artykuły

Intel Core i7-3770K – pierwszy 22-nanometrowy procesor desktopowy

Testujemy Ivy Bridge!

214
23 kwietnia 2012, 18:00 Michał Grzegorz Wójcik, Mateusz Brzostek

Testy rzeczywiste – szyfrowanie, szachy

Dodanie instrukcji RDRAND nie wpływa na wyniki benchmarków ani wygodę pracy w praktycznych zastosowaniach szyfrowania, bo systemy Windows ani popularne aplikacje jeszcze jej nie wykorzystuj±.

 

Znów widać mniej więcej 10-procentow± przewagę nad poprzedni± generacj±.

Czas na symulację gry w szachy z użyciem silnika Cyclone xTreme II i programu Arena.

W symulacjach szachowych nie ma dużej różnicy między poszczególnymi generacjami procesorów.

11