Inne
Artykuł
Andrzej Urbankowski, Niedziela, 14 października 2007, 11:36

Oddziaływanie pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Pole magnetyczne B działa na element przewodu ds, przez który przepływa prąd elektryczny I siłą df, którą można określić ze wzoru:

df = I*(ds x B)

Przewodnik z prądem w polu magnetycznym

 

Siła ta nazywa się siłą elektrodynamiczną. Takie siły są przyczyną wszystkich zjawisk mechanicznych związanych z polem magnetycznym. Na nich są oparte konstrukcje galwanometrów, woltomierzy, amperomierzy, silników, prądnic, głośników i innych przyrządów lub urządzeń. W analogiczny sposób można określić siłę działającą nie na element prądu, lecz na pojedynczy elektron, poruszający się z prędkością v i obdarzony ładunkiem e:

f1 = e*(v x B)

Siłę tą nazywamy siłą Lorentza. Zgodnie z nią wzajemne oddziaływanie pola magnetycznego i prądu elektrycznego określa się za pomocą indukcji B, a nie natężenia pola H. Symbol x oznacza iloczyn wektorowy.

Ocena artykułu:
Ocen: 2
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane