Inne
Artykuł
Andrzej Urbankowski, Niedziela, 14 października 2007, 11:36

Indukcja elektromagnetyczna

Zmiana strumienia indukcji magnetycznej przechodzącego przez powierzchnię zamkniętą, ograniczoną linią C, powoduje powstanie w obwodzie C siły elektromotorycznej indukcji, która jest proporcjonalna do szybkości zmian strumienia:

Zależność tą nazywamy prawem Faraday'a.

 

Zmiana strumienia Φ może być spowodowana względnym przemieszczeniem się pola i linii C lub zmianą w czasie wektora B, przecinającego nieruchome przewodniki. Znak minus w matematycznym zapisie prawa Faraday'a ma ważny sens fizyczny. Określa on biegunowość siły elektromotorycznej indukcji. Jeżeli zamknięty obwód C jest przewodnikiem metalicznym, to wytwarza się w nim strumień indukcji powodujący powstanie pola magnetycznego, przeciwdziałającego zmianie strumienia Φ. Czyli indukcja elektromagnetyczna przeciwdziała przyczynie, która ją wywołała. Jest to prawo Lenza. Zwracam uwagę, że zgodnie z prawem Faraday'a cyrkulacja wektora natężenia pola elektrycznego E, nie jest równa zeru. Oznacza to, że w przeciwieństwie do pól ładunków nieruchomych, pole E wytworzone na skutek indukcji elektromagnetycznej nie jest polem potencjalnym, lecz wykazuje własności wirowe. Linie sił takiego pola elektrycznego są zamknięte - otaczają one linie sił indukcji magnetycznej. Z kolei linie magnetyczne otaczają linie pola elektrycznego. Dobrą analogią, obrazującą przebieg linii sił indukcji i magnetycznych, są ogniwa łańcucha.

Ocena artykułu:
Ocen: 2
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane