Internet i sieci
Artykuł
Marcin Karbowniczek, Środa, 10 października 2012, 17:05

Testy wydajności

Przechodzimy do chyba najbardziej oczekiwanego fragmentu artykułu, a więc wyników testów wydajności. Skoncentrowaliśmy się na szybkości działania routerów w nowym standardzie 802.11ac, ograniczając pozostałe testy.

Testy przeprowadziliśmy w sposób bardzo podobny jak w przypadku wcześniej przestawionych routerów 802.11n, ale metodyka nie pod każdym względem jest identyczna. Przede wszystkim nie mieliśmy kart sieciowych 802.11ac, w związku z czym korzystaliśmy z dwóch identycznych urządzeń i mierzyliśmy szybkość komunikacji pomiędzy nimi. Wyjątkiem był router firmy Buffalo, która dostarczyła nam nie tyle dwa identyczne produkty, co jeden router i jeden „media bridge” – swego rodzaju rozbudowany adapter sieciowy, wyglądem przypominający sam router. (Jego oznaczenie to WLI-H4-D1300).

Ponieważ testowaliśmy pary takich samych urządzeń, nie mogliśmy, inaczej niż dotychczas, wyróżnić kierunku transferu danych. Zresztą znajduje to potwierdzenie w pomiarach: dane pomiędzy routerami niezależnie od kierunku były przesyłane z tą samą szybkością, podczas gdy w przypadku konfiguracji karta sieciowa plus router wyniki te niekiedy bardzo się różnią. Również test produktów firmy Buffalo nie przyniósł istotnej różnicy w szybkości transmisji, co wskazuje, że budowa toru radiowego w routerze i mostku jest podobna.

Dlatego zamiast standardowych pomiarów „uploadu” i „downloadu” mierzyliśmy po prostu „transfer” pomiędzy routerami. Naszym zdaniem wyniki można ze sobą porównywać, ale ponieważ nie możemy przewidzieć, jak się zmienią po zastosowaniu zwykłych kart sieciowych nowego standardu, nie chcemy takich porównań narzucać. Badaliśmy transfer w trybie 802.11ac w paśmie o szerokości 80 MHz.

Czy uzyskane wyniki były zadowalające? Oceńcie sami.


Naszym zdaniem wyniki można uznać jednocześnie za dobre i złe, gdyż z jednej strony wartości bezwzględne nie są małe, z drugiej zaś jeszcze bardziej odstają od maksimów z tabelek z danymi technicznymi.

W testach transferu przy niedużej odległości routery osiągały prędkości rzędu 100–110 Mb/s, czyli nieco mniejsze od tych, które zapewniły najszybsze z wcześniej badanych (teoretycznie około trzech razy wolniejszych) routerów 802.11n, ale zdecydowanie większe od średnich w całej stawce. Co więcej, maksymalne wskazania wcale nie odbiegały znacząco od średnich. To dosyć istotna zmiana w stosunku do standardu 802.11n: w końcu udało nam się osiągnąć bardzo powtarzalne rezultaty.
Niewątpliwą przewagę nowych routerów można za to zaobserwować w testach szybkości transferu na większą odległość. Dla wielu urządzeń standardu 802.11n kilkunastometrowy odcinek z dwiema lub trzema ścianami po drodze może być przeszkodą nie do pokonania. Tymczasem w modelach 802.11ac spadek szybkości komunikacji na takim dystansie był względnie mały. Bardzo nas też ucieszyło to, że prędkość transmisji utrzymywała się na dosyć stabilnym poziomie i wyniki były powtarzalne.

Analizując rezultaty pomiarów, postanowiliśmy sprawdzić, czy to nie zastosowanie dwóch routerów zamiast routera i karty sieciowej zwiększyło niezawodność połączenia. W tym celu jeden z routerów podłączyliśmy w paśmie 5 GHz w trybie 802.11n (z kanałem o szerokości 40 MHz) jako mostek do routera 802.11n. Wprawdzie nie powtarzaliśmy pomiaru na tyle długo, by publikować uśrednione wyniki, a warunki pomiarowe nieco odbiegały od standardowych, ale nie było wątpliwości, że stabilność połączenia spadła do poziomu, który zaobserwowaliśmy, testując routery n450, gdy podłączaliśmy się do nich za pomocą karty sieciowej USB.

Sprawdziliśmy też, czy nowy standard jest energochłonny. Również te wyniki można oceniać dwojako.


Z jednej strony rezultaty wskazują na duży pobór energii w porównaniu z innymi routerami, ale biorąc pod uwagę to, że zestawione na wykresie produkty Asusa nie różnią się pomiędzy sobą wyglądem ani interfejsem (prawie), oraz to, że oba routery Netgeara pobierają dużo prądu, można stwierdzić, że wzrost zapotrzebowania na energię nie nastąpił. W przypadku urządzeń marki Buffalo nie powinno się przeprowadzać bezpośredniego porównania, gdyż wcześniej testowany produkt typu n450 był jednozakresowy i zdecydowanie inaczej wykonany niż nowe routery.

Ocena artykułu:
Ocen: 6
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane