Inne
Artykuł
Wojtek Żuchowski, Sobota, 6 grudnia 2008, 17:58

Zapis nazw (skrótów) jednostek i liczb

Polska konwencja zapisu różni się od angielskiej lub francuskiej, więc nie należy się nimi sugerować.

Przede wszystkim w języku polskim skróty jednostek oddzielamy od liczb spacją (nie dotyczy to znaków procentu i stopnia), a części dziesiętne – przecinkiem. Czyli piszemy: 2,3 kB, 15 Mb/s (nie: Mbit/s, nie: Mbps), 10 m, 3%, 36°C. (Zwróćcie uwagę na wielkość liter: k – kilo, M – mega, B – bajty oraz b – bity, a także brak kropki po skrócie słowa sekunda!)

Teraz pytanie: kB czy kilobajty? 15 kilobajtów czy piętnaście kilobajtów? 15 czteropinowych wtyczek (nie: 4-pin, nie: 4 pin)czy 15 4-pinowych wtyczek? Dolary, dol. czy USD?

Podstawowa zasada brzmi: ma być jednolicie w całym tekście, choć oczywiście są wyjątki, na przykład w tekście technicznym nie napiszemy pięć kilobajtów, nawet gdy przyjmiemy słowny sposób zapisu liczebników z przedziału 0–9. No właśnie, w zależności od charakteru tekstu zaleca się różne konwencje zapisu liczebników.

W tekście niebeletrystycznym można zapisywać wszystkie liczby w postaci cyfr, można jednak zrobić wyjątek dla liczebników 0–9 lub 0–99, choć tylko wtedy, gdy liczebnik nie poprzedza nazwy jednostki (miary, monetarnej itp.) lub jej skrótu albo nie oznacza daty, numeru paragrafu, rozdziału itp. W tekstach nietechnicznych – a do nich należy recenzja gry – nie napiszemy: Roku pańskiego 1890 wielebny Dick Thunderbottom zabił ministranta dla 4 dolarów, bo wisiał kasę 7 złowrogim łowcom nagród, a tym bardziej nie użyjemy skrótu dol., już nie mówiąc o kodzie waluty USD.

Oczywiście, nie ma sensu pisać: osiem – 16 gniazd, raczej napiszemy: 8–16 gniazd, niezależnie od tego, jaki zapis przyjmiemy dla liczebników 0–9.

Tak więc można napisać zarówno Cztery ośmiopinowe wtyczki 12 V, jak i 4 8-pinowe wtyczki 12 V. (Zwróćcie uwagę na zapis słowa 8-pinowy. Jeśli wymieniamy więcej wartości, zapis będzie miał postać: 4- i 8-pinowe wtyczki lub cztero- i ośmiopinowe wtyczki).W recenzji gry najlepiej jednak zabrzmi słowny zapis jednostek: Popieściło go 220 woltów. (Na marginesie: tych woltów, tych watów, a nie voltów, Voltów, Watt ani watt).

Zapis dużych liczb w polskiej typografii zasadniczo wygląda tak: 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000 000. Nie dotyczy to jednak wartości ułamkowych.

Skoro już o jednostkach mowa: u nas przyjęły się flopy, nie flopsy, mimo że litera s w angielskiej nazwie jednostki FLOPS oznacza sekundę, nie liczbę mnogą. (Inna wersja to flop/s). Taką też formę notują słowniki, na przykład Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Czyli mamy flopy, megaflopy, gigaflopy, teraflopy, petaflopy itd. Polski skrót chyba się jeszcze nie wykształcił.

Tłumaczenie skrótów jednostek

FPS i RPM to skróty anglojęzyczne, my napiszemy: kl./s i obr./min (lub klatki na sekundę i obroty na minutę). Tak samo: liczba klatek na sekundę, nie: liczba FPS.Także skróty Mbit/s i Mbps należy zastąpić polską wersją: Mb/s.Wątpliwości nie budzą natomiast takie skróty, jak: DTR, HDD, CPU, GPU, PCB, choć nie należy ich nadużywać, gdy można napisać: procesor, płytka drukowana itd. Tym bardziej nie należy zastępować skrótami pełnych słów tam, gdzie nie ma liczby. Nie napiszemy więc zwiększono liczbę MHz, ale zwiększono liczbę megaherców.

Ocena artykułu:
Ocen: 48
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane