artykuły

Intel Core i7-3770K – pierwszy 22-nanometrowy procesor desktopowy

Testujemy Ivy Bridge!

214
23 kwietnia 2012, 18:00 Michał Grzegorz Wójcik, Mateusz Brzostek

Testy rzeczywiste – obliczenia

Następnym testem była symulacja Monte Carlo w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel 2010.

Poprawienie architektury dało pewien efekt, choć operacje w arkuszu kalkulacyjnym i tak nie są dużym wyzwaniem dla nowoczesnych procesorów.

W poprzednim artykule dodaliśmy do procedury testowej y-crunchera – najsprawniejszy program do obliczania rozwinięcia dziesiętnego liczby Π i innych stałych matematycznych. O jego klasie świadczy to, że za jego pomocą obliczono rekordowe rozwinięcia dziesiętne najważniejszych stałych (m.in. 5 bln cyfr po przecinku Π), i to na komputerach biurkowych, bijąc wyniki ustanowione wcześniej na uczelnianych i przemysłowych klastrach. y-cruncher korzysta z instrukcji AVX, choć nie został ręcznie zoptymalizowany pod tym kątem.

Ivy Bridge wygrywa o włos ze starszymi ośmiowątkowcami.

Sprawdziliśmy też wydajność obliczeń z wykorzystaniem bibliotek .NET w programie OMP-Test 1.2.

Wzrost wydajności wynikły z odświeżenia architektury odpowiada mniej więcej przyspieszeniu taktowania starej o 100 MHz.

12