Internet i sieci
Artykuł
Łukasz Guziak, Piątek, 15 września 2017, 09:00

Edimax Gemini RG21S – testy wydajności

Procedura testowa wyglądała podobnie jak w przypadku routera TP-Link Archer C5400. Obejmowała trzy zestawy plików, wszystkie o rozmiarze 1 GB: jeden duży plik, zbiór średnich, 4–60-megabajtowych (łącznie 145; pliki multimedialne: zdjęcia, muzyka i filmy), oraz zbiór małych, o wielkości do 4 MB (łącznie 3979). Każda próbka została przesłana trzykrotnie, a wynik pomiarów został uśredniony.

Testy obejmowały:

 • pomiar mocy sygnału;
 • test LAN/WAN;
 • kopiowanie plików pomiędzy dwoma komputerami; test obejmował połączenia: przewodowe, mieszane oraz bezprzewodowe, przy czym test wydajności połączeń wykorzystujących tylko sygnał radiowy został rozdzielony na testy, w których karty pracowały w tym samym paśmie (np. tylko 2,4 GHz bądź 5 GHz), i te, w których użyte zostały różne pasma (np. 2,4 GHz w połączeniu z 5 GHz);
 • kopiowanie plików pomiędzy dwoma komputerami w sieci, w której działało wiele urządzeń; test obejmował połączenia bezprzewodowe, przy czym tak samo jak w poprzednim przypadku rozdzieliliśmy go na testy, w których połączenie WiFi pomiędzy oboma hostami wykorzystywało tę samą częstotliwość, i te, w których w użyciu były odrębne częstotliwości;
 • pomiar temperatury.

Skorzystaliśmy z wielu urządzeń. Rodzaj sprzętu i oznaczenie modelu podajemy w opisach wyników poszczególnych testów.

Wszystkie testy zostały wykonane po aktualizacji oprogramowania routera do najnowszej wersji, 0.0.13.

Pomiar mocy sygnału

Jakość sygnału mierzyliśmy z wykorzystaniem dwóch kart sieciowych: karty z obsługą techniki kształtowania wiązki(Asus PCE-AC88) oraz adaptera sieciowego podłączonego do portu USB (Linksys WUSB600N).

Test obejmował pięć punktów pomiarowych w mieszkaniu o powierzchni 50 m2.

Poniżej przedstawiamy wyniki pomiarów uzyskane z wykorzystaniem nowoczesnej karty sieciowej Asus PCE-AC88.

Następna grafika przedstawia wyniki osiągnięte przy użyciu karty sieciowej marki Linksys.

W obu przypadkach można zaobserwować powszechne zjawisko spadku poziomu sygnału wraz ze wzrostem częstotliwości, przy czym większy spadek tych wartości następuje po użyciu karty sieciowej marki Linksys. Korzystniejsze wyniki pomiaru mocy sygnału osiągnęliśmy z wykorzystaniem karty sieciowej firmy Asus.

Po użyciu tradycyjnej karty sieciowej sieć bezprzewodowa działająca w paśmie 5 GHz była nieosiągalna. Brak dostępu wynikał z budowy ściany dzielącej oba pokoje (to 20-centymetrowa ściana nośna z litego, zbrojonego betonu, dodatkowo z dwóch stron obłożona płytą gipsowo-kartonową). Testowany router w połączeniu z kartą sieciową nieobsługującą funkcji kształtowania wiązki nie potrafił zapewnić stabilnego połączenia pomiędzy miejscami testowymi.

 

Test WAN-LAN

Pierwszy test sprawdzał wydajność WAN. Jego celem była symulacja wysyłania i pobierania danych z internetu. Dane były przesyłane pomiędzy dwiema platformami testowymi: jedna była ustawiona jako klient, druga – jako serwer. Testy przeprowadziliśmy w obie strony.

Testowane urządzenie uplasowało się w środku stawki, przy czym prędkość wysyłania plików była identyczna z osiągami modelu Linksys EA8500.

