artykuły

Bezpłatny dostęp do internetu (BDI) – czyli Aero2 w praktyce

Internet całkowicie darmowy

72
9 czerwca 2012, 06:45 Marek Kowalski

Darmowy internet? To nie prezent, to wymóg

Historia usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu (BDI) rozpoczyna się 19 maja 2009 roku. Tego dnia Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłosiła przetarg na rezerwację na obszarze całego kraju częstotliwości z zakresu 2570–2620 MHz, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego „w służbie ruchomej”.

 

 

Jednym z warunków uczestnictwa było świadczenie przez zwycięzcę przetargu usługi nieodpłatnego powszechnego dostępu do internetu. Czas świadczenia bezpłatnej usługi dostępowej został z góry określony, ale nie w formie daty, lecz w sposób motywujący zwycięską firmę do inwestowania w infrastrukturę. Datą graniczną jest dzień po upływie 36 miesięcy od momentu, kiedy usługodawca osiągnie na obszarze przetargowym (czyli na obszarze Polski) próg 50% pokrycia ludnościowego w zakresie 2570–2620 MHz. Dodatkowe punkty oferenci mogli zdobyć, spełniając warunek fakultatywny: zaoferowanie bezpłatnego dostępu do internetu z wykorzystaniem częstotliwości z zakresu do 1 GHz. I tym razem ustalono termin: 36 miesięcy od osiągnięcia progu pokrycia ludnościowego na obszarze Polski. Pozostawiono jednak wybór tego progu: 25%, 50% lub 75%. Im większy zasięg, tym więcej punktów w przetargu. Zwycięzca przetargu, spółka Aero2, wybrał próg 75%.

22 grudnia 2011 roku sieć Aero2 osiągnęła wymagany zasięg: 75% populacji naszego kraju znalazło się w zasięgu częstotliwości 900 MHz. I od tej daty rozpoczyna się wymieniony w przetargu 36-miesięczny okres świadczenia bezpłatnej usługi dostępowej. Oznacza to, że internet w BDI w paśmie 900 MHz zostanie najprawdopodobniej wyłączony 21 grudnia 2014 roku. Praktycznie wszędzie tę datę podaje się jako ostateczny termin świadczenia bezpłatnej usługi, ale to tylko częściowo prawda. Pamiętajmy, że drugim warunkiem przetargu było objęcie 50% ludności Polski zasięgiem sieci 2570–2620 MHz, a ten warunek nie został spełniony 22 grudnia 2011 roku. Oznacza to, że choć 900-megahercowy internet zostanie 21 grudnia 2014 roku wyłączony, to dalej usługa powinna być świadczona w częstotliwości 2570–2620 MHz.

2