artykuły

Adobe Photoshop CS - krótki poradnik dla fotoamatorów

55
14 czerwca 2005, 11:36 Michał Szulowski

Konfiguracja Photoshopa

Kolejną czynnością, którą należy wykonać w programie Photoshop, jest ustawienie zachowywania właściwego profilu kolorystycznego przy zapisywaniu zoptymalizowanych plików JPG. Program ten zawiera specjalny moduł, wspólny z innymi produktami firmy Adobe, który pozwala na dokładną optymalizację plików zapisanych z kompresją, zarówno stratną jak i bezstratną. Szerzej o możliwościach tego modułu napiszemy w rozdziale poświęconym właściwemu doborowi stopnia kompresji do zastosowania, a na razie zalecimy Wam wprowadzenie jednej zmiany. Należy najpierw utworzyć nowy dokument (Ctrl+N) bądź otworzyć dowolny istniejący plik z obrazem (Ctrl+O). Następnie z menu File wybieramy funkcję Save for Web bądź po prostu naciskamy Alt+Ctrl+Shift+S. Użytkownicy korzystający z polskiej klawiatury programisty muszą pamiętać, by korzystać z lewego Altu.

Otworzy się nam specjalne okienko, które początkowo podzielone będzie na 4 części. W praktyce okazuje się, że dwie części wystarczą niemal zawsze - w jednej prezentowany będzie obraz oryginalny, w drugiej zoptymalizowany i skompresowany. I teraz najważniejsze - nad prawym górnym rogiem podglądu znajduje się niewielki przycisk w postaci kółeczka z narysowanym trójkątem. Należy ten przycisk nacisnąć, wówczas rozwinie się dodatkowa lista opcji, która nazywa się Preview menu. Należy na niej wybrać opcję: Use document color profile zamiast domyślnie ustawionej przez programistów Adobe - Uncompensated Color. Następnie, należy wybrać Save i zapisać plik pod dowolną nazwą. Plik ten można już później skasować, jednak istotne jest to, by dokonać zapisu. W innym bowiem razie zmiana nie zostanie zapamiętana.

Użytkownikom, którzy chcą na zawsze zachować raz wprowadzone zmiany do plików cyfrowych zapisanych w formacie natywnym z aparatu, zalecam włączenie jeszcze jednej funkcji. Normalnie, ustawienia parametrów przetwarzania tych plików zachowywane są w bazie danych programu, w jednym z podkatalogów użytkownika. W efekcie, jeśli przeinstalujemy system operacyjny, to utracimy pracowicie wprowadzone zmiany w obrabianych, cyfrowych negatywach. Również po przeniesieniu plików na inny komputer nasze zmiany nie zostaną zachowane. Z tych powodów warto włączyć funkcję zapisywania plików xmp (tzw. sidecars). Te dodatkowe pliki tworzone są w katalogu, w którym znajdują się oryginalne zdjęcia zamiast w bazie programu.

Aby to zrobić, należy w okienku konwersji plików RAW nacisnąć niewielki, okrągły przycisk znajdujący się pod histogramem i wybrać Preferences. W okienku, które się pojawi, wybieramy następnie Save image settings in: Sidecars .xmp files.

Z ostatnich zmian konfiguracyjnych, jakie należy przeprowadzić w Photoshopie, polecam jeszcze zmianę sposobu wygładzania obrazu przy jego skalowaniu . W tym celu z menu Edit wybieramy pozycję Preferences, a następnie w zakładce General ustawiamy opcję Image Interpolation na Bicubic smoother.

Pod rozwagę każdego użytkownika poddaję również włączenie funkcji przetwarzania danych w tle (zakładka File Browser, funkcja Allow Background Processing). Dzięki temu, np. możliwe jest szybsze wygenerowanie podglądu nowych zdjęć, choć z drugiej strony może się wydawać, że program działa nieco wolniej.


Ostatnią zmianą, którą warto chyba wprowadzić, jest ustawienie jednostek, w których podawane są poszczególne rozmiary (Units and rulers -> Rulers). Często ustawiam tutaj jako jednostkę milimetry, gdyż pozwala to łatwiej oceniać rzeczywistą wielkość obrabianych zdjęć i ich fragmentów.
2