artykuły

Logitech G403 Prodigy Wireless – test myszy

Bez kabli i bez kompromisów

22 22 grudnia 2016, 12:00 Łukasz Pilarczyk

Logitech G403 Prodigy Wireless – testy

Testy tego sensora wykonywaliśmy już wielokrotnie. Za każdym razem wyniki były wyśmienite. Dlatego dziś przedstawimy tylko te najważniejsze.

Prędkość maksymalna i taktowanie:

logitech g403

Testy, wykonane za pomocą dwóch narzędzi, zgodnie pokazują średnią częstotliwość taktowania na poziomie 990–1000 Hz. To bardzo dobry wynik.

Prędkość maksymalna, mierzona z użyciem programu Enotus, niezależnie od ustawionej wartości dpi wynosiła ponad 8 m/s. Szybsze machnięcie myszką już wykraczało poza nasze fizyczne możliwości.

Akceleracja:

Sposób wykonania testu:

  1. Patrzymy w jeden punkt.
  2. Wykonujemy powoli obrót w jedną ze stron.
  3. Wykonujemy myszką ruch powrotny, dokładnie do punktu na podkładce, z którego zaczynaliśmy obrót.
  4. Jeśli wskaźnik powrócił do tego samego punktu na ekranie, oznacza to, że sensor jest wolny od zjawiska akceleracji. Jeśli przy większej prędkości mysz zrobiła więcej niż jeden pełny obrót w drodze powrotnej, oznacza to, że akceleracja występuje. Natomiast to, że wskaźnik nie dotarł do miejsca początkowego, wskazuje na „gubienie” pikseli przy szybkim ruchu lub programową akcelerację negatywną. Dla większości graczy jest to efekt niepożądany. Jednak wolimy, by ruch myszy niezależnie od prędkości zawsze był odwzorowany na ekranie adekwatnie do tego na podkładce.

Niezależnie od tego, jak duża była różnica między ruchem wolnym a szybkim, czujnik nie wykazywał oznak akceleracji – ani pozytywnej, ani negatywnej. Wyniku G403, a wcześniej G502, G900 i G Pro, jak dotąd nie osiągnęła żadna mysz spośród tych, z którymi mieliśmy do czynienia. Dodajmy, że G403 zaliczyła ten test w obu trybach: przewodowym i bezprzewodowym, tak samo dobrze.

Jitter:

Ostatni był test na występowanie jittera, czyli niechcianych skoków wskaźnika. Linie są rysowane pod różnymi kątami, gdyż zjawisko to może być niezauważalne podczas ruchu prostego, a podczas skośnego może powodować, że wskaźnik będzie mocno drżał. Test został wykonany na podkładce materiałowej Nostromo.

logitech g403

Rozdzielczość 12 000 dpi pozwala dokładnie odwzorować mikronierówności podkładki, więc linie nie są proste, jednak tego zjawiska nie można podciągnąć pod skoki wskaźnika – to jedynie objaw przesadnej czułość sensora. Przy 6200 dpi skoki są całkowicie niezauważalne, a wskaźnik prowadzi się dość pewnie.

Logitech G403 Prodigy Wireless – oprogramowanie

W oprogramowaniu Logitecha niewiele się zmienia. Z jednej strony to dobrze, bo narzędzie Logitech Gaming Software jest dość rozsądnie poukładane i czytelne, ale z drugiej brakuje nam w nim jednego, dla wielu osób ważnego, elementu.

Standardowo oprogramowanie jest podzielone na sześć głównych zakładek, jeśli ustawienia są zapisywane w pamięci myszy, lub siedem, gdy są przechowywane na nośniku danych w komputerze. Poniższy zrzut ekranowy przedstawia pierwszą z nich, pozwalającą właśnie wybrać sposób zapisywania ustawień. My wybraliśmy zapis w komputerze.

logitech g403

Druga karta oprogramowania dołączonego do G403 Prodigy Wireless pozwala wybierać profile oraz przypisywać przyciskom inne funkcje niż standardowe. Każdy z profili może zawierać dowolne ustawienia. Dodatkowo program może sam pobrać z bazy odpowiednio skonfigurowany profil, w zależności od tego, jakie gry są zainstalowane. Ponieważ jednak liczba przycisków jest zaledwie standardowa, każdy poradzi sobie z ręczną konfiguracją i zoptymalizuje ją odpowiednio do potrzeb i upodobań.

Dodatkowo na poniższym zrzucie widzimy edytor makr. Nadal brakuje w nim możliwości dodawania do kombinacji przesunięć wskaźnika. Możemy nagrywać jedynie działania na klawiaturze, ewentualnie do nagranego makra ręcznie dodać wciśnięcia przycisków myszy.

logitech g403


Następna zakładka dotyczy ustawień sensora. Można tu zmienić liczbę poziomów dpi oraz wartość tego parametru dla każdego poziomu, zmienić częstotliwość taktowania USB i włączyć systemowe przyśpieszenie wskaźnika.

logitech g403

Szkoda, że funkcja pozwalająca regulować przyciąganie kątowe znajduje się w oddzielnej części programu (pod ikoną trybiku).

Czwarta zakładka zawiera opcje dotyczące podświetlenia. Mysz ma wbudowane dwie diody świecące w pełnej palecie RGB. Można je włączać lub wyłączać niezależnie. Są też dostępne opcje związane ze sposobem świecenia diod: jasność, kolor oraz prędkość efektu oddychania. Niestety, uzyskanie czysto białego koloru jest niemożliwe.

logitech g403


Kolejna zakładka jest związana z zarządzaniem energią. Można tu podejrzeć, jak długo mysz może jeszcze działać na zasilaniu akumulatorowym i jaki jest przewidywany czas działania w zależności od wybranych ustawień podświetlenia.

logitech g403


Opcją dostępną dla posiadaczy myszy z sensorem PMW3366 jest możliwość dostrojenia działania czujnika do podkładki. Można też skorzystać z gotowych ustawień.

logitech g403

Ostatnia zakładka zawiera opcję rejestrowania liczby wciśnięć przycisków. Trzeba ją jednak włączać ręcznie (lub przypisać tę czynność do któregoś z przycisków). Dopóki uruchomione jest nagrywanie, funkcja ta liczy przybliżoną liczbę kliknięć każdego przycisku. Dodatkowo podawana jest liczba kliknięć na minutę. Statystyki można przejrzeć dopiero po zatrzymaniu nagrywania.

PMW3366

3