artykuły

Edimax EW-7416APn – kieszonkowy punkt dostępowy 802.11n

Niepozorny maluszek

19 12 sierpnia 2009, 14:30 Marcin Karbowniczek
Konfiguracja przez WWW
Punkt dostępowy Edimaksa to urządzenie bardzo wygodne w użyciu. Widać to już na pierwszym kroku, gdy w okienku logowania do panelu WWW pojawia się pytanie o hasło. Wraz z nim wyświetlana jest informacja o domyślnym loginie i haśle, co znacząco ułatwia pierwszą konfigurację (nie trzeba szukać hasła w instrukcji) oraz zachęca do zmiany hasła na inne.


Pierwsze okno, jakie pojawia się po pomyślnym zalogowaniu, informuje o stanie urządzenia. Pozwala ono sprawdzić, jak długo włączony jest punkt dostępowy, jaka jest wersja jego oprogramowania, a także tryb działania i jego podstawowe parametry oraz ustawienia sieci LAN.


Pozostałe opcje zostały podzielone na kilka kategorii. Pierwsza z nich dotyczy ustawień podstawowych: nazwy sieci, trybu działania, standardu połączenia oraz kanału, który sieć będzie wykorzystywać.

Oprócz podstawowej sieci można określić do trzech dodatkowych. Każdej z nich jest przypisywana oddzielna nazwa (ESSID), która może być rozgłaszana lub ukryta. Ponadto każda z sieci może działać w trybie WMM (ang. WiFi Multimedia Mode), a także można je przypisywać do poszczególnych sieci wirtualnych, jeśli takie funkcjonują w danej sieci kablowej.

Po wprowadzeniu dowolnego ustawienia pojawia się komunikat o możliwości kontynuowania procesu konfiguracji bądź zakończenia go i zastosowania zmian. Może nie jest to najwygodniejszy sposób obsługi, ale wynika on ze sposobu działania stron internetowych. Niemniej w bardziej zaawansowanych produktach sieciowych interfejs jest zbudowany w taki sposób, aby można było przełączać się pomiędzy poszczególnymi oknami bez konieczności dodatkowego zapisywania wprowadzonych zmian. W testowanym Edimaksie wszystkie zmiany trzeba potwierdzać, aby ich nie utracić.


2