artykuły

XBMC Media Center w wydaniu OpenELEC w roli centrum multimedialnej rozrywki

Multimedialny raj – XBMC 11 Eden

46
11 czerwca 2012, 12:26 Piotr Kulik

XBMC – konfiguracja. System


XBMC System

W zakładce System znajdziecie wszystkie opcje odpowiedzialne za konfigurację wyjścia wideo i audio, kontrolerów, mechanizmu oszczędzania energii, debugowania oraz zabezpieczenia dostępu do XBMC lub jego poszczególnych sekcji.

System – Wyjście wideo

XBMC System wyjście wideo

XMBC jest dość elastyczny, jeśli chodzi o konfigurację wyświetlania. Można wybrać ekran, na którym ma być wyświetlany obraz (jeśli ekranów jest więcej niż jeden), a w przypadku XBMC uruchamianego jako aplikacja – ustalić, aby odbywało się to w oknie. Najlepiej wybrać standardową rozdzielczość telewizora. W tej rozdzielczości będzie działał cały interfejs XBMC oraz będą odtwarzane filmy (z ewentualnym skalowaniem z mniejszej).

Kinomaniacy, którym zależy na jak najlepszym odbiorze, mogą od razu zmienić częstotliwość odświeżania na 24 Hz. Pozwoli to uniknąć zmiany odświeżania przed rozpoczęciem odtwarzania większości materiałów filmowych. Niestety, sprawi to także, że interfejs użytkownika, a dokładniej: wszystkie animacje i dynamiczne przejścia, nie będzie tak płynny jak przy odświeżaniu 60 Hz. Jeśli telewizor nie umożliwia kontroli obrazu nadmiarowego (overscan), przydatna będzie funkcja kalibracji. Kalibracja polega na dopasowaniu wyświetlanego obrazu do ekranu przez zmodyfikowanie pozycji jego lewego górnego i prawego dolnego rogu oraz ustawienie proporcji pikseli. Odpowiednią proporcję pozwoli określić miarka. Jednym z etapów kalibracji ekranu jest wskazanie pozycji napisów. Wybrana pozycja będzie obowiązywała, gdy w ustawieniach położenia napisów zostanie wybrana opcja Stałe.

XBMC kalibracja wideo

XBMC – kalibracja wideo. Proporcje pikseli

XBMC jeszcze za czasów konsoli Xbox umożliwiał obsługę kilku rodzajów sterowników i wyświetlaczy LCD. Najnowsze wersje zapewniają dodatkowo obsługę wyświetlaczy VFD, spotykanych w niektórych obudowach komputerowych. Za pomocą pliku userdata/LCD.xml można skonfigurować sposób wyświetlania informacji w kilku „scenariuszach”: podczas poruszania się po menu, podczas słuchania muzyki, podczas oglądania filmów, w okresie braku aktywności.

System – Wyjście wideo
Tryb wyświetlania
Pozwala wybrać tryb wyświetlania: pełny ekran lub okno; w przypadku gdy podłączony jest więcej niż jeden wyświetlacz, można wskazać, na którym ma być wyświetlany obraz
Rozdzielczość

Typowe rozdzielczości dla telewizorów to: 1920 × 1080 (1080p), 1280 × 720 (720p), 720 × 576 (PAL), 720 × 480 (NTSC), 640 × 480

UWAGA: to, jakie rozdzielczości są dostępne, zależy od podłączonego wyświetlacza

Częstotliwość odświeżania
częstotliwość odświeżania używana podczas wyświetlania interfejsu: 24 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Synchronizacja pionowa Ogranicza liczbę wyświetlanych klatek obrazu do częstotliwości odświeżania
Kalibracja ekranu

Pozwala skalibrować ekran

UWAGA: opcja przydatna w przypadku braku możliwości skonfigurowania nadmiarowego obrazu (overscan) w telewizorze

Wzorce testowe
Wyświetla na ekranie wzorce testowe
Włącz LCD/VFD

Włącza obsługę wyświetlaczy LCD/VFD

UWAGA: sterownik LCD/VFD wybieramy w ustawieniach OpenELEC OS

 

System – Wyjście audio

XBMC System wyjście audio

Na powyższym zrzucie ekranowym pokazujemy ustawienia dla większości nettopów opartych na Ionie. Dźwięk wyprowadziliśmy przez HDMI do odbiornika 5.1 zdolnego dekodować Dolby Digital i DTS. Później podamy wszystkie informacje niezbędne do skonfigurowania każdego z testowanych komputerów, gdyż wymaga to edycji plików konfiguracyjnych.

XBMC może przesyłać dźwięk przez wyjście analogowe, cyfrowe i HDMI. Dźwięk może być przesyłany tylko przez jedno wyjście. Warto od razu skonfigurować system głośników zgodnie z parametrami odbiornika audio. Nawet jeśli odbiornik z głośnikami działa w systemie 3.1, to o ile tylko może sam przeprowadzić miksowanie do mniejszej liczby kanałów, lepiej ustawić w XBMC 5.1 niż faktyczne 3.1. Oczywiście, można wybrać system głośników taki, w jakim działa zestaw, a wtedy XBMC wykona miksowanie kanałów z opcjonalnym wzmocnieniem głośności.

Kinomaniacy, widząc na liście tylko bitstreaming Dolby Digital i DTS, pewnie poczuli lekki zawód. Niestety, obecnie XBMC oficjalnie nie obsługuje bitstreamingu formatów HD Audio. Istnieje nieoficjalna kompilacja dla Windows z obsługą Dolby TrueHD i DTS-HD, ale użytkownicy innych platform na dostępność tych formatów będą musieli poczekać do pierwszych betawersji 12, w których ma się pojawić nowy, przebudowany silnik audio. Jeśli tylko odbiornik dźwięku ma dekodery DD i DTS, to polecamy włączenie bitstreamingu. Oprócz wyższej jakości dźwięku zapewni to mniejsze obciążenie procesora podczas odtwarzania. Warto pamiętać, że w przypadku bitstreamingu dźwięku w formacie DD i DTS nie będzie można sterować głośnością z poziomu XBMC.

System - Wyjście audio
Wyjście dźwięku

Pozwala wybrać wyjście dźwięku: HDMI, Cyfrowe, Analogowe

System głośników
Dostępne są: 7.1, 7.0, 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.1, 3.0, 2.1, 2.0
Wzmocnij głośność przy downmixie Wzmacnia głośność dźwięku powstałego po zmiksowaniu dźwięku do mniejszej liczby kanałów
Odbiornik obsługuje Dolby Digital (AC3)
Dźwięk wielokanałowy Dolby Digital będzie przesyłany do odbiornika bez dekodowania
Odbiornik obsługuje DTS
Dźwięk wielokanałowy DTS będzie przesyłany do odbiornika bez dekodowania
Wyjściowe urządzenie audio

Wskazujemy urządzenie audio, do którego ma być przesyłany dźwięk

Inne urządzenie audio

Po wybraniu Własne można tu podać namiar na urządzenie audio

Urządzenie przejścia dźwięku

Wskazujemy urządzenie audio, do którego ma być przesyłany w formie bitstreamingu dźwięk w formatach Dolby Digital i DTS

UWAGA: niedostępne w przypadku wyjścia analogowego

Inne urządzenie przejścia

Po wybraniu Własne można tu podać namiar na urządzenie przejścia

UWAGA: niedostępne w przypadku wyjścia analogowego

 

System – Urządzenia wejściowe

XBMC System urządzenia wejściowe

W urządzeniach wejściowych dużo zmienić się nie da. Można włączyć obsługę myszy, ale biorąc pod uwagę to, że interfejs XBMC zaprojektowano zgodnie z zasadami „10-foot UI”, i to, że większości skór nie sposób poprawnie nią obsługiwać (lub wcale nie jest to możliwe), radzimy tego nie robić. 10-foot UI to określenie graficznego interfejsu użytkownika przeznaczonego specjalnie do dużych wyświetlaczy, obsługiwanego za pomocą typowego pilota od telewizora. Zmiana zachowania klawiszy kursora na ekranie wirtualnej klawiatury to kwestia indywidualna.

