artykuły

Microsoft Office 2010 i Office 2007 – test porównawczy pakietów

Office kontra Office

54
10 sierpnia 2010, 10:15 Agnieszka Serafinowicz

Outlook 2010 – jednym kliknięciem

Na koniec najpopularniejszy menedżer informacji osobistych: Outlook 2010 (często mylnie określany jako program pocztowy). W najnowszej wersji doczekaliśmy się całkiem sporego zestawu nowości. Zmiany są widoczne od razu dzięki modyfikacjom interfejsu. Zaczniemy jednak tradycyjnie, od pierwszego uruchomienia.

MS Outlook 2010 – kreator konfiguracji wstępnej (kliknij, aby powiększyć)

Pierwsze uruchomienie najnowszej wersji Outlooka tradycyjnie uaktywnia kreatora konfiguracji konta pocztowego. Jego działanie niczym nie różni się od poprzedniej wersji programu.

MS Outlook 2007 – okno główne (kliknij, aby powiększyć)

MS Outlook 2010 – okno główne (kliknij, aby powiększyć)

Po skonfigurowaniu kont pocztowych i uruchomieniu głównego okna Outlooka trudno nie zauważyć zmian. W najnowszej wersji pojawiła się wstążka. Funkcje umieszczone na domyślnie aktywnej karcie Narzędzia główne mają ułatwić przede wszystkim zarządzanie korespondencją. Dla wielu osób przydatna okaże się grupa Szybkie kroki. Zawarte w niej funkcje pozwalają jednym kliknięciem wykonać operacje, które dotychczas wymagały większej liczby czynności. Każdy z predefiniowanych „szybkich kroków” umieszczonych w tej grupie jest w pełni konfigurowalny. Użytkownik może również tworzyć dowolną liczbę innego typu operacji i przyporządkowywać je do elementu dostępnego w tej grupie.

MS Outlook 2010 – nowy moduł Szybkie kroki

MS Outlook 2010 – opcje konfiguracyjne „szybkiego kroku”

Na przykład po kliknięciu dostępnej w grupie Szybkie kroki pozycji Wiadomość e-mail do zespołu zostaje wyświetlone okno dialogowe pozwalające wybrać zestaw adresów, pod które zostanie wysłana wiadomość uaktywniona kliknięciem elementu Wiadomość e-mail do zespołu. Samo tworzenie grup adresów do wysyłki było, oczywiście, możliwe także w starszej wersji Outlooka, ale w najnowszej zostało to dzięki mechanizmowi „szybkich kroków” uproszczone.

MS Outlook 2010 – przypisanie działania do „szybkiego kroku”

Szybkie kroki to nie tylko łatwiejsze zarządzanie korespondencją, ale także możliwość zautomatyzowania czynności niezwiązanych bezpośrednio z samym wysyłaniem czy odbieraniem e-maili. W opcjach konfiguracyjnych „szybkich kroków” możemy przypisać dodatkowe działania, które będą wykonywane automatycznie za jednym kliknięciem elementu w grupie Szybkie kroki. Na przykład możemy zdecydować, że wysłanie e-maila za pomocą wspomnianego elementu Wiadomość do zespołu nie tylko spowoduje rozesłanie korespondencji do ściśle określonej grupy osób, ale także automatycznie ustali w bazie Outlooka nowe terminy, zadania czy spotkania.

Strona:
30