artykuły

Logitech G502 Proteus Core – test

Mysz dla graczy, Logitech G502

29 14 maja 2014, 19:03 Łukasz Pilarczyk

Oprogramowanie

Podobnie jak inne urządzenia Logitecha, tak i to pozwala wybrać miejsce, gdzie będą zapisywane ustawienia. W zależności od decyzji różna jest liczba opcji i ustawień. Jeśli wybór padnie na pamięć wbudowaną w mysz, możliwości konfiguracji będą częściowo ograniczone. Dlatego zdecydowaliśmy się na zapisywanie danych w komputerze.

Logitech G502

Firma przygotowała gotowe zestawy ustawień, które są pobierane automatycznie po wykryciu zainstalowanych gier. Można też ręcznie pobrać profil, jeśli jakaś gra nie została poprawnie wykryta. Po lewej stronie mamy edytor poleceń. Każdemu z przycisków myszy można przypisać makro, które jest zawarte w pakiecie ustawień, można też utworzyć własne. Niestety, opcje dotyczące makr nie są wystarczająco zaawansowane do wszystkich gatunków gier. Makra mogą jedynie zawierać kombinacje klawiszy klawiatury, bez przycisków myszy i bez jej ruchów.

Logitech G502

Następny ekran dotyczy ustawień czujnika. Można wybrać liczbę ustawień dpi oraz przyporządkowane im wartości, wskazać, która wartość zostanie aktywowana w przypadku użycia przycisku precyzyjnego celowania, oraz zmienić częstotliwość taktowania. Znajduje się tu również opcja aktywująca akcelerację czujnika.

Logitech G502

Przechodząc do ustawień, można też wyłączyć podświetlanie logo na grzbiecie myszy oraz włączyć przyciąganie kątowe (predykcję). Jest to dość dziwne, gdyż to ustawienie powinno znaleźć się na karcie widocznej powyżej, zaraz koło opcji Przyśpieszenie. Jest tu również funkcja aktualizacji oprogramowania układowego myszy.

Logitech G502

6