 

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami

Przedstawione poniżej wyniki obejmują kopiowanie próbek z jednego hosta do drugiego przy wykorzystaniu połączenia przewodowego, bezprzewodowego oraz mieszanego.

W teście wykorzystaliśmy dwie konfiguracje: Intel i7-3820, 32 GB RAM, SSD M2 Samsung MZHPV256HDGL o pojemności 256 GB (użyliśmy jej już w poprzednich testach) oraz Intel i5-4460, 16 GB RAM, SSD Samsung 850 Pro o pojemności 256 GB. Do połączeń bezprzewodowych użyliśmy też następujących kart sieciowych: Netgear A6200, Linksys WUSB600N, Asus PCE-AC88, Asus PCE-AC66 oraz Asus USB-AC68.

Kopiowane były trzy próbki plików. Pomiar wykonaliśmy trzykrotnie, a wyniki uśredniliśmy.

Tradycyjne połączenie sieciowe w standardzie 1 Gb/s było bezkonkurencyjne w każdej z przeprowadzonych prób, jednakże wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu połączenia mieszanego: 1 Gb/s – 802.11ac, 5 GHz, 1700 Mb/s, bardzo zbliżyły się do osiągów połączenia przewodowego. Przeprowadzając testy, czuliśmy pewien niedosyt, gdyż sytuacja mogłaby być inna, gdyby router mógł zestawić połączenie 802.11ac, 5 GHz, 2100 Mb/s.

Tak dobre osiągi w przesyłaniu plików są zasługą bardzo stabilnego połączenia bezprzewodowego, wykorzystującego najszybszą możliwą prędkość działania routera, 1700 Mb/s (użyta karta sieciowa może zapewnić prędkość do 2100 Mb/s).

Znaczny wzrost szybkości przesyłania plików nastąpił w sytuacji, gdy hosty, pomiędzy którymi były przesyłane dane, pracowały w sieciach o różnej częstotliwości. Wyniki przedstawiliśmy na wykresach poniżej.

Zestawiwszy na przykład osiągi połączenia WiFi 2,4 GHz, 802.11n, 150 Mb/s – 802.11n, 300 Mb/s (kolejno: próbka duża – 7,26 MB/s, średnia – 7,21 MB/s, mała – 4,65 MB/s) i analogiczne, ale osiągnięte z wykorzystaniem różnych częstotliwości (kolejno: próbka duża – 12,19 MB/s, średnia – 11,91 MB/s, mała – 7,37 MB/s), można zaobserwować znaczny wzrost prędkości transferu plików.

Nowy produkt Edimaxa w porównaniu z routerami innych firm wypadł naprawdę świetnie. Zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz pokonał wszystkich rywali (w kopiowaniu dużej próbki z wykorzystaniem połączenia LAN-WiFi).

 

Test wydajności połączenia bezprzewodowego pod obciążeniem

Następnym testem było kopiowanie plików pomiędzy dwoma hostami z użyciem połączenia bezprzewodowego. Zestawione połączenie wykorzystywało zarówno jedną częstotliwość, jak i odrębne pasma.

Oprócz dwóch komputerów testowych wykorzystaliśmy sześć dodatkowych urządzeń: laptop, Raspberry Pi, telefon komórkowy, dwa tablety oraz serwer NAS (wszystkie z wyjątkiem serwera NAS zostały połączone bezprzewodowo). Celem testu był pomiar szybkości kopiowania plików w sytuacji, w której z routera korzysta także inny sprzęt. Usługi uruchomione na urządzeniach dodatkowych to m.in. strumieniowanie wideo i audio, pobieranie plików oraz archiwizacja plików na serwerze NAS.

Wykresy poniżej przedstawiają wyniki osiągnięte w sytuacji, gdy oba komputery do transferu plików stosowały połączenie bezprzewodowe działające na tej samej częstotliwości.

Dalsze wyniki zostały uzyskane w scenariuszu, w którym router również pracował w towarzystwie innych urządzeń, lecz pliki pomiędzy hostami były przesyłane za pomocą sieci bezprzewodowych działających w odrębnych pasmach (pierwszy host – 2,4 GHz, drugi – 5 GHz).

Porównanie wyników potwierdza, że dane są przesyłane szybciej, jeśli wykorzystywane są dwa odrębne pasma.

Zestawiwszy wyniki testów, w których wymiana plików następowała tylko pomiędzy dwoma urządzeniami, z wynikami tych, w których wymiana danych obejmowała wiele urządzeń intensywnie korzystających z routera, można zaobserwować dość znaczne spadki szybkości transferu.

Na uwadze należy mieć jednak to, że osiągnięte wyniki są bardzo mocno zależne od liczby urządzeń prowadzących komunikację, użytych kart sieciowych, wykorzystywanego pasma, rodzaju komunikacji, rozmieszczenia urządzeń czy warunków zastanych, na które nie do końca mamy wpływ (np. liczby okolicznych sieci bezprzewodowych). Każda zmiana jednego z tych parametrów będzie skutkowała innymi wynikami pomiarów szybkości transferu danych.

Trzykrotna próba cechowała się dość dużym rozrzutem pomiarowym, bo w tego typu testach bardzo trudno jest zachować stałość i powtarzalność procedury testowej, właśnie ze względu na dużą liczbę zmiennych.

 

Pomiar temperatury

Dodatkowo podczas testu kopiowania plików pod obciążeniem zmierzyliśmy temperaturę obudowy – zarówno na wierzchu, jak i na spodzie. Wykonaliśmy trzy pomiary w odstępie godziny, a wyniki uśredniliśmy.

Testowany router pomimo dość dużego obciążenia i braku tradycyjnego radiatora nie rozgrzewał się zbytnio, a wzrost temperatury w czasie był nieznaczny.

 

Skanowanie portów

Ostatnim testem było skanowanie portów. Test objął skanowanie zarówno portów TCP, jak i UDP. Wyniki omawiamy poniżej:

 • port TCP 25 – protokół obsługi poczty SMTP;
 • port TCP/UDP 53 – protokół DNS; port UDP jest odpowiedzialny za rozwiązywanie nazw, a port TCP – za transfer strefy;
 • port UDP 67 – serwer DHCP;
 • port TCP 80 – obsługa protokołu HTTP;
 • port TCP 110 – protokół POP3, umożliwiający odbiór poczty elektronicznej;
 • port TCP 119 – protokół NNTP (ang. Network News Transfer Protocol), używany do obsługi grup dyskusyjnych, powiązany z portem TCP 563 (również ten numer portu został wykryty jako otwarty); tworzy szyfrowane połączenie z użyciem protokołu SSL;
 • port TCP 143 – protokół pocztowy IMAP (następca POP3);
 • port TCP 465 – SMTPS, bezpieczniejsza wersja protokołu SMTP;
 • port TCP 587 – wykorzystywany przez protokół SMTP;
 • port TCP 993 – protokół IMAP z obsługą szyfrowania TLS/SSL;
 • port TCP 995 – protokół POP3 z obsługą szyfrowania TLS/SSL;
 • port TCP 1900 – usługa UPnP, wykorzystywana najczęściej do nawiązywania komunikacji z urządzeniami multimedialnymi w celu przesyłania danych audio i wideo przy użyciu protokołu RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol).

Sześć portów podczas skanowania nie zostało zidentyfikowanych, jednakże po wykonaniu dokładniejszego skanu udało się określić ich przeznaczenie:

 • porty TCP o numerach od 16 588 do 16 589 są portami serwera WWW (Mongoose), wykorzystywanymi przez kreatora ustawień początkowych (dostęp po wpisaniu adresu: edimax.setup);
 • porty TCP o numerach od 49 152 do 49 154 są wykorzystywane przez usługę UPnP.

Ocena artykułu:
Ocen: 5
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane