer i udać się do BIOS-u. W zakładce Advanced powinna się pojawić nowa pozycja: RAIDXpert2 Configuration Utility. To narzędzie do zarządzania macierzami, a także fizycznymi nośnikami podłączonymi do płyty głównej.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

W menu narzędzia RAIDXpert2 są trzy pozycje. Pierwsza dotyczy zarządzania kontrolerem, druga – macierzami, a trzecia – nośnikami danych. Żeby utworzyć nową macierz, należy wybrać pozycję Array Management, a następnie Create Array.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

W tym miejscu można określić poziom RAID, po rozwinięciu pola Select RAID Level

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

W następnym kroku przechodzimy do pozycji Select Physical Disks. W tym podmenu można wskazać rodzaj nośników (HDD, SSD lub oba). Służy do tego funkcja Select Media Type.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Następnym etapem jest wskazanie nośników, które wejdą w skład macierzy. Na ekranie powinna się wyświetlić lista wszystkich nośników podłączonych do płyty głównej. Przestawiamy wskaźnik z pozycji Off na On przy wybranych pozycjach i przechodzimy do pola Apply Changes, żeby zastosować wszystkie wprowadzone zmiany.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Resztę ustawień można pozostawić bez zmian. Żeby zakończyć proces, należy wybrać pozycję Create Array. Po tym wystarczy zapisać ustawienia BIOS-u i ponownie uruchomić komputer (zakładka Exit, pozycja Save Changes and Exit). Na tak skonfigurowanej macierzy można zainstalować system operacyjny, który będzie się uruchamiać bez problemów. Niestety, w czasie instalowania Windows 10 zdarzają się nieopisane przez AMD kroki. Powiemy o nich za chwilę.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

UWAGA!

Może się zdarzyć tak, że pozycja Create Array w menu Array Management będzie nieaktywna i nie da się ustawić na niej wskaźnika. Dzieje się tak, jeśli do komputera podłączonych zostało dużo nośników. Wszystkie one będą rozpoznawane jako macierz. Jeśli będzie ich zbyt wiele, płyta główna nie pozwoli utworzyć następnej macierzy. 

Usuwanie macierzy AMD NVMe RAID

W takich przypadkach konieczne będzie usunięcie niechcianych „macierzy”. Żeby to zrobić, należy w menu RAIDXpert2 Utility Configuration przejść do pozycji Array Management i wybrać pole Delete Array.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Na tym ekranie zalecamy ogromną ostrożność. Przypadkowe zaznaczenie i usunięcie aktywnej macierzy grozi utratą danych. Dlatego przed zatwierdzeniem wszelkich zmian trzeba dwa razy się upewnić, co zostało wybrane w polu Select Array. Po jego rozwinięciu pojawia się lista podłączonych nośników i aktywnych macierzy. Przy każdej z tych pozycji widnieje Normal. Jeśli na liście są pozycje, przy których widnieje Offline, oznacza to, że urządzenie zostało odłączone od płyty głównej. Takie urządzenia można bez obaw usuwać. Wystarczy wskazać niepotrzebne pozycje na liście, a następnie wybrać pole Delete Array.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Na następnym ekranie wystarczy przestawić wskaźnik na pozycję On w polu Confirm i potwierdzić polecenie usunięcia macierzy przez wybranie Yes.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Inicjowanie samodzielnie działających nośników z rozłączonych macierzy

Żeby korzystać po rozłączeniu macierzy z pojedynczych nośników, nie wystarczy, niestety, usunąć macierzy, bo po ponownym uruchomieniu komputera system operacyjny nie będzie widział pojedynczych urządzeń. Wcześniej trzeba będzie je przekonwertować na samodzielne – dopiero wtedy zostaną rozpoznane przez Windows. Można to zrobić po wybraniu pozycji Physical Disk Management w głównym menu narzędzia RAIDXpert2 po przejściu do pola Select Physical Disk Operations.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Następnym krokiem jest wskazanie pozycji Convert to Legacy Disk. Wówczas pojawi się następny ekran, zawierający listę wszystkich nośników, które pochodzą z rozłączonej macierzy, a jeszcze nie zostały zainicjowane jako samodzielnie działające.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Na tym etapie wystarczy wskazać przy wybranych urządzeniach pole On i zatwierdzić wybór za pomocą pozycji OK. Po zapisaniu ustawień BIOS-u i ponownym uruchomieniu komputera system operacyjny rozpozna nowe nośniki, jednak nadal będą one niewidoczne w oknie Eksploratora plików.

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

AMD NVMe RAID0 - konfiguracja

AMD NVMe RAID0 – konfiguracja (kliknij, żeby powiększyć)

Konieczne będzie ich zainicjowanie (jako GPT) i utworzenie nowej partycji. Można to zrobić w Windowsowym narzędziu Zarządzanie dyskami, dostępnym w menu kontekstowym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony „Windows”, która uruchamia menu „Start” w Windows 10.

Instalacja Windows 10 na bootowalnej macierzy AMD NVMe RAID

Konieczność wskazywania dodatkowych sterowników w trakcie instalacji systemów Windows nie jest niczym nowym. Microsoft od czasów Windows XP bardzo uprościł ten proces, jednak AMD postanowiło nieco go utrudnić.

Przed rozpoczęciem instalowania Windows 10 trzeba pobrać odpowiednie sterowniki. Pierwszy z nich (NVMe RAID Driver and RAIDXpert2 Management Software for Windows 10 64 Bit) należy zainstalować po pierwszym uruchomieniu systemu operacyjnego. Drugi (Standalone NVMe RAID Driver for Windows 10 Installation of Windows 10 64 Bit) będzie potrzebny wcześniej, w trakcie instalowania Windows 10. Po pobraniu archiwum ZIP ze strony internetowej AMD należy je rozpakować, a pliki przenieść na pendrive'a.

Wówczas można rozpocząć instalację systemu operacyjnego. Na etapie wskazywania nośnika, na którym będzie działać Windows, trzeba dodać wcześniej pobrane sterowniki, żeby instalator rozpoznał macierz RAID. W tym celu należy kliknąć przycisk Załaduj sterownik.

I tu sprawy nieco się komplikują. Żeby wszystko działało poprawnie, konieczne będzie dodanie trzech sterowników:

  • kontrolera AMD NVMe (rcbottom.inf),
  • kontrolera AMD RAID (rcraid.inf),
  • konfiguratora AMD RAID (rccfg.inf).

Wszystkie znajdują się w folderze RS2x64, zapisanym wcześniej na pendrivie. Po dodaniu sterowników instalator rozpozna macierz i pozwoli zainstalować na niej system operacyjny. Po wyświetleniu pulpitu trzeba jeszcze będzie zainstalować sterownik chipsetu pobrany ze strony AMD. 

UWAGA!

Jeśli do stworzenia macierzy zostały użyte nośniki NVMe, do których producent wydał sterownik (np. Samsung 960 Pro, 960 Evo, 950 Pro), nie należy go instalować. W przeciwnym razie po zrestartowaniu komputera Windows się nie uruchomi, a na monitorze pojawi się ekran błędu.

Ocena artykułu:
Ocen: 7
Zaloguj się, by móc oceniać
Facebook
Ostatnio komentowane