artykuły

Norton 360 6.0 – antywirus plus pakiet ochrony internetowej i nie tylko

Totalna ochrona

67 8 maja 2012, 13:24 Agnieszka Serafinowicz

Pierwsze wrażenie, czyli co widać

Standardowo pierwszą czynnością wykonywaną po zainstalowaniu oprogramowania zabezpieczającego jest jego aktywacja. W testowanym produkcie Symanteca sprowadza się to do podania właściwego klucza produktu, dostarczonego wraz z programem, oraz adresu e-mail, dla którego zostanie utworzone konto Norton Account, przechowujące dane dotyczące subskrypcji. Nieco inaczej wygląda aktywacja wersji próbnej pakietu Norton 360 6.0. W tym przypadku nie trzeba podawać klucza produktu, wystarczy e-mail niezbędny do założenia konta Norton Account.

 


 

Okno główne programu podzielone jest na cztery główne moduły, z których każdy odpowiada za inną grupę funkcji ochronnych. W oknie tym od razu też widać, jaki jest bieżący stan zabezpieczeń.

 

 

W przypadku gdy pojawia się jakiekolwiek zagrożenie lub którakolwiek funkcja nie jest prawidłowo skonfigurowana, użytkownik jest o tym od razu powiadamiany w czytelny sposób. Ważne jest też to, że program nie wymaga w takich sytuacjach natychmiastowego samodzielnego skonfigurowania poszczególnych funkcji, lecz proponuje automatyczną naprawę w celu przywrócenia optymalnego poziomu ochrony. Dzięki temu, nawet jeżeli ustawienia programu zostaną zmienione przez użytkownika i chwilowo ucierpi na tym poziom zabezpieczeń, bardzo łatwo można przywrócić prawidłowe działanie pakietu.

Podstawowe funkcje ochronne, takie jak skanowanie antywirusowe, ustawienia aktualizacji definicji zagrożeń, konfiguracja zapory sieciowej oraz Norton Insight (system oceny „reputacji” danych przechowywanych w komputerze), wywoływane są z modułu o nazwie Zabezpieczenia komputera.

W module Tożsamość można zarządzać ustawieniami mechanizmów chroniących informacje tworzące cyfrową tożsamość użytkownika. Dostępne tu opcje umożliwiają m.in. konfigurację „sejfu tożsamości”, sprawdzenie parametrów ochrony przed wyłudzeniem danych, ustawienie funkcji blokowania witryn zawierających szkodliwy kod, a także włączenie lub wyłączenie mechanizmu klasyfikowania stron WWW w wynikach wyszukiwania.

Nazwa następnego modułu, Kopia zapasowa, jasno wskazuje jego zadanie. Można tutaj skonfigurować ustawienia dotyczące wykonywania automatycznej kopii zapasowej (wybrać dane, których kopia ma być tworzona, określić liczbę zestawów kopii zapasowych i lokalizację docelową kopii) oraz uruchomić proces przywracania danych z utworzonych wcześniej kopii. 

Ostatni z głównych modułów dotyczy funkcji optymalizacyjnych komputera. Użytkownik może tu włączyć lub wyłączyć automatyczne wykonywanie określonych zadań optymalizacyjnych (takich, jak usuwanie plików tymczasowych, optymalizacja dysku, usuwanie zbioru danych tymczasowych przeglądarki i zarządzanie aplikacjami automatycznie uruchamianymi wraz z systemem operacyjnym).

Oprócz okna głównego standardowo uaktywnianym elementem interfejsu jest gadżet pulpitu.

 

 

Pełni on dwie funkcje: informacyjną (kolor i napis wskazują na bieżący poziom ochrony) i nawigacyjną, bo każda z widocznych w gadżecie miniikon wywołuje odrębne programy i usługi wbudowane w pakiet. Oprócz wspomnianego okna głównego za pomocą tych ikon można uruchomić funkcje związane z programem Norton Management (zdalne zarządzanie funkcjami ochronnymi i pakietami oprogramowania Symanteca), programem Norton Mobile Security (aplikacja ochronna na platformę Android), usługą Norton Online Family (kontrola rodzicielska) oraz usługą Norton Safe Web (ocena reputacji witryn internetowych). Opisywane ikony korespondują z takim samym zestawem ikon widocznym w dolnej części okna głównego Nortona 360.

Ostatnim elementem interfejsu stale widocznym po zainstalowaniu Nortona 360 jest ikona umieszczana w obszarze powiadomień na pasku zadań. W zależności od poziomu ochrony oraz trybu działania może ona znajdować się w jednym z czterech stanów.

 


 W górnym rzędzie widoczne są ikony stanu programu w trybie standardowym (odpowiednio: „zagrożenie” i „system bezpieczny”). W dolnym – analogiczne ikony stanu podczas działania programu w tzw. trybie dyskretnym, zwanym też trybem cichym bądź trybem gry. Więcej informacji na jego temat znalazło się na jednej z dalszych stron.

Dużą zaletą pakietu Norton 360 jest jego bezobsługowość. Oprócz niezbędnej aktywacji oprogramowania użytkownik nie musi wprowadzać żadnych dodatkowych ustawień ani ręcznie konfigurować jakichkolwiek opcji ochronnych. Wszystkie funkcje związane z aktualizacją, detekcją złośliwego kodu i oprogramowania szpiegowskiego oraz neutralizowaniem ataków sieciowych i włamań są domyślnie włączone. Standardowo aktywne są również najbardziej istotne moduły optymalizujące system operacyjny. Jedynym elementem z oczywistych względów wymagającym dodatkowego ustawienia jest moduł wykonywania kopii zapasowej.

Duża automatyzacja nie wyklucza elastyczności konfiguracji. Niektórym wystarczy samo działanie narzędzia zabezpieczającego – świadomość, że są chronieni. Inni wolą otrzymać dodatkowe informacje o działających programach, przejrzeć raporty skanowania czy dostosować ustawienia ochronne i optymalizacyjne do własnych potrzeb. My również nie poprzestaliśmy na automatyce, lecz sprawdziliśmy, które funkcje są warte zainteresowania domowych użytkowników.

4