System - Urządzenia wyjściowe
Przyciski pilota emulują naciśnięcia klawiszy

UWAGA: błąd w tłumaczeniu nazwy opcji

włączone: kursory klawiatury przemieszczają zaznaczenie po klawiszach wirtualnej klawiatury wyświetlanej podczas wprowadzania danych

wyłączone: kursory klawiatury przemieszczają kursor w polu wprowadzania wirtualnej klawiatury

Włącz obsługę myszy

Włącza obsługę myszy

UWAGA: większości skórek nie można obsługiwać myszą lub obsługa nie zawsze jest poprawna

 

System – Oszczędzanie energii

XBMC System oszczędzanie energii

Tu można określić czas bezczynności, po którym zostanie wygaszony wyświetlacz, w zakresie od minuty do 120 minut. Podobnie można ustawić planowe wyłączenie (da się to zrobić także poprzez odpowiednie menu na ekranie głównym). Są też dostępne różne tryby wyłączania: Wyłącz, Minimalizuj, Wstrzymaj, Hibernacja, Zamknij.

System – Debugowanie

XBMC System debugowanie

Włączenie logowania powoduje przełączenie raportowania z poziomu normalnego (0) na poziom debug (2). Na poziomie normalnym do raportu trafiają tylko komunikaty o błędach, a na poziomie debug raport zawiera zdecydowanie więcej danych pomocnych w ich naprawianiu. Dodatkowo na poziomie debug na ekranie cały czas są wyświetlane informacje o liczbie klatek na sekundę, obciążeniu procesora i ilości wolnej pamięci. W czasie normalnego użytkowania raczej nie będzie potrzeby włączania tej opcji. Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o debugowaniu, zachęcamy, by zapoznali się z odpowiednim artykułem na wiki.

Za to funkcja wykonywania zrzutów ekranu może się przydać każdemu. Tworząc niniejszy artykuł, korzystaliśmy z niej cały czas, dzięki czemu możemy zaprezentować Wam XBMC w pełnej krasie. Zrzuty można robić z każdego miejsca w XBMC. Zrzuty zapisywane są w wybranym przez użytkownika folderze w formacie PNG i przeważnie mają 0,5–3 MB.


System – Zabezpieczenie

XBMC System zabezpieczenie

XBMC pozwala ograniczać dostęp za pomocą hasła. Pomyślano o wszystkich możliwych sposobach sterowania XBMC, więc da się utworzyć hasło z samych cyfr (idealne do pilota), specjalną kombinację przycisków na dżojpadzie lub normalne hasło tekstowe.

XBMC System zabezpieczenie

Samo ustawienie hasła głównego w niczym nie ogranicza, ale dopiero wtedy pojawia się możliwość zabezpieczania dostępu do poszczególnych modułów XBMC oraz źródeł multimediów dodanych w trybie plików. Również dopiero wtedy staje się aktywna opcja pytania o hasło podczas uruchamiania XBMC. Na przykład, gdy zablokowany w ten sposób zostanie dostęp do muzyki, aby dostać się do biblioteki muzyki, widoku plików czy wtyczek audio, trzeba podać hasło. Ustawienia dotyczące blokowania są elastyczne: przykładowo można zostawić aktywne tylko funkcje przeglądania zdjęć, odtwarzania muzyki i wideo, blokując zarazem dostęp do programów i skryptów, eksploratora plików, ustawień i menedżera wtyczek. Hasło główne można utworzyć tylko w domyślnym profilu użytkownika. Utworzenie osobnych profili pozwala na jeszcze większą kontrolę dostępu.

13