artykuły

Drobo - robot do przechowywania danych

Data robot

29
8 września 2008, 14:27 Marcin Karbowniczek

Podłączenie i oprogramowanie

Tak jak to zostało wspomniane, Drobo można podłączyć na dwa sposoby – poprzez port USB lub do sieci Ethernet. Ponadto producent zachęca do zainstalowania oprogramowania, które ma wspomagać zarządzanie urządzeniem. Mały pakiet znajdujący się na płycie CD pozwala na wykrywanie Drobo, jego automatyczne mapowanie w zasobach komputera, informowanie o zdarzeniach oraz podgląd stanu urządzenia.

Po podłączeniu Drobo przez USB i włożeniu dysku twardego system pyta, czy może sformatować nośnik, i prosi o wybranie systemu plików. Z poziomu Windows XP dostępne są NTFS i FAT32. Następnie należy wybrać wielkość woluminu, jaką Drobo będzie zgłaszał do systemu operacyjnego. W obecnej wersji sterowników dostępne są opcje 1 TB i 2 TB. W przypadku gdy dostępna powierzchnia zainstalowanych dysków przekroczy wskazaną wartość, urządzenie utworzy następny wirtualny wolumin i zgłosi go do systemu. Warto zaznaczyć, że niezależnie od tego, jakie nośniki zostaną włożone, system cały czas będzie widział, że pojemność dysku Drobo wynosi 1 TB albo 2 TB. Wielkość woluminu wpływa także na czas uruchamiania się urządzenia – w przypadku 1 TB jest to około minuty, a 2 TB – dwa razy dłużej.

Oprogramowanie pozwala na wyświetlenie bieżącego zużycia powierzchni dyskowej i wielkości nośników umieszczonych w zatokach.

Dostępne są również funkcje dodatkowe, które pozwalają na przełączenie Drobo w stan oczekiwania, sformatowanie dysku, zmianę nazwy woluminów oraz… miganie wszystkimi diodami naraz. Panel pozwala także zarejestrować urządzenie, wyszukać aktualizacje firmware'u i oprogramowania oraz określić sytuacje, w których wysyłane są informacje mailem.

Istnieje również możliwość zapisania do pliku informacji diagnostycznych, których format jest czytelny raczej dla działu pomocy technicznej niż użytkownika.

Pomoc w korzystaniu z urządzenia zapewniają animowane filmiki, które w prosty sposób pokazują, jak zamontować dysk i rozumieć informacje wyświetlane za pomocą diod.

4