artykuły

Monitory do gier – test 27-calowych monitorów dla graczy

Nie tylko do zabawy

95
20 stycznia 2017, 12:01 Piotr Kwiatkowski

Wierność odwzorowania kolorów

Dzięki kolorymetrowi i programowi, który analizuje parametry zestawu testowych barw wyświetlanych przez monitor i porównuje je z wartościami idealnymi, można określić średni błąd Delta E 2000. Wartość ta mówi o tym, jak wiernie dane urządzenie reprodukuje kolory. Im mniejszy błąd Delta E 2000, tym lepiej. Monitory, które osiągają poniżej 1, można uznać za idealne, poniżej 3 – za bardzo dobre, ale już rezultaty na poziomie 6–7 powinny być ostrzeżeniem, że w wypadku niektórych barw różnice w wymaganym i wyświetlanym kolorze mogą być wyraźnie widoczne.     

 

Zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie sRGB i Adobe RGB)

Jednym z elementów oceny wierności wyświetlanego obrazu jest pomiar zakresu wyświetlanych przez monitor kolorów. Zakres ten odnosi się do dwóch standardowych i często wykorzystywanych w ocenie monitorów przestrzeni barwowych: sRGB i nieco szerszej, bardziej wymagającej Adobe RGB. Wykresy poniżej pokazują, jaki procent obu przestrzeni barwowych są zdolne odzwierciedlić ekrany testowanych monitorów. W obu wypadkach na czele stawki plasują się trzy urządzenia z panelami LCD IPS (Acer, AOC Agon i Eizo).

 

 

15