Procesory
Artykuł
Mateusz Brzostek, Czwartek, 10 sierpnia 2017, 15:09

Testy – symulacja przepływu cieczy i szachy (OpenFOAM, Stockfish)

Symulacja przepływu cieczy to jedno z zastosowań metody elementów skończonych (MES) – techniki matematycznej pozwalającej szybko otrzymać przybliżone rozwiązanie układu równań różniczkowych. MES jest podstawą symulacji fizycznych związanych z wytrzymałością materiałów i konstrukcji, przepływem cieczy i gazów, aerodynamiką, kinematyką maszyn. To podstawowa technika matematycznego modelowania w mechanice. Test symulacji przepływu cieczy wykonujemy w OpenFOAM – otwartoźródłowym pakiecie oprogramowania do modelowania i symulacji. To najpopularniejsza opcja alternatywna do płatnych zestawów oprogramowania, takich jak: Solidworks, PTC Creo, ANSYS Fluent.

W tym teście symulujemy przepływ nieściśliwej cieczy uwalnianej ze stanu wysokiej energii potencjalnej za pomocą solvera interFoam.

OpenFOAM jest przykładem wielkoobliczeniowego programu bardzo wrażliwego na komunikację pomiędzy poszczególnymi wątkami, na które jest rozłożona praca. Żeby osiągnąć najwyższą wydajność, trzeba podzielić problem według dwuwymiarowej lub trójwymiarowej siatki, której wszystkie boki mają możliwie zbliżoną długość. Na przykład, żeby podzielić dwuwymiarową symulację na 20 części (jak w przypadku 20-wątkowego procesora), najlepiej wykorzystać siatkę o wymiarach 4 × 5, a przy 32 wątkach jest dostępna tylko nieoptymalna kombinacja 4 × 8.

Wydajność procesorów Threadripper jest tu gorsza, niż oczekiwaliśmy. Prawdopodobnie można ją poprawić dzięki optymalizacjom w kompilacji lub użyciu innych bibliotek do komunikacji między wątkami (Intel MPI albo MPICH zamiast OpenMPI). 

Symulacja szachowa – Stockfish

Stockfish 8 jest obecnie najsilniejszym programem grającym w szachy (patrz: ranking). To tak zwany silnik – żeby z nim zagrać, trzeba jeszcze użyć interfejsu graficznego zgodnego z turniejowym protokołem komunikacji. W tej roli wykorzystujemy program Arena. Podobnie jak większość nowoczesnych silników szachowych Stockfish doskonale działa na wielowątkowych maszynach. Użyta przez nas wersja obsługuje do 512 wątków.

W tym teście Stockfish znajduje się w zaawansowanym stanie gry i poszukuje najlepszego możliwego ruchu. Po pewnym czasie wykonuje ruch królową na pole g4, a my patrzymy, ile tysięcy pozycji na sekundę sprawdzał w czasie namysłu.

Spis treści
Ocena artykułu:
Ocen: 22
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane